Zamówienia publiczne

Opublikowany: 27, Marzec, 2015, przez: Piotr Kusiak

Wykonanie przewiertu pod torami PKP wraz z odcinkiem wodociągu Dn315 w Oławie

Znak sprawy JRP/09/P/2015                                                                                                Oława dnia 27.03.2015 r.

Inwestycja planowana do współfinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

Oława, dnia 16.04.2015 r
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza unieważnienie przetargu szczegóły w pliku Unieważnienie przetargu

Oława, dnia 27.03.2015 r
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza ogłoszenie wysłane do. BZP szczegóły w pliku 2015 03 27 ogłoszenie opublikowane w BZP wraz z kompletną dokumentacją

Opublikowany: 27, Marzec, 2015, przez: Dariusz Piaskiewicz

Usunięcie wad kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej w rejonie Nowy Otok Wschód

Znak sprawy   JRP/10/P/2015                                                                               Oława dnia 27.03.2015 r.

 

Oława, dnia 14.05.2015 r.

Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza unieważnienie postępowania. Szczegóły w pliku: Unieważnienie postępowania

Oława, dnia 27.03.2015 r.

Zamawiający zamieszcza ogłoszenie postępowania przetargowego dot. Usunięcia wad kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej w rejonie Nowy Otok Wschód szczegóły w pliku ogloszenie-usuniecie_wad_JRP_10_P_2015 wraz z kompletną dokumentacją.

Opublikowany: 17, Marzec, 2015, przez: Dariusz Piaskiewicz

Usunięcie wad kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej w rejonie Nowy Otok Wschód

Znak sprawy   JRP/7/P/2015                                                                               Oława dnia 17.03.2015 r.

Oława, dnia 27.03.2015 r
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza unieważnienie przetargu szczegóły w pliku Unieważnienie_JRP_7_P_2015

Oława, dnia 17.03.2015 r.

Zamawiający zamieszcza ogłoszenie postępowania przetargowego dot. Usunięcia wad kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej w rejonie Nowy Otok Wschód szczegóły w pliku  ogloszenie-usuniecie_wad_JRP_7_P_2015 wraz z kompletną dokumentacją.

Opublikowany: 12, Marzec, 2015, przez: Piotr Kusiak

Wykonanie przewiertu pod torami PKP wraz z odcinkiem wodociągu Dn315 w Oławie

Znak sprawy JRP/06/P/2015                                                                                                Oława dnia 12.03.2015 r.

Inwestycja planowana do współfinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Oława, dnia 27.03.2015 r
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza unieważnienie przetargu szczegóły w pliku 2015 03 27 unieważnienie

Oława, dnia 20.03.2015 r
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza odpowiedzi na pytania szczegóły w pliku 2015 03 20 zmiana JRP_06_P_2015 oraz zmianę ogłoszenia BZP 2015 03 20 zmiana ogłoszenia
wraz z aktualnym SIWZ

Oława, dnia 12.03.2015 r
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza ogłoszenie wysłane do. BZP szczegóły w pliku 2015 03 12 ogłoszenie opublikowane w BZP wraz z kompletną dokumentacją

Opublikowany: 9, Marzec, 2015, przez: Piotr Kusiak

Usunięcie wad kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej w rejonie Nowy Otok Wschód

Znak sprawy   JRP/5/P/2015                                                                               Oława dnia 09.03.2015 r.

Oława, dnia 17.03.2015 r
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza unieważnienie przetargu szczegóły w pliku Unieważnienie postępowania JRP_5_P_2015

Oława, dnia 09.03.2015 r.

Zamawiający zamieszcza ogłoszenie postępowania przetargowego dot. Usunięcia wad kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej w rejonie Nowy Otok Wschód szczegóły w pliku ogloszenie-usuniecie_wad  wraz z kompletną dokumentacją.

Opublikowany: 20, Luty, 2015, przez: Dariusz Piaskiewicz

Budowa przepompowni ścieków wraz z systemem automatyki, sterowania i monitoringu dla zadań: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Borsuczej i ul. Wilczej w Oławie” oraz „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Serdecznej i ul. Łagodnej w Oławie”

Znak sprawy JRP/03/P/2015                                                                                                Oława dnia 20.02.2015 r.

Oława, dnia 03.04.2015 r.
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza informację o unieważnieniu postępowania. Szczegóły w pliku 2015 04 03 Unieważnienie

Oława, dnia 24.03.2015 r.
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza rozstrzygnięcie przetargu. Szczegóły w pliku 2015_03_24 Rozstrzygnięcie przetargu

Oława, dnia 06.03.2015 r.
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza odpowiedzi na pytania. Szczegóły w pliku: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert i odpowiedzi na pytania.

Oława, dnia 06.03.2015 r. 
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza informację odnośnie zmiany terminu składania i otwarcia ofert wskazane w szczególności w pkt. XVII i XVII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ustalając je następująco:
Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

do dnia 11.03.2015 r. do godz. 12:00

 Miejsce i termin otwarcia ofert

w dniu

11.03.2015 r. o godz. 12:15

Szczegóły w pliku: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert i odpowiedzi na pytania. Informacja o zmianie ww. terminów została przekazana do Biuletynu Zamówień Publicznych szczegóły w pliku: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

 Oława, dnia 20.02.2015 r.

Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza ogłoszenie wysłane do BZP szczegóły w pliku Ogłoszenie o zamówieniu  wraz z kompletną dokumentacją przetargową.

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.