Zamówienia publiczne

Opublikowany: 29, Listopad, 2013, przez: Piotr Kusiak

Dostawa materiałów instalacyjnych dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa wodociągu PEHD De 110 i kanalizacji sanitarnej ks 200 w rejonie ul. Lwowskiej, ul. Łąkowej, ul. Gen. Grota-Roweckiego w Oławie.

Dostawa materiałów instalacyjnych dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa wodociągu PEHD De 110 i kanalizacji sanitarnej ks 200 w rejonie ul. Lwowskiej, ul. Łąkowej,  ul. Gen. Grota-Roweckiego w Oławie ”.

Inwestycja planowana do współfinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Oława, dnia 30.12.2013 r.
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza rozstrzygnięcie postępowania. Szczegóły w pliku Rozstrzygniecie_30_12_2013

Znak sprawy PT/8/P/2013                                                                                              Oława dnia 29.11.2013 r.

Oława, dnia 09 grudnia 2013 r
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza odpowiedzi na zapytanie szczegóły w pliku 2013 12 09 zapytania nr 1 wraz z aktualną dokumentacją przetargową szczegóły w pliku SIWZ._aktualne oraz zmianę ogłoszenia o zamówieniu wysłaną do Biuletynu Zamówień Publicznych – szczegóły w pliku 2013 12 09 zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Oława, dnia 29 listopada 2013 r. Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 492970-2013. Szczegóły tutaj

Opublikowany: 22, Listopad, 2013, przez: Piotr Kusiak

Dostawa materiałów instalacyjnych dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej SUW Nowy Otok – ul. Gazowa Etap 2 ( odcinek nr 1 od ul. Jeżynowej do torów PKP; odcinek nr 2 ul. Gazowa).

Dostawa materiałów instalacyjnych dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej SUW Nowy Otok – ul. Gazowa Etap 2 ( odcinek nr 1 od ul. Jeżynowej do torów PKP; odcinek nr 2 ul. Gazowa)”.

Inwestycja planowana do współfinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Znak sprawy  PT/7/P/2013                                                                                                   Oława dnia 22.11.2013 r.

Oława, dnia 30.12.2013 r.
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza rozstrzygnięcie postępowania. Szczegóły w pliku 2014 01 17 rozstrzygnięcie

Oława, dnia 18 grudnia 2013 r.
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza odpowiedz  na zapytania szczegóły w pliku: 2013 12 18 zapytania 1

Oława, dnia 12 grudnia 2013 r.
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza odpowiedz  na zapytania szczegóły w pliku: 2013 12 12 zapytania oraz aktualną dokumentację przetargową –  szczegóły w pliku SIWZ_ aktualne_1

Oława, dnia 27 listopada 2013 r.
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza Ogłoszenie o zamówienia opublikowane w  DUUE ,Zmianę ogłoszenia o zamówieniu wysłaną do DUUE – szczegóły w pliku  2013 11 27 zmiana ogłoszenia wysłaną do DUUE oraz kompletną dokumentację przetargową – szczegóły w pliku  SIWZ_ woda Nowy Otok

Oława, dnia 22 listopada 2013 r.
Zamawiający zamieszcza Ogłoszenie  udzieleniu zamówienia wysłane do DUUE. Szczegóły tutaj.

Opublikowany: 25, Październik, 2013, przez: Piotr Kusiak

Kontrakt 14 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – Nowy Otok – Wschód

Kontrakt 14 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – Nowy Otok – Wschód

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Znak sprawy  JRP/04/P/2013                                                                                                  Oława, 25.10.2013 r. 

Oława, dnia 18.02.2014 r.
Zamawiający zamieszcza informację o rozstrzygnięciu postępowania. Szczegóły w pliku K14_rozstrzygnięcie

Oława, dnia 06.12.2013 r.
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza odpowiedzi na zapytanie. Szczegóły w pliku 2013 12 06 zapytanie 1

Oława, dnia 22.11.2013 r.
Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane do publikacji–2013 11 22  Zmiana ogłoszenia wysłane do DUUESzczegóły w pliku  2013 11 22 Zmiana ogłoszenia nr 1

Oława, dnia 29.10.2013 r.
Zamawiający zamieszcza ogłoszenie opublikowane w DUUE – szczegóły w pliku 2013 10 29 Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE K14 wraz z kompletną dokumentacją przetargową.

Oława, dnia 25.10.2013 r.
Zamawiający zamieszcza ogłoszenie wysłane do publikacji w DUUE. Szczegóły w pliku 2013 10 25 Ogłoszenie o zamówieniu wysłane do DUUE K14

Opublikowany: 25, Październik, 2013, przez: Piotr Kusiak

Kontrakt 13 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – Nowy Otok – Zachód

Kontrakt 13 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – Nowy Otok – Zachód

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Znak sprawy  JRP/03/P/2013                                                                                                  Oława, 25.10.2013 r. 

