Opublikowany: 30, czerwiec, 2012, przez: Piotr Kusiak

Kontrakt 1 „Dokończenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – Nowy Otok”

Kontrakt 1  „Dokończenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – Nowy Otok” 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

30.06.2012 r.

Znak sprawy  JRP/01/P/2012

Oława, dnia 21.09.2012 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie informuje o unieważnieniu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych przetargu nieograniczonego na dokończenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – Nowy Otok. Szczegóły w pliku: unieważnienie  

Oława, dnia 20.08.2012 r.

Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza rozstrzygnięcie postępowania. Szczegóły w pliku: Rozstrzygnięcie postępowania

Oława, dnia 23.07.2012 r.

Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza odpowiedzi na pytania Wykonawcy. Szczegóły w pliku „zapytanie nr 1″

Oława, dnia 18.07.2012 r.

Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza zmianę  SIWZ. Szczegóły w pliku: „zmiana SIWZ”. Ponadto zamieszcza ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia pierwotnego w pliku: „zmiana ogł. wysłane do publikacji w DUUE”

Oława, dnia 06.07.2012 r.

Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza w miejsce uszkodzonych plików:
– OPZ_Strona tytulowa
– Tom 3.3_ST-02 Rurociągi wod
– Tom 3.3_ST-03 Rurociągi kani graw
– Tom 3.3_ST-08 Rurociągi kanalizacji podciśnieniowej
wersje poprawione :
– OPZ_Strona tytulowa_aktualne
– Tom 3.3_ST-02 Rurociągi wod_aktualne
– Tom 3.3_ST-03 Rurociągi kani graw_aktualne
– Tom 3.3_ST-08 Rurociągi kanalizacji podciśnieniowej_aktualne

Oława dnia 30.06.2012 r.

Zamawiający zamieszcza „ogłoszenie wysłane do publikacji w DUUE w dniu 30.06.2012 r.”

Oława dnia, 5 lipca 2012 r. 

Zamawiający zamieszcza ogłoszenie opublikowane w DUUE w dniu 5 lipca 2012 r. wraz z kompletną dokumentacją przetargową.

