Opublikowany: 17, wrzesień, 2010, przez: Piotr Kusiak

Ogłoszenie przetargu na: Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – Strzelna – Lipowa” w ramach projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Oława”

Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – Strzelna – Lipowa” w ramach projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Oława”

Znak sprawy: JRP/02/P/2010                                                                                                                   Oława dnia 22.04.2010

Numer ogłoszenia: 115068 – 2010;

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

ZAMAWIAJĄCY ZAMIESZCZA ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

Szczegóły w pliku ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU 4.pdf

Oława, dnia 30.04.2010 r.
Zamawiający udziela odpowiedzi i wyjaśnień.
Szczegóły w pliku Odpowiedzi i wyjasnienia 01.pdf

Oława, dnia 26.04.2010 r.
Zamawiający zamieszcza poprawki do SIWZ.
Szczegóły w pliku poprawki do SIWZ.pdf

Zamawiający zamieszcza poprawioną IDW.
Szczegóły w pliku zmiana IDW.pdf

Załączone dokumenty

 1. zmiana IDW
 2. Tom_3.7.4_Postanowienie 499
 3. Tom_3.7.3_Decyzja 162 2009 starostwo przeniesienie
 4. Tom_3.7.2_Postanowienie 470
 5. Tom_3.7.1_Decyzja 1115 2008 starostwo pozwolenie na budowe
 6. Tom_3.4_Okładka
 7. Tom_3.4.8_rys.7_Plan sytuacyjny odbudowy nawierzchni drog gminnych
 8. Tom_3.4.7_rys.6_Odbudowa warstwy asfaltu
 9. Tom_3.4.6_rys.5_Odbudowa nawierzchni z kostki betonowej-W2
 10. Tom_3.4.5_rys.4_Odbudowa nawierzchni z kostki betonowej-W1
 11. Tom_3.4.4_rys.3_Odbudowa drog gruntowych-W2
 12. Tom_3.4.3_rys.2_Odbudowa drog gruntowych-W1
 13. Tom_3.4.2_rys.1_Mapa pogladowa
 14. Tom_3.4.1_Opis techniczny
 15. Tom_3.3.III zestawienie studni
 16. Tom_3.3.III rys.13_Profil podluzny sieci wodociagowej
 17. Tom_3.3.III rys.12_Profil podluzny kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
 18. Tom_3.3.III rys.10_Schematy wezlow sieci wodociagowej
 19. Tom_3.3.III rys.9_Wymagane parametry podloza gruntowego
 20. Tom_3.3.III rys.8_Wykop odwadniany iglofiltrami
 21. Tom_3.3.III rys.7_Skrzyzowanie kanalizacji z siecia gaz. wykonaną ze stali
 22. Tom_3.3.III rys.6_Skrzyżowanie_kan._sanitarnej z siecią gaz wyk. z PE
 23. Tom_3.3.III rys.5_Sączek_węchowy_na_rurze_stalowej
 24. Tom_3.3.III rys.4_Skrzyżowanie_kan._z_kablem_energetycznym_i_telefonicznym
 25. Tom_3.3.III rys.3_Przejście_pod_drogami_met_przewiertu
 26. Tom_3.3.III rys.2_projekt zagospodarowania terenu
 27. Tom_3.3.III rys.1_Mapa_poglądowa
 28. Tom_3.3.II.1_Uzgodnienie ZWIK-PW
 29. Tom_3.3.I.1_Opis_Techniczny
 30. Tom_3.2.V rys.6_skrzyżowanie_kanalizacji_z_siecią_gazową_z PE
 31. Tom_3.2.V rys.5_skrzyzowanie_kanalizacji_z_siecią_gazową_ze_stali
