Zamówienia publiczne

Opublikowany: 19, Grudzień, 2014, przez: Piotr Kusiak

Kontrakt 8d „Optymalizacja procesu oczyszczania ścieków w części mechaniczno-biologicznej

Znak sprawy JRP/08/P/2014                                                                      Oława dnia 19.12.2014 r.

Inwestycja planowana do współfinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Oława, dnia 13.01.2015 r.
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza unieważnienie postępowania szczegóły w pliku 2015 01 13 unieważnienie

Oława, dnia 02.01.2015 r.
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza informację odnośnie zmiany terminu składania i otwarcia ofert wskazane w szczególności w pkt. 18.1 Miejsce, termin i sposób złożenia oferty oraz pkt 19 Miejsce termin otwarcia ofert Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w CZĘŚCI I tj Instrukcji dla Wykonawców (IDW) wraz z OPZ i ustalając je następując

– 18.1 Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

do dnia

09.01.2015 r.

do godz.

12:00

 

            – 19. Miejsce i termin otwarcia ofert

w dniu

09.01.2015 r.

o godz.

12:15

 

Szczegóły w pliku 2015 01 02 zmiana 2 Informacja o zmianie ww. terminów została przekazana do Biuletynu Zamówień Publicznych szczegóły w pliku  2015 01 02 zmiana ogłoszenia. 

Czytaj całość

Opublikowany: 18, Październik, 2014, przez: Piotr Kusiak

Kontrakt 8d „Optymalizacja procesu oczyszczania ścieków w części mechaniczno-biologicznej

Znak sprawy JRP/07/P/2014                                                                                                Oława dnia 18.10.2014 r.

Inwestycja planowana do współfinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Oława, dnia 17.11.2014 r.
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza unieważnienie postępowania szczegóły w pliku 2014 11 17 unieważnienie

Oława, dnia 18.10.2014 r.
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza ogłoszenie wysłane do BZP szczegóły w pliku 2014 10 18 ogłoszenie w BZP wraz z kompletną dokumentacją przetargową.

Załącznik nr 7 do SIWZ:

Opublikowany: 17, Październik, 2014, przez: Piotr Kusiak

Wykonanie przewiertu sterowanego rurą Dn 315 PE na terenie parku miejskiego w Oławie wraz z wykonaniem sieci i złączeniem z istniejącym wodociągiem Dn315 PE

Znak sprawy PT/23/P/2014                                                                                                Oława dnia 17.10.2014 r.

Inwestycja planowana do współfinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Oława, dnia 17.11.2014 r.
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza informację o unieważnieniu postępowania. Szczegóły w pliku 2014 11 17 unieważnienie

Oława, dnia 27.10.2014 r.
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza informację, szczegóły w pliku 2014 10 27 informacja

Oława, dnia 17.10.2014 r.
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza ogłoszenie wysłane do BZP szczegóły w pliku 2014 10 17 ogłoszenie w BZP wraz z kompletną dokumentacją przetargową.

Oława, dnia 17.10.2014 r.
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza

Opublikowany: 14, Październik, 2014, przez: Piotr Kusiak

Kontrakt 8c „Budowa układu odbioru osadów i piasku pochodzącego z czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Znak sprawy  JRP/06/P/2014                                                                                                Oława, 14.10.2014 r.

Oława, dnia 26.11.2014 r.
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza unieważnienie postępowania. Szczegóły w pliku 2014 11 26 Unieważnienie

Oława, dnia 21.10.2014 r.
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza odpowiedzi zapytania szczegóły w pliku 2014 10 21 zapytania 1 K8c

Oława, dnia 18.10.2014 r.
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza ogłoszenie opublikowane w DUUE szczegóły w pliku 2014 10 18 Ogłoszenie opublikowane w DUUE wraz z kompletną dokumentacją.

Oława, dnia 14.10.2014 r.
Zamawiający zamieszcza ogłoszenie wysłane do publikacji. Szczegóły w pliku 2014 10 14 Ogłoszenie wysłane do DUUE

Opublikowany: 10, Październik, 2014, przez: Piotr Kusiak

Wykonanie przewiertu pod torami PKP wraz z odcinkiem wodociągu Dn315 w Oławie

Znak sprawy PT/22/P/2014                                                                                                Oława dnia 10.10.2014 r.

Inwestycja planowana do współfinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Oława, dnia 03.11.2014 r.
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza unieważnienie przetargu. Szczegóły w pliku 2014 10 03 unieważnienie

Oława, dnia 10.10.2014 r.
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza ogłoszenie wysłane do BZP szczegóły w pliku 2014 10 10 ogłoszenie wysłane do BZP wraz z kompletną dokumentacją.

Opublikowany: 9, Październik, 2014, przez: Piotr Kusiak

Naprawa studni wody technologicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Oławie

Znak sprawy PT/21/P/2014                                                                                              Oława dnia 09.10.2014 r.

Oława, dnia 21.10.2014 r.
Zamawiający zamieszcza unieważnienie przetargu szczegóły w pliku 2014 10 21 unieważnienie

Oława, dnia 09.10.2014 r.
Zamawiający zamieszcza ogłoszenie przetargu szczegóły w pliku 2014 10 09 Ogłoszenie wraz z kompletną dokumentacją .

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.