Załączone dokumenty

 1. unieważnienie
 2. Rozstrzygnięcie postępowania
 3. zapytanie nr 1
 4. ogłoszenie opublikowane w DUUE
 5. zmiana ogł. wysłane do publikacji w DUUE
 6. Tom-3.1.2_rys.3-PZT-cz.-2_aktualne
 7. Tom 3.4 przedmiar robót aktualne
 8. Tom 3.3_ST-05 Obiekty sieciowe_aktualne
 9. Tom 3.2.z1.7_06_Rys.2 Zakres odbudowy-drogi gruntowe_aktualne
 10. Tom 3.2.z1.7_05_Rys.1 Zakres odbudowy-drogi gruntowe_aktualne
 11. Tom 3.2.z1.7_04_Rys.1 (skala 2000) - drogi gruntowe_aktualne
 12. Tom 3.2.z1.7_03_Rys.0 Orientacja - drogi gruntowe_aktualne
 13. IDW K1 aktualne
 14. zmiana SIWZ
 15. OPZ_Strona tytulowa_aktualne
 16. Tom 3.3_ST-08 Rurociągi kanalizacji podciśnieniowej_aktualne
 17. Tom 3.3_ST-03 Rurociągi kani graw_aktualne
 18. Tom 3.3_ST-02 Rurociągi wod_aktualne
 19. Tom 3.8.2 Zakres zadania
 20. Tom 3.8.2_06_zakres do wykonania K1-PZT 2
 21. Tom 3.8.2_05_zakres do wykonania K1-PZT 1
 22. Tom 3.8.1_06_3 zaswiadczenie_pinb_K1a
 23. Tom 3.8.1_06_2 decyzja_pozw_na_uzytk_K1a
 24. Tom 3.8.1_06_1 zasw_dot_zak_rob_bud_zadanie 2
 25. Tom 3.8.1_06 Okładka
 26. Tom 3.8.1_05.02_lokalizacja_ zasuw_stacja_SPT
 27. Tom 3.8.1_05.01_Inwentaryzacja na terenie stacji SPT
 28. Tom 3.8.1_05.03_Okładka
 29. Tom 3.8.1_04.06_Protokół nr 1_2011 odbioru zbiornika biofiltra
 30. Tom 3.8.1_04.06 Okładka
 31. Tom 3.8.1_04.05_Protokół nr 05_ZO_2011
 32. Tom 3.8.1_04.05_Protokół nr 04_ZO_2011
 33. Tom 3.8.1_04.05_Protokół nr 03_ZO_2011
 34. Tom 3.8.1_04.05_Protokół nr 02_ZO_2011
 35. Tom 3.8.1_04.05_Protokół nr 01_ZO_2011
 36. Tom 3.8.1_04.05 Okładka
 37. Tom 3.8.1_04.04_Profil KP-10
 38. Tom 3.8.1_04.04_Profil KP-5
 39. Tom 3.8.1_04.04_Profil KP-4
 40. Tom 3.8.1_04.04_Profil KP-2
 41. Tom 3.8.1_04.04_Profil KP-1
 42. Tom 3.8.1_04.04 Okładka
 43. Tom 3.8.1_04.03_PZPSzcz nr_77_06_2012
 44. Tom 3.8.1_04.03_PZPSzcz nr_76_06_2012
 45. Tom 3.8.1_04.03_PZPSzcz nr_75_06_2012
 46. Tom 3.8.1_04.03_PZPSzcz nr_74_06_2012
 47. Tom 3.8.1_04.03_PZPSzcz nr_73_06_2012
 48. Tom 3.8.1_04.03_PZPSzcz nr_72_06_2012
 49. Tom 3.8.1_04.03_PZPSzcz nr_71_06_2012
 50. Tom 3.8.1_04.03_PZPSzcz nr_70_06_2012
 51. Tom 3.8.1_04.03_PZPSzcz nr_69_06_2012
 52. Tom 3.8.1_04.03_PZPSzcz nr_68_06_2012
 53. Tom 3.8.1_04.03_PZPSzcz nr_67_06_2012
 54. Tom 3.8.1_04.03_PZPSzcz nr_66_03_2012
 55. Tom 3.8.1_04.03_PZPSzcz nr_65_01_2012
 56. Tom 3.8.1_04.03_PZPSzcz nr_64_01_2012
 57. Tom 3.8.1_04.03_PZPSzcz nr_63_01_2012
 58. Tom 3.8.1_04.03_PZPSzcz nr_61_01_2012
 59. Tom 3.8.1_04.03_PZPSzcz nr_60_12_2011
 60. Tom 3.8.1_04.03_PZPSzcz nr_59_12_2011
 61. Tom 3.8.1_04.03_PZPSzcz nr_58_11_2011
 62. Tom 3.8.1_04.03_PZPSzcz nr_57_11_2011
 63. Tom 3.8.1_04.03_PZPSzcz nr_56A_11_2011
 64. Tom 3.8.1_04.03_PZPSzcz nr_56_11_2011
 65. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_141_12_2011_Zach_P
 66. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_141_12_2011_Zach_OZ
 67. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_131_12_2011_Zach_OZ
 68. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_131_11_2011_Zach_P
 69. Tom 3.8.1_04.03_PZPSzcz nr_55_11_2011
 70. Tom 3.8.1_04.03_PZPSzcz nr_54_10_2011
 71. Tom 3.8.1_04.03_PZPSzcz nr_53_10_2011
 72. Tom 3.8.1_04.03_PZPSzcz nr_52_10_2011
 73. Tom 3.8.1_04.03_PZPSzcz nr_51_10_2011
 74. Tom 3.8.1_04.03_PZPSzcz nr_48_10_2011
 75. Tom 3.8.1_04.03_PZPSzcz nr_45_10_2011
 76. Tom 3.8.1_04.03_PZPSzcz nr_44_10_2011
 77. Tom 3.8.1_04.03_PZPSzcz nr_43_09_2011
 78. Tom 3.8.1_04.03_PZPSzcz nr_41_08_2011
 79. Tom 3.8.1_04.03_PZPSzcz nr_40_08_2011
 80. Tom 3.8.1_04.03_PZPSzcz nr_39_08_2011
 81. Tom 3.8.1_04.03_PZPSzcz nr_38_08_2011
 82. Tom 3.8.1_04.03_PZPSzcz nr_36_08_2011
 83. Tom 3.8.1_04.03_PZPSzcz nr_34_07_2011
 84. Tom 3.8.1_04.03_PZPSzcz nr_31_07_2011
 85. Tom 3.8.1_04.03_PZPSzcz nr_30_07_2011
 86. Tom 3.8.1_04.03_PZPSzcz nr_29_07_2011
 87. Tom 3.8.1_04.03_PZPSzcz nr_27_07_2011
 88. Tom 3.8.1_04.03_PZPSzcz nr_26_07_2011
 89. Tom 3.8.1_04.03_PZPSzcz nr_25_07_2011
 90. Tom 3.8.1_04.03_PZPSzcz nr_24_07_2011
 91. Tom 3.8.1_04.03_PZPSzcz nr_20_06_2011
 92. Tom 3.8.1_04.03_PZPSzcz nr_19_06_2011
 93. Tom 3.8.1_04.03_PZPSzcz nr_18_06_2011
 94. Tom 3.8.1_04.03_PZPSzcz nr_13_06_2011
 95. Tom 3.8.1_04.03_PZPSzcz nr_12_06_2011
 96. Tom 3.8.1_04.03_PZPSzcz nr_11_06_2011
 97. Tom 3.8.1_04.03_PZPSzcz nr_10_06_2011
 98. Tom 3.8.1_04.03_PZPSzcz nr_09_06_2011
 99. Tom 3.8.1_04.03_PZPSzcz nr_08_06_2011
 100. Tom 3.8.1_04.03_PZPSzcz nr_07_05_2011
 101. Tom 3.8.1_04.03_PZPSzcz nr_05_05_2011
 102. Tom 3.8.1_04.03_PZPSzcz nr_04_05_2011
 103. Tom 3.8.1_04.03_PZPSzcz nr_03_05_2011
 104. Tom 3.8.1_04.03_PZPSzcz nr_02_05_2011
 105. Tom 3.8.1_04.03_PZPSzcz nr_01_05_2011
 106. Tom 3.8.1_04.03 Okładka
 107. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_155_03_2012_Zach_P
 108. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_155_03_2012_Zach_OZ
 109. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_154_01_2012_Zach_P
 110. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_154_01_2012_Zach_OZ
 111. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_153_01_2012_Zach_P
 112. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_153_01_2012_Zach_OZ
 113. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_152_01_2012_Zach_P
 114. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_152_01_2012_Zach_OZ
 115. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_151_01_2012_Zach_P
 116. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_151_01_2012_Zach_OZ
 117. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_150_01_2012_Zach_P
 118. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_150_01_2012_Zach_OZ
 119. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_149_01_2012_Zach_P
 120. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_149_01_2012_Zach_OZ
 121. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_148_01_2012_Zach_P
 122. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_148_01_2012_Zach_OZ
 123. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_147_01_2012_Zach_P
 124. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_147_01_2012_Zach_OZ
