Zamówienia publiczne

Opublikowany: 22, Lipiec, 2015, przez: Piotr Kusiak

Obsługa systemu informatycznego używanego przez ZWiK Sp. z o.o. w Oławie

Znak sprawy PT/04/P/2015                                                                                 Oława dnia 22.07.2015 r.

 

Oława, dnia 22.07.2015 r.
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza ogłoszenie na wyłonienie Wykonawcy dla przedmiotowego postępowania przetargowego szczegóły w pliku 2015 07 22 Ogłoszenie wraz z kompletną dokumentacją przetargową – Specyfikacja warunków zamówienia 

Opublikowany: 1, Czerwiec, 2015, przez: Dariusz Piaskiewicz

Dostawa dwóch rozdzielni przepompowni oraz wykonanie automatyki, sterowania i monitoringu dla dwóch przepompowni wybudowanych w ramach zadań pn.: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacja sanitarnej w rejonie ul. Serdecznej i ul. Łagodnej w Oławie oraz Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Borsuczej i ul. Wilczej w Oławie

Znak sprawy JRP/15/P/2015                                                                                     Oława dnia 01.06.2015 r.

Informujemy, że w dniu 29 czerwca 2015 r. została podpisana umowa na dostawę dwóch rozdzielni przepompowni oraz wykonanie automatyki, sterowania i monitoringu dla dwóch przepompowni wybudowanych w ramach zadań pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacja sanitarnej w rejonie ul. Serdecznej i ul. Łagodnej w Oławie” oraz „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Borsuczej i ul. Wilczej w Oławie”

 

Dostawcą jest firma FORSYS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul Robotniczej 72.

2015.06.29 Foto na stronę podpisanie umowy FORSYS

 

Oława, dnia 17.06.2015 r.

Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza rozstrzygnięcie przetargu. Szczegóły w pliku Rozstrzygnięcie przetargu

 

Oława, dnia 01.06.2015 r.

Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza ogłoszenie wysłane do BZP szczegóły w pliku  wraz z kompletną dokumentacją przetargową. Szczegóły w pliku Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowany: 21, Maj, 2015, przez: Dariusz Piaskiewicz

Dostawa dwóch rozdzielni przepompowni oraz wykonanie automatyki, sterowania i monitoringu dla dwóch przepompowni wybudowanych w ramach zadań pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacja sanitarnej w rejonie ul. Serdecznej i ul. Łagodnej w Oławie” oraz „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Borsuczej i ul. Wilczej w Oławie”

Znak sprawy JRP/14/P/2015                                                                                     Oława dnia 21.05.2015 r.

 

Oława, dnia 29.05.2015 r.

Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza unieważnienie przetargu. Szczegóły w pliku: Unieważnienie przetargu

Oława, dnia 26.05.2015 r.

Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza odpowiedzi na pytania. Szczegóły w pliku Odpowiedzi na pytania_1

Oława, dnia 25.05.2015 r.

Zamawiający w dniu dzisiejszym w pliku „Sposób porozumiewania” zamieszcza informację  przypominającą  sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

 Oława, dnia 21.05.2015 r.

Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza ogłoszenie wysłane do BZP szczegóły w pliku Ogłoszenie o zamówieniu  wraz z kompletną dokumentacją przetargową.

Opublikowany: 15, Maj, 2015, przez: Dariusz Piaskiewicz

Dostawa przepompowni ścieków dla zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Borsuczej i ul. Wilczej w Oławie” oraz „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Serdecznej i ul. Łagodnej w Oławie”.

Znak sprawy JRP/13/P/2015                                                                                     Oława dnia 15.05.2015 r.

Oława, dnia 01.06.2015 r.
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza rozstrzygnięcie przetargu. Szczegóły w pliku Rozstrzygnięcie przetargu

 Oława, dnia 15.05.2015 r.

Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza ogłoszenie wysłane do BZP szczegóły w pliku Ogłoszenie o zamówieniu wraz z kompletną dokumentacją przetargową.

Opublikowany: 16, Kwiecień, 2015, przez: Dariusz Piaskiewicz

Wykonanie przewiertu pod torami PKP wraz z odcinkiem wodociągu Dn315 w Oławie

Znak sprawy JRP/12/P/2015                                                                                                Oława dnia 16.04.2015 r.

Inwestycja planowana do współfinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

Oława, dnia 22.05.2015 r.
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza rozstrzygnięcie przetargu. Szczegóły w pliku Rozstrzygnięcie przetargu.

Oława, dnia 27.04.2015 r.
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza wniosek o powołanie komisji celem opracowania Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu oraz pismo PKP Polski Linie Kolejowe o zwołaniu pierwszego posiedzenie komisji, które odbyło się w dniu 20.04.2015 roku.Szczegóły w plikach wniosek_o_powolanie_komisji, zwolanie_komisji.
Ponadto Zamawiający zamieszcza zmiany SIWZ dotyczące terminu wykonania zamówienia oraz zmiany terminu składania i otwarcia ofert. Szczegóły w pliku Zmiany SWIZ. Jednocześnie Zamawiający informuje  że przekazał do Biuletynu Zamówień Publicznych informację o zmianie ww. terminów. Szczegóły w pliku Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Oława, dnia 24.04.2015 r.

Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza odpowiedzi na pytania. Szczegóły w pliku: JRP-TK_245_2015_odpowiedz_1

Oława, dnia 16.04.2015 r

Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza ogłoszenie wysłane do BZP, szczegóły w pliku JRP_12_P_2015 ogłoszenie opublikowane w BZP

Opublikowany: 9, Kwiecień, 2015, przez: Dariusz Piaskiewicz

Budowa przepompowni ścieków wraz z systemem automatyki, sterowania i monitoringu dla zadań: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Borsuczej i ul. Wilczej w Oławie” oraz „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Serdecznej i ul. Łagodnej w Oławie”

Znak sprawy JRP/11/P/2015                                                                                                            Oława dnia 09.04.2015 r.

 

Oława, dnia 13.05.2015 r.

Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza unieważnienie przetargu. Szczegóły w pliku: Unieważnienie przetargu

Oława, dnia 20.04.2015 r.

Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza odpowiedzi na pytania. Szczegóły w pliku: Odpowiedzi na pytania_2

 Oława, dnia 16.04.2015 r.

Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza odpowiedzi na pytania. Szczegóły w pliku: Odpowiedzi na pytania_1

Oława, dnia 09.04.2015 r.

Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza ogłoszenie wysłane do BZP szczegóły w pliku Ogłoszenie o zamówieniu wraz z kompletną dokumentacją przetargową.

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.