 32. Tom_3.2.V rys.4_skrzyżowanie_kanalizacji_z_kablem_energetycznym_i_telefonicznym
 33. Tom_3.2.V rys.3_przejście_pod_drogami_met_przewiertu
 34. Tom_3.2.V rys.2_projekt zagospodarowania terenu
 35. Tom_3.2.V rys.1_mapa_poglądowa
 36. Tom_3.2.IV.2_Informacja terenowo-prawna
 37. Tom_3.2.IV.1_Mapa ewidencyjna
 38. Tom_3.2.III.22.Pismo-Doln.Urzad Wojewodzki
 39. Tom_3.2.III.21.Decyzja-Doln.Woj.Konserwator Zabytko
 40. Tom_3.2.III.20.Uzgodnienie-Woj.Urzad Ochrony Zabytk
 41. Tom_3.2.III.19.Uzgodnienie-Jednostka Wojskowa ZMIANA
 42. Tom_3.2.III.19.Uzgodnienie-Jednostka Wojskowa
 43. Tom_3.2.III.18.ZWiK Olawa-uzgodnienie
 44. Tom_3.2.III.17.ZWiK Olawa-uzgodnienie trasy
 45. Tom_3.2.III.16.ZWiK Olawa-warunki techniczne
 46. Tom_3.2.III.15.Uzgodnienie- GAZ-SYSTEM
 47. Tom_3.2.III.14.Uzgodnienie- Dolnosl.Operator Systemu
 48. Tom_3.2.III.13.Uzgodnienie- Ericsson Sp. zo.o.ZMIANA
 49. Tom_3.2.III.13.Uzgodnienie- Ericsson Sp. zo.o.
 50. Tom_3.2.III.12.Uzgodnienie- Telekomunikacja Polska
 51. Tom_3.2.III.11.Uzgodnienie- EnergiaPro
 52. Tom_3.2.III.10.Decyzja Marszalka Woj.Dolnoslaskiego
 53. Tom_3.2.III.9. Uzgodnienie Dolnoslaskiego Zarzadu Me ZMIANA
 54. Tom_3.2.III.9. Uzgodnienie Dolnoslaskiego Zarzadu Me
 55. Tom_3.2.III.8. Uzgodnienie Gminy Miasto Oława
 56. Tom_3.2.III.7.Postanowienie Zarzadu Drog Miejskich
 57. Tom_3.2.III.6.Uzgodnienie Zarzadu Drog Miejskich
 58. Tom_3.2.III.5.Decyzja Powiatowego Zarządu Drogowe ZMIANA
 59. Tom_3.2.III.5.Decyzja Powiatowego Zarządu Drogowe
 60. Tom_3.2.III.4.Pismo Ministerstwa Środowiska
 61. Tom_3.2.III.3.Decyzja o srodowiskowych uwarunkowan
 62. Tom_3.2.III.2a. Zaświadczenie Urzędu Miejskiego
 63. Tom_3.2.III.2.Decyzja o lokalizacji inwestycji celu public
 64. Tom_3.2.III.1.Opinia ZUD
 65. Tom_3.2.II.1_Wytyczne opracowania planu BIOZ
 66. Tom_3.2.I.1_Opis_Techniczny
 67. Tom 3.8_Strona tytulowa
 68. Tom 3.7_Strona tytulowa
 69. Tom 3.6_Strona tytulowa
 70. Tom 3.6.1_Dokumentacja geotechniczna
 71. Tom 3.5_Strona tytulowa
 72. Tom 3.5.1_Wytyczne opracowania planu BIOZ
 73. Tom 3.4_Strona tytulowa
 74. Tom 3.3_Strona tytulowa
 75. Tom 3.2_Strona tytulowa
 76. Tom 3.1_strona tytulowa
 77. Tom 3.1_okladka
 78. Tom 3.1.8_ST-02.01.04 Roboty drogowe nawierzchniowe
 79. Tom 3.1.7_ST-03.02.00 Sieć wodociągowa
 80. Tom 3.1.6_ST-03.00.00 Sieć kanalizacji grawitacyjnej
 81. Tom 3.1.5_ST-00.02.00 Roboty rozbiórkowe
 82. Tom 3.1.4_ST-01.01.00 Roboty odwodnieniowe
 83. Tom 3.1.3_ST-01.00.00 - Roboty ziemne
 84. Tom 3.1.2_ST-00.01.00 Roboty pomiarowe i prace geodezyjne
 85. Tom 3.1.1_ST-00.00.00 Warunki ogólne
 86. ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU 4
 87. poprawki do SIWZ
 88. OPZ_Strona tytulowa
 89. Ogłoszenie o zamówieniu
 90. Odpowiedzi i wyjasnienia 01
 91. Kontrakt
 92. IDW

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.