 125. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_146_01_2012_Zach_P
 126. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_146_01_2012_Zach_OZ
 127. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_145_01_2012_Zach_P
 128. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_145_01_2012_Zach_OZ
 129. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_144_01_2012_Zach_P
 130. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_144_01_2012_Zach_OZ
 131. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_143_01_2012_Zach_P
 132. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_143_01_2012_Zach_OZ
 133. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_142_01_2012_Zach_P
 134. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_142_01_2012_Zach_OZ
 135. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_67_07_2011_Zach_P
 136. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_67_07_2011_Zach_OZ
 137. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_141_01_2011_Zach_OZ
 138. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_140_12_2011_Zach_P
 139. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_140_12_2011_Zach_OZ
 140. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_140_01_2011_Zach_OZ
 141. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_139_12_2011_Zach_P
 142. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_139_12_2011_Zach_OZ
 143. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_139_01_2011_Zach_OZ
 144. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_138_12_2011_Zach_P
 145. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_138_12_2011_Zach_OZ
 146. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_138_01_2011_Zach_OZ
 147. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_137_12_2011_Zach_P
 148. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_137_12_2011_Zach_OZ
 149. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_136_12_2011_Zach_P
 150. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_136_12_2011_Zach_OZ
 151. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_135_12_2011_Zach_P
 152. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_135_12_2011_Zach_OZ
 153. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_134_12_2011_Zach_P
 154. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_134_12_2011_Zach_OZ
 155. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_133_12_2011_Zach_P
 156. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_133_12_2011_Zach_OZ
 157. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_132_12_2011_Zach_OZ
 158. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_132_11_2011_Zach_P
 159. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_130_12_2011_Zach_OZ
 160. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_130_11_2011_Zach_P
 161. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_129_12_2011_Zach_OZ
 162. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_129_11_2011_Zach_P
 163. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_128_12_2011_Zach_OZ
 164. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_128_11_2011_Zach_P
 165. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_127_11_2011_Zach_P
 166. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_127_11_2011_Zach_OZ
 167. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_126_11_2011_Zach_P
 168. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_126_11_2011_Zach_OZ
 169. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_125_11_2011_Zach_P
 170. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_125_11_2011_Zach_OZ
 171. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_124_11_2011_Zach_P
 172. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_124_11_2011_Zach_OZ
 173. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_123_11_2011_Zach_P
 174. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_123_11_2011_Zach_OZ
 175. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_122_11_2011_Zach_P
 176. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_122_11_2011_Zach_OZ
 177. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_121_11_2011_Zach_P
 178. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_121_11_2011_Zach_OZ
 179. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_120_11_2011_Zach_P
 180. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_120_11_2011_Zach_OZ
 181. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_119_11_2011_Zach_P
 182. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_119_11_2011_Zach_OZ
 183. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_118_11_2011_Zach_P
 184. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_118_11_2011_Zach_OZ
 185. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_117_11_2011_Zach_P
 186. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_117_11_2011_Zach_OZ
 187. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_116_11_2011_Zach_P
 188. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_116_11_2011_Zach_OZ
 189. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_115_11_2011_Zach_P
 190. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_115_11_2011_Zach_OZ
 191. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_114_11_2011_Zach_P
 192. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_114_11_2011_Zach_OZ
 193. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_113_11_2011_Zach_P
 194. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_113_11_2011_Zach_OZ
 195. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_112_11_2011_Zach_P
 196. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_112_11_2011_Zach_OZ
 197. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_111_11_2011_Zach_P
 198. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_111_11_2011_Zach_OZ
 199. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_110_11_2011_Zach_P
 200. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_110_11_2011_Zach_OZ
 201. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_109_11_2011_Zach_P