Oława, dnia 17.02.2014 r.
Zamawiający zamieszcza informację o unieważnieniu postępowania. Szczegóły w pliku 2014 02 17 Unieważnienie K13

Oława, dnia 22.11.2013 r.
Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane do publikacji2013 11 22  Zmiana ogłoszenia wysłane do DUUE Szczegóły w pliku  2013 11 22 Zmiana ogłoszenia nr 1

Oława, dnia 30.10.2013 r.
Zamawiający zamieszcza ogłoszenie opublikowane w DUUE – szczegóły w pliku  2013 10 30 Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE K13 wraz z kompletną dokumentacją przetargową.

Oława, dnia 25.10.2013 r.
Zamawiający zamieszcza ogłoszenie wysłane do publikacji. Szczegóły w pliku 2013 10 25 Ogłoszenie o zamówieniu wysłane do DUUE K13

Opublikowany: 19, Luty, 2013, przez: Piotr Kusiak

Kontrakt 9b Renowacja kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej – Zaodrze w Oławie

Kontrakt 9b  Renowacja kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej – Zaodrze w Oławie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

Znak sprawy  JRP/02/P/2013                                                                                                 Oława, 19.02.2013

Oława, dnia 24.04.2013 r.
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza rozstrzygnięcie postępowania. Szczegóły w pliku Rozstrzygnięcie

Oława, dnia 27.03.2013 r.
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza sprostowanie. Szczegóły w pliku 2013 03 27 sprostowanie

Oława, dnia 26.03.2013 r.
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza odpowiedzi na zapytanie. Szczegóły w pliku 2013 03 26 zapytanie nr 1

Oława, dnia 23.02.2013 r.
Zamawiający zamieszcza ogłoszenie opublikowane w DUUE – szczegóły w pliku 2013 02 23 ogłoszenie opublikowane w DUUE wraz z z kompletną dokumentacją przetargową.

Oława, dnia 19.02.2013 r.
 Zamawiający zamieszcza ogłoszenie wysłane do publikacji. Szczegóły w pliku 2013 02 19 ogłoszenie wysłane do DUUE

 

Opublikowany: 15, Luty, 2013, przez: Piotr Kusiak

Kontrakt 9a Renowacja kanalizacji sanitarnej w Oławie etap II

Kontrakt 9a Renowacja kanalizacji sanitarnej w Oławie etap II

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Znak sprawy  JRP/01/P/2013                                                                                                 Oława, 14.02.2013

 

Oława, dnia 07.05.2013 r.
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza rozstrzygnięcie postępowania. Szczegóły w pliku Rozstrzygnięcie

Oława, dnia 27.03.2013 r.
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza odpowiedzi na zapytanie. Szczegóły w pliku  2013 03 27 zapytanie nr 8

Oława, dnia 26.03.2013 r.
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza odpowiedzi na zapytanie. Szczegóły w pliku  2013 03 26 zapytanie nr 7

Oława, dnia 20.03.2013 r.
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza odpowiedzi na zapytanie. Szczegóły w pliku 2013 03 20 zapytanie nr 6

Oława, dnia 15.03.2013 r.
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza odpowiedzi na zapytanie. Szczegóły w pliku 2013 03 15 zapytanie nr 5

Oława, dnia 13.03.2013 r.
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza odpowiedzi na zapytanie. Szczegóły w pliku 2013 03 12 zapytanie nr 4

Oława, dnia 8.03.2013 r.
Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane do publikacji – 2013 03 08 Zmiana wysłana do DUUE.  Ponadto Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza odpowiedzi na zapytanie. Szczegóły w pliku 2013 03 08 zapytanie nr 3 Zmiana nr 2.

Oława, dnia 4.03.2013 r.
Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane do publikacji – 2013 03 04 Zmiana wysłana do DUUE. Szczegóły w pliku 2013 03 04 Zmiana nr 1

Oława, dnia 28.02.2013 r.
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza odpowiedzi na zapytanie. Szczegóły w pliku 2013 02 28 zapytanie nr 2.

Oława, dnia 27.02.2013 r.
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza odpowiedzi na zapytanie. Szczegóły w pliku 2013 02 27 zapytanie nr 1″.

Oława, dnia 19.02.2013 r.
Zamawiający zamieszcza ogłoszenie opublikowane w DUUE – szczegóły w pliku 2013 02 19 ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE wraz z z kompletną dokumentacją przetargową.

Oława, dnia 14.02.2013 r.
Zamawiający zamieszcza ogłoszenie wysłane do publikacji. Szczegóły w pliku  ogłoszenie wysłane do publikacji w DUUE.pdf

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.