Opublikowany: 6, czerwiec, 2012, przez: Piotr Kusiak

Ogłoszenie przetargu: Zorganizowanie wyjazdu integracyjno-szkoleniowego

Znak sprawy  PO/3/P/2012          Oława dnia 06.06.2012r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie zamierza wyłonić Wykonawcę przedmiotu zamówienia w ramach przetargu nieograniczonego na usługę pn.

 Zorganizowanie wyjazdu integracyjno-szkoleniowego

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Oferty należy składać do dnia 19 czerwca 2012 roku do godz. 10:00 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. 3 Maja 30, 55-200 Oława,  pok. nr 9.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w Oława przy ul. 3 Maja 30 w sali konferencyjnej w dniu  19 czerwca 2012 roku o godz. 10:15.

19.06.1012 r.

Zamawiający zamieszcza rozstrzygnięcie postępowania przetargowego. Szczegóły w pliku „rozstrzygnięcie

12.06.2012 r.

Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na zapytania. Szczegóły w pliku „zmiana nr 1„. Dodatkowo zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w pliku „zmiana treści ogłoszenia BZP”

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.