Zamówienia publiczne

Opublikowany: 31, grudzień, 2010, przez: Piotr Kusiak

Ogłoszenie przetargu na: Kontrakt 2 „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – Nowy Górnik”

Kontrakt 2 „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – Nowy Górnik”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Znak sprawy  JRP/11/P/2010

Oława dnia 31.12.2010 r.


data wysłania ogłoszenia do publikacji w DUUE: 31.12.2010 r.

Termin składania ofert: do 10.02.2011 r. – godz. 11:00

Oława, dnia 31.03.2011 r.

Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza rozstrzygnięcie postępowania. Szczegóły w pliku: Rozstrzygnięcie postępowania

Czytaj całość

Opublikowany: 14, grudzień, 2010, przez: Piotr Kusiak

Ogłoszenie przetargu na:Kontrakt 5 „Budowa kanalizacji sanitarnej – Zwierzyniec”

Kontrakt 5 „Budowa kanalizacji sanitarnej – Zwierzyniec”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Znak sprawy  JRP/09/P/2010

Oława dnia 14.12.2010 r.

Oława, dnia 8.03.2011 r.

Zamawiający zamieszcza rozstrzygnięcie przedmiotowego postępowania.

Szczegóły w pliku „Rozstrzygnięcie postępowania.pdf

Czytaj całość

Opublikowany: 10, grudzień, 2010, przez: Piotr Kusiak

Ogłoszenie przetargu na: Kontrakt 6 „Projektowanie i rozbudowa ujęcia oraz SUW w Nowym Otoku”

Opublikowany: 2, grudzień, 2010, przez: Piotr Kusiak

Ogłoszenie przetargu na: Kontrakt 3 „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – Kutrowskiego”

Kontrakt 3  „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – Kutrowskiego”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Znak sprawy  JRP/07/P/2010 Oława dnia 02.12.2010 r.

data wysłania ogłoszenia do publikacji w DUUE: 02.12.2010 r.
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Oława, dnia 18.02.2011 r.

Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza rozstrzygnięcie postępowania. Szczegóły w pliku wybór oferty najkorzystniejszej K3

Czytaj całość

Opublikowany: 1, grudzień, 2010, przez: Piotr Kusiak

Ogłoszenie przetargu na: Kontrakt 9 Renowacja kanalizacji sanitarnej w Oławie (v Microsoft Internet Explorer)

Kontrakt 9 „Renowacja kanalizacji sanitarnej w Oławie”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Znak sprawy  JRP/06/P/2010 Oława dnia 12.11.2010 r.

data wysłania ogłoszenia do publikacji w DUUE: 12.11.2010 r.
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane – „zaprojektuj i wybuduj”

Oława, dnia 14.03.2011 r.

Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza rozstrzygnięcie postępowania.

Szczegóły w pliku: wybór oferty najkorzystniejszej K9 Czytaj całość

Opublikowany: 12, Listopad, 2010, przez: Piotr Kusiak

Ogłoszenie przetargu na: Kontrakt 9 Renowacja kanalizacji sanitarnej w Oławie

Kontrakt 9 „Renowacja kanalizacji sanitarnej w Oławie”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Znak sprawy  JRP/06/P/2010 Oława dnia 12.11.2010 r.

data wysłania ogłoszenia do publikacji w DUUE: 12.11.2010 r.
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane – „zaprojektuj i wybuduj”

Uwaga !!
W związku z problemami technicznymi strony internetowej dot. przeglądarki „Microsoft Internet Explorer” Zamawiający udostępnia kopię strony Kontrakt 9 „Renowacja kanalizacji sanitarnej w Oławie” współpracującą z w/w przeglądarką pod tym adresem Kontrakt 9 Renowacja kanalizacji sanitarnej w Oławie (v Microsoft Internet Explorer)

Oława, dnia 14.03.2011 r.

Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza rozstrzygnięcie postępowania.

Szczegóły w pliku: wybór oferty najkorzystniejszej K9

Oława, dnia 30.12.2010 r.

Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza Ogłoszenie opublikowane w DUUE w dn. 30.12.10 2010S 253-388487

Oława, dnia 29.12.2010 r.

Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza odpowiedzi na zapytania. Szczegóły w pliku zapytanie nr 5

Oława, dnia 28.12.2010 r.

Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza sprostowanie do dokumentacji przetargowej. Szczegóły w pliku sprostowanie nr 1 z dnia 28.12.2010

Ponadto umieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 28.12.10 wysłane do publikacji w DUUE

Oława, dnia 20.12.2010 r.

Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na zapytanie. Szczegóły w pliku zapytanie nr 4

Oława, dnia 17.12.2010 r.

Zamawiający umieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w DUUE Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane 17.12.10 w DUUE 2010S 245-373442

Oława, dnia 15.12.2010 r.

Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na zapytanie. Szczegóły w pliku zapytanie nr 3

Ponadto umieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane do publikacji w DUUE ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane do publikacji 15 12 2010

Oława, dnia 30 listopada 2010

Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na zapytanie. Szczegóły w pliku zapytanie nr 2

Oława, dnia 26 listopada 2010 r.

Zamawiający zamieszcza uszczegóławioną mapę zasadniczą inwestycji w pliku o nazwie  Renowacja K9 sytuacja oraz mapę zasadniczą z naniesioną trasą przebiegu renowacji wraz z nazwami rastrów w pliku Renowacja K9 sytuacja z opisem rastrow

Całość zmian opisana jest w pliku K9 uzupełnienie 1 .

Oława, dnia 25 listopada 2010 r.

Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na zapytanie. Szczegóły w pliku  zapytanie 1

Oława,dnia 16.11.2010 r.

Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE.

Szczegóły w plikach ogłoszenie opublikowane w DUUE w dniu 16.11.2010 r. oraz
Ogłoszenie na k9 opublikowane w DUUE nr 2010S 222-340293

Ponadto Zamawiający umieszcza na stronie internetowej kompletną dokumentację przetargową z możliwością pobrania.

Oława, dnia 12.11.2010 r.

Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu wysłane do publikacji w DUUE.

Szczegóły w pliku ogłoszenie o zamówieniu wysłane do publikacji w DUUE

.

.

Oława, dnia 04 listopada 2010 r.

Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na zapytanie. Szczegóły w pliku „zapytanie nr 6.pdf”

Ponadto Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane do publikacji 04.11.10

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.