Procedura podłączenia się do sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej

Procedura podłączenia się do sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej, krok po kroku: 

 1. Złóż w Biurze Obsługi Klienta (BOK) wniosek o podłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej i dołącz do niego dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości oraz mapę sytuacyjno-wysokościową terenu nie starszą niż 6 m-cy, dostępną w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Oławie (10. Wniosek o zapewnienie dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci).
 2. Odbierz w BOK opracowane warunki techniczne na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków.
 3. Wybierz projektanta do wykonania projektu przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego. Możesz również skorzystać z oferty ZWiK – Kompleksowe wykonanie przyłączy wod.-kan. (14. Wniosek o wycenę wykonania przyłącza; 7. Zlecenie na wykonanie przyłącza).
 4. Złóż w BOK dwa egzemplarze projektów przyłącza w formie papierowej oraz dodatkowo jedną wersję projektu zapisaną na płycie CD, pliki w formacie pdf (6. Wniosek o uzgodnienie projektu).
 5. Odbierz uzgodniony projekt przyłącza pod względem technicznym.
 6. Przed przystąpieniem do prac budowlanych zgłoś rozpoczęcie budowy przyłącza w Starostwie Powiatowym w Oławie.
 7. Zleć prace budowlane uprawnionej firmie. Możesz skorzystać również z usług ZWiK (7. Zlecenie na wykonanie przyłącza).
 8. W przypadku przyłącza wodociągowego zleć ZWiK wykonanie załączenia do sieci wodociągowej (5. Wniosek o złączenie z miejską siecią wodociągową).
 9. Przed zasypaniem przyłącza wodociągowego lub kanalizacji sanitarnej zgłoś w BOK dokonanie przeglądu technicznego przyłącza celem odbioru (2. Wniosek o odbiór techniczny częściowy).
 10. Po protokolarnym odbiorze przyłącza wodociągowego dokonywana jest instalacja wodomierza głównego.
 11. Złóż w BOK wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków (11. Wniosek o zawarcie umowy).
 12. Podpisz przygotowaną w BOK umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków (3. Ogólny wzór umowy o zaopatrzenie w wodę lub oprowadzanie ścieków).
 13. Zapoznaj się z obowiązującym na terenie Gminy Miejskiej Oława Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków (18. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków).

Wszystkie niezbędne druki dostępne w zakładce „Obsługa klienta„.
Pytania prosimy kierować do:
Biuro Obsługi Klienta (BOK)
55-200 Oława, ul. 3 Maja 30
Tel. 303-95-30, 303-95-37
Godziny pracy BOK:
poniedziałek – piątek: 7:00 – 16:00.

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.