Zamówienia publiczne

Opublikowany: 16, Kwiecień, 2015, przez: Dariusz Piaskiewicz

Wykonanie przewiertu pod torami PKP wraz z odcinkiem wodociągu Dn315 w Oławie

Znak sprawy JRP/12/P/2015                                                                                                Oława dnia 16.04.2015 r.

Inwestycja planowana do współfinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

Oława, dnia 22.05.2015 r.
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza rozstrzygnięcie przetargu. Szczegóły w pliku Rozstrzygnięcie przetargu.

Oława, dnia 27.04.2015 r.
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza wniosek o powołanie komisji celem opracowania Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu oraz pismo PKP Polski Linie Kolejowe o zwołaniu pierwszego posiedzenie komisji, które odbyło się w dniu 20.04.2015 roku.Szczegóły w plikach wniosek_o_powolanie_komisji, zwolanie_komisji.
Ponadto Zamawiający zamieszcza zmiany SIWZ dotyczące terminu wykonania zamówienia oraz zmiany terminu składania i otwarcia ofert. Szczegóły w pliku Zmiany SWIZ. Jednocześnie Zamawiający informuje  że przekazał do Biuletynu Zamówień Publicznych informację o zmianie ww. terminów. Szczegóły w pliku Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Oława, dnia 24.04.2015 r.

Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza odpowiedzi na pytania. Szczegóły w pliku: JRP-TK_245_2015_odpowiedz_1

Oława, dnia 16.04.2015 r

Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza ogłoszenie wysłane do BZP, szczegóły w pliku JRP_12_P_2015 ogłoszenie opublikowane w BZP

Opublikowany: 9, Kwiecień, 2015, przez: Dariusz Piaskiewicz

Budowa przepompowni ścieków wraz z systemem automatyki, sterowania i monitoringu dla zadań: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Borsuczej i ul. Wilczej w Oławie” oraz „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Serdecznej i ul. Łagodnej w Oławie”

Znak sprawy JRP/11/P/2015                                                                                                            Oława dnia 09.04.2015 r.

 

Oława, dnia 13.05.2015 r.

Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza unieważnienie przetargu. Szczegóły w pliku: Unieważnienie przetargu

Oława, dnia 20.04.2015 r.

Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza odpowiedzi na pytania. Szczegóły w pliku: Odpowiedzi na pytania_2

 Oława, dnia 16.04.2015 r.

Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza odpowiedzi na pytania. Szczegóły w pliku: Odpowiedzi na pytania_1

Oława, dnia 09.04.2015 r.

Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza ogłoszenie wysłane do BZP szczegóły w pliku Ogłoszenie o zamówieniu wraz z kompletną dokumentacją przetargową.

Opublikowany: 27, Marzec, 2015, przez: Piotr Kusiak

Wykonanie przewiertu pod torami PKP wraz z odcinkiem wodociągu Dn315 w Oławie

Znak sprawy JRP/09/P/2015                                                                                                Oława dnia 27.03.2015 r.

Inwestycja planowana do współfinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

Oława, dnia 16.04.2015 r
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza unieważnienie przetargu szczegóły w pliku Unieważnienie przetargu

Oława, dnia 27.03.2015 r
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza ogłoszenie wysłane do. BZP szczegóły w pliku 2015 03 27 ogłoszenie opublikowane w BZP wraz z kompletną dokumentacją

Opublikowany: 27, Marzec, 2015, przez: Dariusz Piaskiewicz

Usunięcie wad kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej w rejonie Nowy Otok Wschód

Znak sprawy   JRP/10/P/2015                                                                               Oława dnia 27.03.2015 r.

 

Oława, dnia 14.05.2015 r.

Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza unieważnienie postępowania. Szczegóły w pliku: Unieważnienie postępowania

Oława, dnia 27.03.2015 r.

Zamawiający zamieszcza ogłoszenie postępowania przetargowego dot. Usunięcia wad kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej w rejonie Nowy Otok Wschód szczegóły w pliku ogloszenie-usuniecie_wad_JRP_10_P_2015 wraz z kompletną dokumentacją.

Opublikowany: 17, Marzec, 2015, przez: Dariusz Piaskiewicz

Usunięcie wad kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej w rejonie Nowy Otok Wschód

Znak sprawy   JRP/7/P/2015                                                                               Oława dnia 17.03.2015 r.

Oława, dnia 27.03.2015 r
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza unieważnienie przetargu szczegóły w pliku Unieważnienie_JRP_7_P_2015

Oława, dnia 17.03.2015 r.

Zamawiający zamieszcza ogłoszenie postępowania przetargowego dot. Usunięcia wad kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej w rejonie Nowy Otok Wschód szczegóły w pliku  ogloszenie-usuniecie_wad_JRP_7_P_2015 wraz z kompletną dokumentacją.

Opublikowany: 12, Marzec, 2015, przez: Piotr Kusiak

Wykonanie przewiertu pod torami PKP wraz z odcinkiem wodociągu Dn315 w Oławie

Znak sprawy JRP/06/P/2015                                                                                                Oława dnia 12.03.2015 r.

Inwestycja planowana do współfinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Oława, dnia 27.03.2015 r
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza unieważnienie przetargu szczegóły w pliku 2015 03 27 unieważnienie

Oława, dnia 20.03.2015 r
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza odpowiedzi na pytania szczegóły w pliku 2015 03 20 zmiana JRP_06_P_2015 oraz zmianę ogłoszenia BZP 2015 03 20 zmiana ogłoszenia
wraz z aktualnym SIWZ

Oława, dnia 12.03.2015 r
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza ogłoszenie wysłane do. BZP szczegóły w pliku 2015 03 12 ogłoszenie opublikowane w BZP wraz z kompletną dokumentacją

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.