Zamówienia publiczne

Opublikowany: 3, Grudzień, 2012, przez: Piotr Kusiak

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Oławie

Znak sprawy: PT/15/P/2012                                                                                                        Oława, dnia 03.12.2012 r.

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie zamierza wyłonić Wykonawcę przedmiotu zamówienia w trybie sektorowego zamówienia niepublicznego, na podstawie:

 • art. 132 ust. 1 oraz ust. 2 w związku z art. 133 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004, Nr 19, poz. 177 z późn. zm.),
  zgodnie z którym Zamawiający nie jest zobowiązany do jej stosowania,
 • Regulaminu Zamówień Sektorowych udzielanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Oławie

w formie zapytania o cenę na:

„Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Oławie”

 Oferty należy składać do dnia 14 grudnia 2012 roku do godz. 13:00 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. 3 Maja 30, 55-200 Oława,  pok. nr 9.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, Oława, ul. 3 Maja 30 w sali konferencyjnej w dniu  14 grudnia 2012 roku o godz. 13:15.

Opublikowany: 30, Listopad, 2012, przez: Piotr Kusiak

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Oławie

Oława, dnia 30.11.2012 r.

Znak sprawy: PT/14/P/2012

  O G Ł O S Z E N I E

             Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie zamierza wyłonić Wykonawcę przedmiotu zamówienia w trybie sektorowego zamówienia niepublicznego, na podstawie:

art. 132 ust. 1 oraz ust. 2 w związku z art. 133 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004, Nr 19, poz. 177 z późn. zm.),

•zgodnie z którym Zamawiający nie jest zobowiązany do jej stosowania,
•Regulaminu Zamówień Sektorowych udzielanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Oławie
w formie zapytania o cenę na  :

,,Dostawę energii elektrycznej na potrzeby obiektów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Oławie”

Oferty należy składać do dnia 11 grudnia 2012 roku do godz. 13:00 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. 3 Maja 30, 55-200 Oława,  pok. nr 9.

 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, Oława, ul. 3 Maja 30  w Sali konferencyjnej w dniu  11 grudnia 2012 roku   o godz. 13:15.

Oława, dnia 13.12.2012 r.
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza rozstrzygnięcie postępowania. Szczegóły w pliku: Rozstrzygnięcie

Opublikowany: 5, Październik, 2012, przez: Piotr Kusiak

Kontrakt 1 Dokończenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – Nowy Otok

Kontrakt 1  „Dokończenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – Nowy Otok” 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

05.10.2012 r.

Znak sprawy  JRP/02/P/2012

Oława, dnia 14.12.2012 r. Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza rozstrzygnięcie postępowania. Szczegóły w pliku Roztrzygnięcie

Czytaj całość

Opublikowany: 10, Sierpień, 2012, przez: Piotr Kusiak

,,Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Oławie”

                                                   Oława, dnia 10.08.2012 r.

Znak sprawy: PT/10/P/2012

  O G Ł O S Z E N I E

             Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie zamierza wyłonić Wykonawcę przedmiotu zamówienia w trybie sektorowego zamówienia niepublicznego, na podstawie:

art. 132 ust. 1 oraz ust. 2 w związku z art. 133 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004, Nr 19, poz. 177 z późn. zm.),

 • zgodnie z którym Zamawiający nie jest zobowiązany do jej stosowania,
 • Regulaminu Zamówień Sektorowych udzielanych przez Zakład Wodociągów
  i Kanalizacji Sp. z o. o. w Oławie

w formie zapytania o cenę na  :

,,Dostawę energii elektrycznej na potrzeby obiektów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Oławie”

Oferty należy składać do dnia 17 sierpnia 2012 roku do godz. 13:00 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. 3 Maja 30, 55-200 Oława,  pok. nr 9.

 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, Oława, ul. 3 Maja 30  w Sali konferencyjnej w dniu  17 sierpnia 2012 roku   o godz. 13:15.

 

Oława, dnia 22.08.2012 r.
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza rozstrzygnięcie postępowania. Szczegóły w pliku: Rozstrzygnięcie przetargu

 

Oława, dnia 14.08.12 r.
Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na zapytanie. Szczegóły w pliku „zapytanie nr 1”

Opublikowany: 19, Lipiec, 2012, przez: Piotr Kusiak

OGŁOSZENIE PRZETARGU NA Obsługę systemu informatycznego używanego przez ZWiK Sp. z o.o. w Oławie

Oława, dnia 19 lipca 2012 roku.

Znak sprawy: PO/5/P/2012

 O G Ł O S Z E N I E

             Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie zamierza wyłonić wykonawcę przedmiotu zamówienia w trybie sektorowego zamówienia na podstawie:

 • art. 132 ust.1 pkt. 4 oraz ust. 2 w związku z art. 133 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. 2004 Nr 19, poz. 177 z póź. zm. ), zgodnie
  z którym Zamawiający nie jest zobowiązany do jej stosowania,
 • Regulaminu Zamówień Sektorowych udzielanych przez Zakład Wodociągów
  i Kanalizacji   Sp. z o. o. w Oławie (w skrócie zwanym Regulaminem),
 • przepisów kodeksu cywilnego.

na  :

Obsługę systemu informatycznego używanego przez ZWiK Sp. z o.o. w Oławie

Opublikowany: 30, Czerwiec, 2012, przez: Piotr Kusiak

Kontrakt 1 „Dokończenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – Nowy Otok”

Kontrakt 1  „Dokończenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – Nowy Otok” 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

30.06.2012 r.

Znak sprawy  JRP/01/P/2012

Oława, dnia 21.09.2012 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie informuje o unieważnieniu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych przetargu nieograniczonego na dokończenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – Nowy Otok. Szczegóły w pliku: unieważnienie   Czytaj całość

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.