 202. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_109_11_2011_Zach_OZ
 203. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_108_11_2011_Zach_P
 204. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_108_11_2011_Zach_OZ
 205. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_107_11_2011_Zach_P
 206. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_107_11_2011_Zach_OZ
 207. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_106_10_2011_Zach_P
 208. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_106_10_2011_Zach_OZ
 209. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_105_10_2011_Zach_P
 210. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_105_10_2011_Zach_OZ
 211. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_104_10_2011_Zach_P
 212. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_104_10_2011_Zach_OZ
 213. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_103_10_2011_Zach_P
 214. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_103_10_2011_Zach_OZ
 215. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_102_10_2011_Zach_P
 216. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_102_10_2011_Zach_OZ
 217. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_101_10_2011_Zach_P
 218. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_101_10_2011_Zach_OZ
 219. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_100_10_2011_Zach_P
 220. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_100_10_2011_Zach_OZ
 221. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_99_10_2011_Zach_P
 222. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_99_10_2011_Zach_OZ
 223. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_98_09_2011_Zach_P
 224. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_98_09_2011_Zach_OZ
 225. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_97_09_2011_Zach_P
 226. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_97_09_2011_Zach_OZ
 227. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_96_09_2011_Zach_P
 228. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_96_09_2011_Zach_OZ
 229. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_95_09_2011_Zach_P
 230. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_95_09_2011_Zach_OZ
 231. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_94_09_2011_Zach_P
 232. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_94_09_2011_Zach_OZ
 233. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_93_09_2011_Zach_P
 234. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_93_09_2011_Zach_OZ
 235. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_92_08_2011_Zach_P
 236. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_92_08_2011_Zach_OZ
 237. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_91_08_2011_Zach_P
 238. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_91_08_2011_Zach_OZ
 239. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_90_08_2011_Zach_P
 240. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_90_08_2011_Zach_OZ
 241. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_89_08_2011_Zach_P
 242. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_89_08_2011_Zach_OZ
 243. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_88_08_2011_Zach_P
 244. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_88_08_2011_Zach_OZ
 245. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_87_08_2011_Zach_P
 246. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_87_08_2011_Zach_OZ
 247. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_86_08_2011_Zach_P
 248. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_86_08_2011_Zach_OZ
 249. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_85_08_2011_Zach_P
 250. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_85_08_2011_Zach_OZ
 251. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_84_08_2011_Zach_P
 252. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_84_08_2011_Zach_OZ
 253. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_83_08_2011_Zach_P
 254. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_83_08_2011_Zach_OZ
 255. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_82_08_2011_Zach_P
 256. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_82_08_2011_Zach_OZ
 257. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_81_08_2011_Zach_P
 258. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_81_08_2011_Zach_OZ
 259. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_80_08_2011_Zach_P
 260. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_80_08_2011_Zach_OZ
 261. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_79_08_2011_Zach_P
 262. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_79_08_2011_Zach_OZ
 263. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_78_07_2011_Zach_P
 264. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_78_07_2011_Zach_OZ
 265. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_77_07_2011_Zach_P
 266. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_77_07_2011_Zach_OZ
 267. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_76_07_2011_Zach_P
 268. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_76_07_2011_Zach_OZ
 269. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_75_07_2011_Zach_P
 270. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_75_07_2011_Zach_OZ
 271. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_74_07_2011_Zach_P
 272. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_74_07_2011_Zach_OZ
 273. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_73_07_2011_Zach_P
 274. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_73_07_2011_Zach_OZ
 275. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_72_07_2011_Zach_P
 276. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_72_07_2011_Zach_OZ
 277. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_71_07_2011_Zach_P
 278. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_71_07_2011_Zach_OZ
 279. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_70_07_2011_Zach_P
