Na skróty

Zamówienia publiczne

Opublikowany: 21, Październik, 2015, przez: Piotr Kusiak

Dostawę rozdzielni komory pomiarowej oraz wykonanie automatyki, sterowania i monitoringu komory pomiarowej wodociągu DN315 w ramach zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej SUW Nowy Otok – ul. Gazowa Etap II od ul. Jeżynowej do ul. Gazowej odcinek 3 – wodociąg DN315

Znak sprawy: JRP/16/P/2015                                                                                                        Oława, dnia 21.10.2015 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie zamierza wyłonić Wykonawcę przedmiotu zamówienia w trybie sektorowego zamówienia niepublicznego, na podstawie:

  • art. 132 ust. 1 oraz ust. 4 oraz ust. 2  w związku z art. 133 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zm.), zgodnie z którym Zamawiający nie jest zobowiązany do jej stosowania,
  • Regulaminu Zamówień Sektorowych udzielanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Oławie
  • przepisów kodeksu cywilnego

w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę rozdzielni komory pomiarowej oraz wykonanie automatyki, sterowania  i monitoringu komory pomiarowej wodociągu DN315 w ramach zadania pn.:  „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej SUW Nowy Otok – ul. Gazowa Etap II  od ul. Jeżynowej do ul. Gazowej odcinek 3 – wodociąg DN315

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, Oława ul. 3 Maja 30, sala konferencyjna na I piętrze biurowca, w dniu 29.10.2015 roku o godzinie 12:15

Oława, dnia 02.11.2015 r.
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza rozstrzygnięcie. Szczegóły w pliku rozstrzygniecie

Oława, dnia 21.10.2015 r.
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza Ogłoszenie na przedmiotowe postępowanie przetargowe wraz z kompletną dokumentacją przetargową. Szczegóły w pliku SWZ_Rozdzielnia komory

Opublikowany: 20, Październik, 2015, przez: Piotr Kusiak

Usługa kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie

Znak sprawy: PT/6/P/2015                                                                                                        Oława, dnia 20.10.2015 r.

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie zamierza wyłonić Wykonawcę przedmiotu zamówienia w trybie sektorowego zamówienia niepublicznego, na podstawie:

  • art. 132 ust. 1 oraz ust. 4 oraz ust. 2  w związku z art. 133 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zm.), zgodnie z którym Zamawiający nie jest zobowiązany do jej stosowania,
  • Regulaminu Zamówień Sektorowych udzielanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Oławie
  • przepisów kodeksu cywilnego

w trybie przetargu nieograniczonego na:

Usługę kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, Oława ul. 3 Maja 30, sala konferencyjna na I piętrze biurowca, w dniu 17.11.2015 roku o godzinie 12:15

Oława, dnia 06.11.2015 r.
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza odpowiedzi na zapytania. Szczegóły w pliku 2015 11 06 odpowiedzi na zapytanie 1

Oława, dnia 21.10.2015 r.
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza załączniki do SWZ w wersji edytowalnej oraz uaktualniony formularz oferty stanowiący załącznik nr 6 do SWZ, w zakresie przedmiotu i sumy ubezpieczenia.

Oława, dnia 20.10.2015 r.
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza Ogłoszenie na przedmiotowe postępowanie przetargowe wraz z kompletną dokumentacją przetargową. Szczegóły w pliku: SWZ

Opublikowany: 22, Lipiec, 2015, przez: Piotr Kusiak

Obsługa systemu informatycznego używanego przez ZWiK Sp. z o.o. w Oławie

Znak sprawy PT/04/P/2015                                                                                 Oława dnia 22.07.2015 r.

 

Oława, dnia 22.07.2015 r.
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza ogłoszenie na wyłonienie Wykonawcy dla przedmiotowego postępowania przetargowego szczegóły w pliku 2015 07 22 Ogłoszenie wraz z kompletną dokumentacją przetargową – Specyfikacja warunków zamówienia 

Opublikowany: 1, Czerwiec, 2015, przez: Dariusz Piaskiewicz

Dostawa dwóch rozdzielni przepompowni oraz wykonanie automatyki, sterowania i monitoringu dla dwóch przepompowni wybudowanych w ramach zadań pn.: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacja sanitarnej w rejonie ul. Serdecznej i ul. Łagodnej w Oławie oraz Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Borsuczej i ul. Wilczej w Oławie

Znak sprawy JRP/15/P/2015                                                                                     Oława dnia 01.06.2015 r.

Informujemy, że w dniu 29 czerwca 2015 r. została podpisana umowa na dostawę dwóch rozdzielni przepompowni oraz wykonanie automatyki, sterowania i monitoringu dla dwóch przepompowni wybudowanych w ramach zadań pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacja sanitarnej w rejonie ul. Serdecznej i ul. Łagodnej w Oławie” oraz „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Borsuczej i ul. Wilczej w Oławie”

 

Dostawcą jest firma FORSYS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul Robotniczej 72.

2015.06.29 Foto na stronę podpisanie umowy FORSYS

 

Oława, dnia 17.06.2015 r.

Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza rozstrzygnięcie przetargu. Szczegóły w pliku Rozstrzygnięcie przetargu

 

Oława, dnia 01.06.2015 r.

Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza ogłoszenie wysłane do BZP szczegóły w pliku  wraz z kompletną dokumentacją przetargową. Szczegóły w pliku Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowany: 21, Maj, 2015, przez: Dariusz Piaskiewicz

Dostawa dwóch rozdzielni przepompowni oraz wykonanie automatyki, sterowania i monitoringu dla dwóch przepompowni wybudowanych w ramach zadań pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacja sanitarnej w rejonie ul. Serdecznej i ul. Łagodnej w Oławie” oraz „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Borsuczej i ul. Wilczej w Oławie”

Znak sprawy JRP/14/P/2015                                                                                     Oława dnia 21.05.2015 r.

 

Oława, dnia 29.05.2015 r.

Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza unieważnienie przetargu. Szczegóły w pliku: Unieważnienie przetargu

Oława, dnia 26.05.2015 r.

Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza odpowiedzi na pytania. Szczegóły w pliku Odpowiedzi na pytania_1

Oława, dnia 25.05.2015 r.

Zamawiający w dniu dzisiejszym w pliku „Sposób porozumiewania” zamieszcza informację  przypominającą  sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

 Oława, dnia 21.05.2015 r.

Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza ogłoszenie wysłane do BZP szczegóły w pliku Ogłoszenie o zamówieniu  wraz z kompletną dokumentacją przetargową.

Opublikowany: 15, Maj, 2015, przez: Dariusz Piaskiewicz

Dostawa przepompowni ścieków dla zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Borsuczej i ul. Wilczej w Oławie” oraz „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Serdecznej i ul. Łagodnej w Oławie”.

Znak sprawy JRP/13/P/2015                                                                                     Oława dnia 15.05.2015 r.

Oława, dnia 01.06.2015 r.
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza rozstrzygnięcie przetargu. Szczegóły w pliku Rozstrzygnięcie przetargu

 Oława, dnia 15.05.2015 r.

Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza ogłoszenie wysłane do BZP szczegóły w pliku Ogłoszenie o zamówieniu wraz z kompletną dokumentacją przetargową.

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.