Sposób załatwiania spraw

Baner BIP nowy

Sprawy, skargi i wnioski przyjmowane są w formie ustnej, pisemnej lub drogą mailową. Jeśli to możliwe są one rozpatrywane niezwłocznie. Jeśli sprawa jest bardziej złożona i wymaga konsultacji, klient jest proszony o złożenie pisma, w którym opisuje zaistniałą sytuację. Po przeprowadzeniu niezbędnych konsultacji, uzgodnień, bądź analiz odpowiedź zostaje przesłana do klienta niezwłocznie.

W Spółce funkcjonuje Biuro Obsługi Klienta (BOK) mieszczące się w siedzibie Spółki przy
ul. 3 Maja 30 w Oławie – 1  piętro.

Do zakresu obowiązków pracowników BOK należy m.in:
• przygotowanie i zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
• przyjmowanie odczytów stanów wodomierzy oraz zgłoszeń o ich awarii,
• wystawianie faktur,
• przyjmowanie skarg i wniosków,
• wydawanie wniosków branżowych oraz udzielanie niezbędnych wyjaśnieniem – przedmiotowe wnioski dostępne są tutaj

Wnioski o określenie warunków podłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej można pobierać i składać w BOK. Są one następnie rozpatrywane przez odpowiedni dział Spółki.

Wnioski dotyczące awarii sieci i urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych można zgłaszać pod bezpłatny numer telefonu pogotowia awaryjnego – 994.

Autor informacji: Kusiak
Autor ostatniej zmiany: Zienkiewicz
Data ostatniej zmiany: 24 sierpnia 2016
Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.