 280. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_70_07_2011_Zach_OZ
 281. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_70.2_07_2011_Zach_P
 282. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_70.2_07_2011_Zach_OZ
 283. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_70.1_07_2011_Zach_P
 284. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_70.1_07_2011_Zach_OZ
 285. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_69_07_2011_Zach_P
 286. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_69_07_2011_Zach_OZ
 287. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_68_07_2011_Zach_P
 288. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_68_07_2011_Zach_OZ
 289. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_66_07_2011_Zach_P
 290. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_66_07_2011_Zach_OZ
 291. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_65_06_2011_Zach_P
 292. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_65_06_2011_Zach_OZ
 293. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_64_06_2011_Zach_P
 294. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_64_06_2011_Zach_OZ
 295. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_63_06_2011_Zach_P
 296. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_63_06_2011_Zach_OZ
 297. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_62_06_2011_Zach_P
 298. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_62_06_2011_Zach_OZ
 299. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_61_06_2011_Zach_P
 300. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_61_06_2011_Zach_OZ
 301. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_60_06_2011_Zach_P
 302. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_60_06_2011_Zach_OZ
 303. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_59_06_2011_Zach_P
 304. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_59_06_2011_Zach_OZ
 305. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_59.1_06_2011_Zach_P
 306. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_59.1_06_2011_Zach_OZ
 307. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_58_06_2011_Zach_P
 308. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_58_06_2011_Zach_OZ
 309. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_57_06_2011_Zach_P
 310. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_57_06_2011_Zach_OZ
 311. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_56_06_2011_Zach_P
 312. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_56_06_2011_Zach_OZ
 313. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_55_06_2011_Zach_P
 314. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_55_06_2011_Zach_OZ
 315. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_54_06_2011_Zach_P
 316. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_54_06_2011_Zach_OZ
 317. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_53_06_2011_Zach_P
 318. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_53_06_2011_Zach_OZ
 319. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_52_06_2011_Zach_P
 320. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_52_06_2011_Zach_OZ
 321. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_51_06_2011_Zach_P
 322. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_51_06_2011_Zach_OZ
 323. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_50_06_2011_Zach_P
 324. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_50_06_2011_Zach_OZ
 325. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_49_06_2011_Zach_P
 326. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_49_06_2011_Zach_OZ
 327. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_48_06_2011_Zach_P
 328. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_48_06_2011_Zach_OZ
 329. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_47_06_2011_Zach_P
 330. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_47_06_2011_Zach_OZ
 331. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_46_06_2011_Zach_P
 332. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_46_06_2011_Zach_OZ
 333. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_45_06_2011_Zach_OZ
 334. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_45_05_2011_Zach_P
 335. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_44_05_2011_Zach_P
 336. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_44_05_2011_Zach_OZ
 337. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_43_06_2011_Zach_P
 338. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_43_05_2011_Zach_P
 339. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_43_05_2011_Zach_OZ
 340. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_42_05_2011_Zach_P
 341. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_42_05_2011_Zach_OZ
 342. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_41_05_2011_Zach_P
 343. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_41_05_2011_Zach_OZ
 344. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_40_05_2011_Zach_P
 345. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_40_05_2011_Zach_OZ
 346. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_39_05_2011_Zach_P
 347. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_39_05_2011_Zach_OZ
 348. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_38_05_2011_Zach_P
 349. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_38_05_2011_Zach_OZ
 350. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_37_05_2011_Zach_P
 351. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_37_05_2011_Zach_OZ
 352. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_36_05_2011_Zach_P
 353. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_36_05_2011_Zach_OZ
 354. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_35_05_2011_Zach_P
 355. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_35_05_2011_Zach_OZ
 356. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_34_05_2011_Zach_P
