Opublikowany: 19, lipiec, 2012, przez: Piotr Kusiak

OGŁOSZENIE PRZETARGU NA Obsługę systemu informatycznego używanego przez ZWiK Sp. z o.o. w Oławie

Oława, dnia 19 lipca 2012 roku.

Znak sprawy: PO/5/P/2012

 O G Ł O S Z E N I E

             Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie zamierza wyłonić wykonawcę przedmiotu zamówienia w trybie sektorowego zamówienia na podstawie:

  • art. 132 ust.1 pkt. 4 oraz ust. 2 w związku z art. 133 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. 2004 Nr 19, poz. 177 z póź. zm. ), zgodnie
    z którym Zamawiający nie jest zobowiązany do jej stosowania,
  • Regulaminu Zamówień Sektorowych udzielanych przez Zakład Wodociągów
    i Kanalizacji   Sp. z o. o. w Oławie (w skrócie zwanym Regulaminem),
  • przepisów kodeksu cywilnego.

na  :

Obsługę systemu informatycznego używanego przez ZWiK Sp. z o.o. w Oławie

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.