Aktualności

Opublikowany: 19, Styczeń, 2018, przez: Grzegorz Zienkiewicz

Rozstrzygnięcie konkursu dla studentów ASP we Wrocławiu

ZWiK Sp. z o.o. w Oławie z przyjemnością informuje, iż w dniu 17.01.2018 r. Komisja Konkursowa, w siedzibie Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, oceniła oraz wytypowała najciekawsze koncepcje architektoniczno-przestrzenne na zagospodarowanie terenu ze Stacją Podwyższania Ciśnienia w ramach konkursu „Zaprojektuj zaciszną strefę relaksu”.

Opublikowany: 18, Styczeń, 2018, przez: Grzegorz Zienkiewicz

Kiedy można zawrzeć umowę na dostawę wody lub odbiór ścieków?

Warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy na dostawę wody lub odbiór ścieków jest  techniczna możliwości świadczenia usług tzn. istniejąca i sprawna technicznie infrastruktura wodociągowa lub kanalizacyjna (sieć i przyłącze). Za budowę przyłącza odpowiada przyszły odbiorca i to on ponosi trud i koszty jego budowy.

W przypadku sieci do jej budowy zobowiązane jest przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne, które sukcesywnie rozwija sieć na terenach należących do miasta. W przypadku konieczności wykonania sieci w rejonie, który nie jest w danej chwili zaplanowany do uzbrojenia, istnieje możliwość wcześniejszej budowy sieci przez inwestorów prywatnych, a następnie przekazanie jej na rzecz przedsiębiorstwa za odpłatnością na warunkach określonych w umowie przekazania. W takiej sytuacji, aby móc świadczyć usługi odbiorcom indywidualnym i móc zawierać z nimi stosowne umowy, sieć powinna zostać dopuszczona do użytkowania przez właściwy organ Nadzoru Budowlanego po wcześniejszym dokonaniu szeregu czynności sprawdzających i odbiorowych, w tym wypłukaniu sieci wodociągowej i przeprowadzeniu badań laboratoryjnych określających przydatność wody do spożycia.

Ostatecznym dokumentem potwierdzającym prawidłowe i zgodne z projektem wykonanie sieci jest uprawomocnione pozwolenie na użytkowanie lub zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru użytkowania. Dopiero po przekazaniu przez inwestora kompletu dokumentów dotyczących sieci i przyłącza przedsiębiorstwu a następnie po dokonaniu jego odbioru możliwe jest zawarcie umowy na wniosek, który można pobrać tutaj.

Opublikowany: 10, Styczeń, 2018, przez: Edyta Reichert

10.01.2018 r. awaria na sieci wodociągowej

W związku z awarią na sieci wodociągowej dnia 10.01.2018 r. (tj.środa) od godziny 10.00 do godz.14.00  przy ul. Wrzosowej, ul.Tulipanów, ul.Bratków,ul.Ogrodowej, ul.Słonecznej, ul.Tęczowej i ul.Stalowej będzie wstrzymana dostawa wody.

Usuwanie awarii przedłuży się do godziny 15.00.

awaria została usunięta. Dostawę wody wznowiono o godz. 14.20

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Opublikowany: 4, Styczeń, 2018, przez: Grzegorz Zienkiewicz

ZWiK informuje o zmianach w konkursie dla studentów ASP we Wrocławiu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie informuje, iż od dnia 04 stycznia 2018 r. wprowadza zmieniony Regulamin konkursu dla studentów Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu na koncepcję rewitalizacji terenu stacji podwyższania ciśnienia wody, zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Zacisznej z ul. Iwaszkiewicza, w związku z przedłużeniem terminów: jego trwania, złożenia prac oraz ogłoszenia wyników.

Opublikowany: 29, Grudzień, 2017, przez: Grzegorz Zienkiewicz

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.