 357. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_34_05_2011_Zach_OZ
 358. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_33_05_2011_Zach_P
 359. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_33_05_2011_Zach_OZ
 360. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_32_05_2011_Zach_P
 361. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_32_05_2011_Zach_OZ
 362. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_31_05_2011_Zach_P
 363. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_31_05_2011_Zach_OZ
 364. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_30_05_2011_Zach_P
 365. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_30_05_2011_Zach_OZ
 366. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_29_05_2011_Zach_P
 367. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_29_05_2011_Zach_OZ
 368. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_28_05_2011_Zach_P
 369. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_28_05_2011_Zach_OZ
 370. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_27_05_2011_Zach_P
 371. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_27_05_2011_Zach_OZ
 372. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_25_05_2011_Zach_P
 373. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_25_05_2011_Zach_OZ
 374. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_24_05_2011_Zach_P
 375. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_24_05_2011_Zach_OZ
 376. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_23_05_2011_Zach_P
 377. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_23_05_2011_Zach_OZ
 378. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_22_05_2011_Zach_P
 379. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_22_05_2011_Zach_OZ
 380. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_21_05_2011_Zach_P
 381. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_21_05_2011_Zach_OZ
 382. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_20_05_2011_Zach_P
 383. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_20_05_2011_Zach_OZ
 384. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_19_05_2011_Zach_P
 385. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_19_05_2011_Zach_OZ
 386. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_18_05_2011_Zach_P
 387. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_18_05_2011_Zach_OZ
 388. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_17_04_2011_Zach_P
 389. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_17_04_2011_Zach_OZ
 390. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_16_04_2011_Zach_P
 391. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_16_04_2011_Zach_OZ
 392. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_15_04_2011_Zach_P
 393. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_15_04_2011_Zach_OZ
 394. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_14_04_2011_Zach_P
 395. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_14_04_2011_Zach_OZ
 396. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_13_04_2011_Zach_P
 397. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_13_04_2011_Zach_OZ
 398. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_12_04_2011_Zach_P
 399. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_12_04_2011_Zach_OZ
 400. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_11_04_2011_Zach_P
 401. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_11_04_2011_Zach_OZ
 402. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_10_04_2011_Zach_P
 403. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_10_04_2011_Zach_OZ
 404. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_09_04_2011_Zach_P
 405. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_09_04_2011_Zach_OZ
 406. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_08_04_2011_Zach_P
 407. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_08_04_2011_Zach_OZ
 408. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_07_04_2011_Zach_P
 409. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_07_04_2011_Zach_OZ
 410. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_06_04_2011_Zach_OZ
 411. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_06_03_2011_Zach_P
 412. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_05_03_2011_Zach_P
 413. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_05_03_2011_Zach_OZ
 414. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_04_03_2011_Zach_P
 415. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_04_03_2011_Zach_OZ
 416. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_03_03_2011_Zach_P
 417. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_03_03_2011_Zach_OZ
 418. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_02_03_2011_Zach_P
 419. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_02_03_2011_Zach_OZ
 420. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_01_03_2011_Zach_P
 421. Tom 3.8.1_04.02_PRZ nr_01_03_2011_Zach_OZ
 422. Tom 3.8.1_04.02 Okładka
 423. Tom 3.8.1_04.01_Dokumentacja odb. powyk
 424. Tom 3.8.1_04 Okładka
 425. Tom 3.8.1_03.01_Notatka służbowa - Budynek SPT
 426. Tom 3.8.1_03.01 Okładka
 427. Tom 3.8.1_02.2.05_P_natezenie_oswietlenia
 428. Tom 3.8.1_02.2.04_Pnr69-2012_rezystancja_uziemienie
 429. Tom 3.8.1_02.2.03_Pnr68-2012_ochrona_pp
 430. Tom 3.8.1_02.2.02_Pnr67-2012_rezystancja_izolacji
 431. Tom 3.8.1_02.2.01_Pnr66-2012_wylaczniki_rp
 432. Tom 3.8.1_02.1.3_Notatka służbowa - Kable
 433. Tom 3.8.1_02.1.2_Pnr43-2012_rezystancja_izolacji
 434. Tom 3.8.1_02.1.1_Certyfikat_kalibracji
 435. Tom 3.8.1_02 Okładka
 436. Tom 3.8.1_01.3.03_Protokół zdawczy
 437. Tom 3.8.1_01.3.02_Protokół PN 22-09-2011
 438. Tom 3.8.1_01.3.01_Protokół PN 18-10-2011
 439. Tom 3.8.1_01.2.29_PZO NR 2 DRW_45_2011_8
 440. Tom 3.8.1_01.2.28_PZO NR 2 DRW_45_2011_7
 441. Tom 3.8.1_01.2.27_PZO NR 2 DRW_45_2011_6
 442. Tom 3.8.1_01.2.26_PZO NR 2 DRW_45_2011_5
 443. Tom 3.8.1_01.2.25_PZO NR 2 DRW_45_2011_4
 444. Tom 3.8.1_01.2.24_PZO NR 2 DRW_45_2011_3
 445. Tom 3.8.1_01.2.23_PZO NR 2 DRW_45_2011_2
