Zamówienia publiczne

Opublikowany: 9, Marzec, 2015, przez: Piotr Kusiak

Usunięcie wad kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej w rejonie Nowy Otok Wschód

Znak sprawy   JRP/5/P/2015                                                                               Oława dnia 09.03.2015 r.

Oława, dnia 17.03.2015 r
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza unieważnienie przetargu szczegóły w pliku Unieważnienie postępowania JRP_5_P_2015

Oława, dnia 09.03.2015 r.

Zamawiający zamieszcza ogłoszenie postępowania przetargowego dot. Usunięcia wad kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej w rejonie Nowy Otok Wschód szczegóły w pliku ogloszenie-usuniecie_wad  wraz z kompletną dokumentacją.

Opublikowany: 20, Luty, 2015, przez: Dariusz Piaskiewicz

Budowa przepompowni ścieków wraz z systemem automatyki, sterowania i monitoringu dla zadań: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Borsuczej i ul. Wilczej w Oławie” oraz „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Serdecznej i ul. Łagodnej w Oławie”

Znak sprawy JRP/03/P/2015                                                                                                Oława dnia 20.02.2015 r.

Oława, dnia 03.04.2015 r.
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza informację o unieważnieniu postępowania. Szczegóły w pliku 2015 04 03 Unieważnienie

Oława, dnia 24.03.2015 r.
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza rozstrzygnięcie przetargu. Szczegóły w pliku 2015_03_24 Rozstrzygnięcie przetargu

Oława, dnia 06.03.2015 r.
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza odpowiedzi na pytania. Szczegóły w pliku: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert i odpowiedzi na pytania.

Oława, dnia 06.03.2015 r. 
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza informację odnośnie zmiany terminu składania i otwarcia ofert wskazane w szczególności w pkt. XVII i XVII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ustalając je następująco:
Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

do dnia 11.03.2015 r. do godz. 12:00

 Miejsce i termin otwarcia ofert

w dniu

11.03.2015 r. o godz. 12:15

Szczegóły w pliku: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert i odpowiedzi na pytania. Informacja o zmianie ww. terminów została przekazana do Biuletynu Zamówień Publicznych szczegóły w pliku: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

 Oława, dnia 20.02.2015 r.

Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza ogłoszenie wysłane do BZP szczegóły w pliku Ogłoszenie o zamówieniu  wraz z kompletną dokumentacją przetargową.

Opublikowany: 19, Styczeń, 2015, przez: Dariusz Piaskiewicz

Kontrakt 8d „Optymalizacja procesu oczyszczania ścieków w części mechaniczno-biologicznej w zakresie gospodarowania osadem nadmiernym w powiązaniu z wymogami technologii ATSO”

Znak sprawy JRP/01/P/2015                                                                                             Oława dnia 19.01.2015 r.

Inwestycja planowana do współfinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Oława, dnia 11.03.2015 r.
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza rozstrzygnięcie przetargu. Szczegóły w pliku 2015 03 11 rozstrzygnięcie

Oława, dnia 19.01.2015 r.
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza ogłoszenie wysłane do BZP szczegóły w pliku 2015 01 19 ogłoszenie o zamówieniu wraz z kompletną dokumentacją przetargową.

Opublikowany: 19, Styczeń, 2015, przez: Dariusz Piaskiewicz

Wykonanie przewiertu pod torami PKP wraz z odcinkiem wodociągu Dn315 w Oławie

Znak sprawy JRP/02/P/2015                                                                                                Oława dnia 19.01.2015 r.

Inwestycja planowana do współfinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Oława, dnia 05.03.2015 r
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza unieważnienie przetargu szczegóły w pliku 2015_03_05 unieważnienie

Oława, dnia 19.01.2015 r
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza ogłoszenie wysłane do. BZP szczegóły w pliku 2015 01 19 ogłoszenie wysłane do BZP  wraz z kompletną dokumentacją

Opublikowany: 29, Grudzień, 2014, przez: Piotr Kusiak

Wykonanie przewiertu sterowanego rurą Dn 315 PE na terenie parku miejskiego w Oławie wraz z wykonaniem sieci i złączeniem z istniejącym wodociągiem Dn315 PE

Znak sprawy PT/26/P/2014                                                                                                Oława dnia 29.12.2014 r.

Inwestycja planowana do współfinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Oława, dnia 03.02.2015 r.
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza rozstrzygnięcie przetargu szczegóły w pliku
2015 02 03 Rozstrzygnięcie.

Oława, dnia 29.12.2014 r.
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza ogłoszenie wysłane do BZP szczegóły w pliku 2014 12 29 ogłoszenie opublikowane w BZ
P wraz z kompletną dokumentacją przetargową.

 

Opublikowany: 24, Grudzień, 2014, przez: Piotr Kusiak

Wykonanie przewiertu pod torami PKP wraz z odcinkiem wodociągu Dn315 w Oławie

Znak sprawy PT/25/P/2014                                                                                                Oława dnia 24.12.2014 r.

Inwestycja planowana do współfinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Oława, dnia 13.01.2015 r.
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza unieważnienie postępowania szczegóły w pliku  2015 01 13 unieważneinie

Oława, dnia 24.12.2014 r
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza ogłoszenie wysłane do. BZP szczegóły w pliku 2014 12 24 ogłoszenie wysłane do BZP  wraz z kompletną dokumentacją

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.