 446. Tom 3.8.1_01.2.22_PZO NR 2 DRW_45_2011_1
 447. Tom 3.8.1_01.2.21_PZO NR 2 DRW_45_2011
 448. Tom 3.8.1_01.2.20_PZO NR 2 DRW_36_2011_Jantarowa
 449. Tom 3.8.1_01.2.19_PZO NR 2 DRW_36_2011_Diamentowa
 450. Tom 3.8.1_01.2.18_PZO NR 2 DRW_36_2011_2
 451. Tom 3.8.1_01.2.17_PZO NR 2 DRW_36_2011
 452. Tom 3.8.1_01.2.16_PZO NR 2 DRW_28_2011
 453. Tom 3.8.1_01.2.15_PZO NR 2 DRW_107_2011_2
 454. Tom 3.8.1_01.2.14_PZO NR 2 DRW_107_2011_1
 455. Tom 3.8.1_01.2.13_PZO NR 2 do decyzji ZPD_28_11,55_11,97_11,106_11,110_11
 456. Tom 3.8.1_01.2.12_PZO NR 2 do decyzji ZPD_150_2011, ZPD_159_11, ZPD_169_11
 457. Tom 3.8.1_01.2.11_PZO NR 1 DRW_45_2011_2
 458. Tom 3.8.1_01.2.10_PZO NR 1 DRW_45_2011_1
 459. Tom 3.8.1_01.2.09_PZO NR 1 DRW_36_2011_Diament i Jantarowa
 460. Tom 3.8.1_01.2.08_PZO NR 1 DRW_36_2011_4
 461. Tom 3.8.1_01.2.07_PZO NR 1 DRW_36_2011_3
 462. Tom 3.8.1_01.2.06_PZO NR 1 DRW_36_2011_2
 463. Tom 3.8.1_01.2.05_PZO NR 1 DRW_36_2011_1
 464. Tom 3.8.1_01.2.04_PZO NR 1 DRW_28_2011_Letnia i Pogodna
 465. Tom 3.8.1_01.2.03_PZO NR 1 DRW_28_2011
 466. Tom 3.8.1_01.2.02_PZO NR 1 DRW_107_2011_2
 467. Tom 3.8.1_01.2.01_PZO NR 1 DRW_107_2011_1
 468. Tom 3.8.1_01.2 Okładka
 469. Tom 3.8.1_01.1.06_POND - Wiosenna
 470. Tom 3.8.1_01.1.05_POND - Południowa
 471. Tom 3.8.1_01.1.04_POND - Amelii
 472. Tom 3.8.1_01.1.03_POND - Nowy Otok_Wesoła
 473. Tom 3.8.1_01.1.02_POND - Nowy Otok_Pogodna
 474. Tom 3.8.1_01.1.01_POND - Nowy Otok_Malownicza
 475. Tom 3.8.1_01.1 Okładka
 476. Tom 3.8.1_01 Okładka
 477. Tom 3.8.1 Okładka
 478. Tom 3.8 Okładka
 479. Tom_3.7.1_4_12
 480. Tom_3.7.1_4_11
 481. Tom_3.7.1_4_10
 482. Tom_3.7.1_4_09
 483. Tom_3.7.1_4_08
 484. Tom_3.7.1_4_07
 485. Tom_3.7.1_4_06
 486. Tom_3.7.1_4_05
 487. Tom_3.7.1_4_04
 488. Tom_3.7.1_4_03
 489. Tom_3.7.1_4_02
 490. Tom_3.7.1_4_01
 491. Tom_3.7.1_6_przekladki_zalacznikow
 492. Tom_3.7.1_5_etap_II_profile_zalacznik_5.1
 493. Tom_3.7.1_4_Z_3_Objasnienia_do_map
 494. Tom_3.7.1_3_Z_1_Topografia
 495. Tom_3.7.1_2_etap_II_-_opis
 496. Tom_3.7.1_1_etap_I_opis_i_profile
 497. Tom 3.7.1 okładka
 498. Tom 3.7.3_ Inne wymagania Zamawiającego
 499. Tom 3.7.2 Ośw projek o kompletności dok
 500. Tom 3.7 okładka
 501. Tom 3.6 _39 Decyzja 872_2011_etapowanie
 502. Tom 3.6 _38 Decyzja 638_2011_poludniowa
 503. Tom 3.6 _37 Decyzja 1048_2010_etapowanie
 504. Tom 3.6 _36 l dz 248_2008 PZD pozw na zajęcie działki
 505. Tom 3.6 _34 Decyzja Nr I_Da_13_09 przen decyzji pozw
 506. Tom 3.6 _33 Decyzja nr I_D_239_08 PB i pozw na bud
 507. Tom 3.6 _32 Decyzja 161_2009 Przen decyzji nr 1092_2008
 508. Tom 3.6 _31 Decyzja 1092_2008 Uzyskanie pozw na bud
 509. Tom 3.6 _30 Decyzja 214_2010 poprawa do dec. 112_2010 WKZ
 510. Tom 3.6 _29 Decyzja 112_2010 Pozwolenie na prowadzenie badań arch
 511. Tom 3.6 okładka
 512. Tom 3.5.2_Informacja BIOZ zadanie 2
 513. Tom 3.5.1_Informacja BIOZ zadanie 1
 514. Tom 3 4 przedmiar robót
 515. Tom 3.4 Okładka
 516. Tom 3.3_ST-08 Rurociągi kanalizacji podciśnieniowej
 517. Tom 3.3_ST-07 Instalacje elektryczne i AKP
 518. Tom 3.3_ST-06 Roboty drogowe
 519. Tom 3.3_ST-05 Obiekty sieciowe
 520. Tom 3.3_ST-04 Rurociągi ciśn
 521. Tom 3.3_ST-03 Rurociągi kani graw
 522. Tom 3.3_ST-02 Rurociągi wod
 523. Tom 3.3_ST-01 Przyg i zagos terenu. Rob ziemne i rozb
 524. Tom 3.3_ST-00 Wymagania ogólne
 525. Tom 3.3 STWIORB okładka
 526. Tom 3.2.z1.8.3_KP_kp2 prof
 527. Tom 3.2.z1.8.3_KP_pzt
 528. Tom 3.2.z1.8.3_KP_opis
 529. Tom 3.2.z1.8.3_KP_Stona tytuowa
 530. Tom 3.2.z1.8.2 PZ_biofiltr rzut
 531. Tom 3.2.z1.8.2 PZ_biofiltr pzt
 532. Tom 3.2.z1.8.2 PZ_biofiltr profil
 533. Tom 3.2.z1.8.2 PZ_biofiltr opis
 534. Tom 3.2.z1.8.2 PZ_bio Stona tytuowa
 535. Tom 3.2.z1.8.1_NA 31_Krysztalowa Zmiana HP16
 536. Tom 3.2.z1.8.1_NA 30_38 branza elektryczna
 537. Tom 3.2.z1.8.1_NA 29_37 branza elektryczna
 538. Tom 3.2.z1.8.1_NA 28_34
 539. Tom 3.2.z1.8.1_NA 27_33
 540. Tom 3.2.z1.8.1_NA 26_32
 541. Tom 3.2.z1.8.1_NA 25_31
 542. Tom 3.2.z1.8.1_NA 24_30
 543. Tom 3.2.z1.8.1_NA 23_29
 544. Tom 3.2.z1.8.1_NA 22_28
 545. Tom 3.2.z1.8.1_NA 21_27
 546. Tom 3.2.z1.8.1_NA 20_26
 547. Tom 3.2.z1.8.1_NA 19_25
 548. Tom 3.2.z1.8.1_NA 18_24rys
 549. Tom 3.2.z1.8.1_NA 17_24
 550. Tom 3.2.z1.8.1_NA 16_23
 551. Tom 3.2.z1.8.1_NA 15_22
 552. Tom 3.2.z1.8.1_NA 14_21
 553. Tom 3.2.z1.8.1_NA 13_20
 554. Tom 3.2.z1.8.1_NA 12_19
 555. Tom 3.2.z1.8.1_NA 11_17
 556. Tom 3.2.z1.8.1_NA 10_16
 557. Tom 3.2.z1.8.1_NA 09_15
 558. Tom 3.2.z1.8.1_NA 08_14
 559. Tom 3.2.z1.8.1_NA 07_13
 560. Tom 3.2.z1.8.1_NA 06_12
 561. Tom 3.2.z1.8.1_NA 05_11
 562. Tom 3.2.z1.8.1_NA 04_10
 563. Tom 3.2.z1.8.1_NA 03_09
 564. Tom 3.2.z1.8.1_NA 02_06
 565. Tom 3.2.z1.8.1_NA 01 Okładka
 566. Tom_3.2 strona tytulowa
 567. Tom 3.2.z1.7_07_Rys.3 przekrój konstrukcyjny
 568. Tom 3.2.z1.7_06_Rys.2 Zakres odbudowy - drogi gruntowe
 569. Tom 3.2.z1.7_05_Rys.1 Zakres odbudowy - drogi gruntowe
 570. Tom 3.2.z1.7_04_Rys.1 (skala 2000) - drogi gruntowe
 571. Tom 3.2.z1.7_03_Rys.0 Orientacja -drogi gruntowe
 572. Tom 3.2.z1.7_01_Opis
 573. Tom 3.2.z1.7_02_Pierwsza strona
 574. Tom 3.2.z1.7_okładka
 575. Tom 3.2.z1.6_08_Rys.3 odbudowa dróg bitumicznych - przekrój konstrukcyjny
 576. Tom 3.2.z1.6_07_Rys.2 odbudowa dróg bitumicznych - PZT 1 skala 1_1000
 577. Tom 3.2.z1.6_06_Rys.1 odbudowa dróg bitumicznych - PZT 1 skala 1_1000
 578. Tom 3.2.z1.6_05_Rys.1 (skala 2000) - drogi bitumiczne
 579. Tom 3.2.z1.6_04_Rys.0 Orientacja-drogi bitumiczne
 580. Tom 3.2.z1.6_03_przekrój konstrukcyjny
 581. Tom 3.2.z1.6_02_Opis Techniczny Nowy otok
 582. Tom 3.2.z1.6_STRONA TYTUŁOWA
 583. Tom 3.2.z1.6_okładka
 584. Tom 3.2.z1.5_tymcz odwod wykopów zad 1
 585. Tom 3.2.z1.5_okładka
 586. Tom 3.2.z1.4_ Ustalenie ogólnych charakt
 587. Tom 3.2.z1.4_Schemat zasilanie
 588. Tom 3.2.z1.4_Schemat silowy
 589. Tom 3.2.z1.4_Opis techniczny
 590. Tom 3.2.z1.4_okładka
 591. Tom 3.2.z1.3_rys nr e6
 592. Tom 3.2.z1.3_rys nr e5
 593. Tom 3.2.z1.3_rys nr e4
 594. Tom 3.2.z1.3_rys nr e3
 595. Tom 3.2.z1.3_rys nr e2
 596. Tom 3.2.z1.3_rys nr e1
 597. Tom 3.2.z1.3_opis
 598. Tom 3.2.z1.3_strona tytulowa
 599. Tom 3.2.z1.3_okładka
 600. Tom 3.2.z1.2_Stacja próż-tł konst bud
 601. Tom 3.2.z1.2_okładka
 602. Tom 3.2.z1.1_rys. 80. zabez uzbrojenia
 603. Tom 3.2.z1.1_rys. 79. st rewi. tł
 604. Tom 3.2.z1.1_rys. 78. kan tł-węzeł
 605. Tom 3.2.z1.1_rys. 77. studnia pomiarowa
 606. Tom 3.2.z1.1_rys. 76. Stacja Próż-Tł-przek
 607. Tom 3.2.z1.1_rys. 75. St Próż-Tł-rzut
 608. Tom 3.2.z1.1_rys. 74. odpowietrzenie
 609. Tom 3.2.z1.1_rys. 73. studnia PP DN425
 610. Tom 3.2.z1.1_rys. 72. studnie połącz (2)
 611. Tom 3.2.z1.1_rys. 71. studnie połącz (1)
 612. Tom 3.2.z1.1_rys. 70. studnie przelot (2)
 613. Tom 3.2.z1.1_rys. 69. studnie przelot (1)
 614. Tom 3.2.z1.1_rys. 68. uskok sieci w profilu
 615. Tom 3.2.z1.1_rys. 67. wł odgał do prz gł.
 616. Tom 3.2.z1.1_rys. 66. napow studni zaw
 617. Tom 3.2.z1.1_rys. 65. st podciś-kons
 618. Tom 3.2.z1.1_rys. 64. zest podciś typ L(2)
 619. Tom 3.2.z1.1_rys. 63. zest podciś L (1)
 620. Tom 3.2.z1.1_rys. 62. zest podciś P (2)
 621. Tom 3.2.z1.1_rys. 61. zest podciś P (1)
 622. Tom 3.2.z1.1_rys. 60. schemat monitoringu
 623. Tom 3.2.z1.1_rys. 59. kan węzły montazowe
 624. Tom 3.2.z1.1_rys. 58. podparcie zauw i hydr
 625. Tom 3.2.z1.1_rys. 57. hydrant nadziem
 626. Tom 3.2.z1.1_rys. 56. Schemat zab zas
 627. Tom 3.2.z1.1_rys. 55. woda węzły montaż
 628. Tom 3.2.z1.1_rys. 54. przekr dr woj
 629. Tom 3.2.z1.1_rys. 53. profile wod I
 630. Tom 3.2.z1.1_rys. 52. profile wod H.1-H.2
 631. Tom 3.2.z1.1_rys. 51. profile wodociągu G
 632. Tom 3.2.z1.1_rys. 50. profile wodociągu F.1
 633. Tom 3.2.z1.1_rys. 49. profile wodociągu F
 634. Tom 3.2.z1.1_rys. 48. odgałezienia do hydr
 635. Tom 3.2.z1.1_rys. 47. profile wodociągu E.3
 636. Tom 3.2.z1.1_rys. 46. profile wodociągu E.2
 637. Tom 3.2.z1.1_rys. 45. profile wodociągu E.1
 638. Tom 3.2.z1.1_rys. 44. odgałezienie do Hp27
 639. Tom 3.2.z1.1_rys. 43. profile wodociągu E
 640. Tom 3.2.z1.1_rys. 42. profile wod wA.1-wA.4
 641. Tom 3.2.z1.1_rys. 41. profile wodociągowe A
 642. Tom 3.2.z1.1_rys. 40. profil kol tł KC-3
 643. Tom 3.2.z1.1_rys. 39. SP97aSPT, SP97a
 644. Tom 3.2.z1.1_rys. 38.ciąg KP-17
 645. Tom 3.2.z1.1_rys. 37.ciąg KP-10
 646. Tom 3.2.z1.1_rys. 36. odgałęzienie KP-8
 647. Tom 3.2.z1.1_rys. 35.ciąg KP-8
 648. Tom 3.2.z1.1_rys. 34. odgałęzienie KP-7(2)
 649. Tom 3.2.z1.1_rys. 33. odgałęzienie KP-7(1)
 650. Tom 3.2.z1.1_rys. 32.ciąg KP-7
 651. Tom 3.2.z1.1_rys. 31. odgałęzienie KP-6
 652. Tom 3.2.z1.1_rys. 30.ciąg KP-6
 653. Tom 3.2.z1.1_rys. 29. odgałęzienie KP-5(3)
 654. Tom 3.2.z1.1_rys. 28. odgałęzienie KP-5(2)
 655. Tom 3.2.z1.1_rys. 27. odgałęzienie KP-5(1)
 656. Tom 3.2.z1.1_rys. 26.ciąg KP-5
 657. Tom 3.2.z1.1_rys. 25. odgałęzienie KP-4
 658. Tom 3.2.z1.1_rys. 24.ciąg KP-4(2)
 659. Tom 3.2.z1.1_rys. 23.ciąg KP-4(1)
 660. Tom 3.2.z1.1_rys. 22.ciąg KP-3.1
 661. Tom 3.2.z1.1_rys. 21. odgałęzienie KP-3
 662. Tom 3.2.z1.1_rys. 20.ciąg KP-3
 663. Tom 3.2.z1.1_rys. 19.ciąg KP-2.3
 664. Tom 3.2.z1.1_rys. 18.ciąg KP-2.2
 665. Tom 3.2.z1.1_rys. 17. odgałęzienie KP-2.1
 666. Tom 3.2.z1.1_rys. 16.ciąg KP-2.1
 667. Tom 3.2.z1.1_rys. 15. odgałęzienie KP-2(2)
 668. Tom 3.2.z1.1_rys. 14. odgałęzienie KP-2(1)
 669. Tom 3.2.z1.1_rys. 13.ciąg KP-2
 670. Tom 3.2.z1.1_rys. 12. KP-1.3
 671. Tom 3.2.z1.1_rys. 11. ciąg KP-1.2
 672. Tom 3.2.z1.1_rys. 10. odgałęzienie KP-1(4)
 673. Tom 3.2.z1.1_rys. 9. odgałęzienie KP-1(3)
 674. Tom 3.2.z1.1_rys. 8. odgałęzienie KP-1(2)
 675. Tom 3.2.z1.1_rys. 7. odgałęzienie KP-1(1)
 676. Tom 3.2.z1.1_rys. 6. ciąg KP-1
 677. Tom 3.2.z1.1_rys. 5. PZT próż-tł
 678. Tom 3.2.z1.1_rys. 4. PZT
 679. Tom 3.2.z1.1_rys. 3. PZT
 680. Tom 3.2.z1.1_rys. 2. PZT
 681. Tom 3.2.z1.1_rys. 1. zestawienie map
 682. Tom 3.2.z1.1_rys. 0. orientacja
 683. Tom 3.2.z1.1_PW opis
 684. Tom 3.2.z1.1 okładka
 685. Tom 3.2.z1 Okładka
 686. Tom 3.1.3 PZ2 Południowa rys.2 profil
 687. Tom 3.1.3 PZ2 Południowa rys.1. pzt
 688. Tom 3.1.3 PZ2 Południowa PB-zamienny zad 1 i 2
 689. Tom 3.1.3 PBzam PL1219_etapowanie2
 690. Tom 3.1.3 PBzam PL1219_etapowanie1
 691. Tom 3.1.3 Okładka
 692. Tom 3.1.2_rys.4. Sche zab zas
 693. Tom 3.1.2_rys.3. PZT - cz. 2
 694. Tom 3.1.2_rys.2. PZT - cz. 1
 695. Tom 3.1.2_rys.1. orientacja
 696. Tom 3.1.2_PB wykaz gruntów
 697. Tom 3.1.2_PB ewidencja
 698. Tom 3.1.2_PB opis
 699. Tom 3.1.2_PB strona tytułowa
 700. Tom 3.1.1 rys.28 SPT STP przekrój pionowy
 701. Tom 3.1.1 rys.27 SPT rzut poziomy
 702. Tom 3.1.1 rys.26 Elewacja budynku SPT
 703. Tom 3.1.1 rys.25 Studnia rozprężna
 704. Tom 3.1.1 rys.24 Schemat zabudowy zasuwy
 705. Tom 3.1.1 rys.23 Schemat przepompowni ścieków
 706. Tom 3.1.1 rys.22 Typowa studzienka kanalizacyjna
 707. Tom 3.1.1 rys.21 Studnia z zaworem opróżniającym
 708. Tom 3.1.1 rys.20 Plan zagospodarowania terenu
 709. Tom 3.1.1 rys.19. PZT - Mapy 463.231.1731, 463.231.1732
 710. Tom 3.1.1 rys.18. PZT - Plan zagosp terenu
 711. Tom 3.1.1 rys.17. PZT - Mapy 463.231.212
 712. Tom 3.1.1 rys.16. PZT - Mapa 463.233.012
 713. Tom 3.1.1 rys.15. PZT - Mapy 463.233.011, 463.233.012
 714. Tom 3.1.1 rys.14. PZT - Mapa 463.231.214
 715. Tom 3.1.1 rys.13. PZT - Mapa 463.231.214
 716. Tom 3.1.1 rys.12. PZT - Mapa 463.231.214
 717. Tom 3.1.1 rys.11. PZT - Mapa 463.231.214
 718. Tom 3.1.1 rys.10. PZT - Mapa 463.231.212
 719. Tom 3.1.1 rys.9. PZT - Mapa 463.231.212
 720. Tom 3.1.1 rys.8. PZT - Mapa 463.231.213
 721. Tom 3.1.1 rys.7. PZT - Mapa 463.231.213
 722. Tom 3.1.1 rys.6. PZT - Mapa 463.231.213
 723. Tom 3.1.1 rys.5. PZT - Mapa 463.231.211
 724. Tom 3.1.1 rys.4. PZT - Mapy 463.231.211
 725. Tom 3.1.1 rys.3. PZT - Mapy 463.231.211, 463.231.212
 726. Tom 3.1.1 rys.2. PZT - Mapy 463.231.211, 463.231.163
 727. Tom 3.1.1 rys.1. Zestwienie map
 728. Tom 3.1.1_PB Oświadczenia projektantów 2 z 2
 729. Tom 3.1.1_PB Opis 1 z 2
 730. Tom 3.1.1_strona tytułowa
 731. Tom 3.1.1_okładka
 732. Tom_3.1 strona tytulowa
 733. OPZ_Strona tytulowa
 734. KONTRAKT K1
 735. IDW K1
 736. ogłoszenie opublikowane w DUUE w dniu 05.06.12
 737. ogłoszenie wysłane do publikacji w DUUE w dniu 30.06.2012 r

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.