Cennik usług

Szczegółowy cennik usług świadczonych przez ZWiK Sp. z o.o. w Oławie na obszarze Oławy zamieszczony został  poniżej:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie, poza usługami w zakresie zbiorowego dostarczania wody i odprowadzania ścieków świadczy szereg specjalistycznych usług podzielonych na poniższe zakresy:

Dokumentacji projektowej

Cena zł netto

uzgodnienia i opiniowanie projektów technicznych sieci

do 100 mb

168

za następne rozpoczęte 100 mb

42

powyżej 500 mb

336

Uzgodnienie projektów innych branż w zakresie wymaganym przepisami ( cena uzależniona od zakresu uzgodnienia ).

84-252

Informacji i odbiorów technicznych

 Cena zł netto

odbiór techniczny rozdziału instalacji wewnątrz budynku

42

odbiór techniczny wodomierza  nie będącego własnością ZWiK Sp. z o.o. w Oławie

42

wydanie informacji o podłączeniu do sieci

42

wydanie informacji o jakości wody

42

Wymiany urządzeń pomiarowych

 Cena zł netto

wymiana wodomierza nie będącego własnością ZWiK Sp. z o.o. w Oławie

150

ponowne oplombowanie wodomierza lub wymiana plomby

30

Wykonywania i monitorowania przyłączy

Cena zł netto 

wykonanie przyłączy wodociągowych

*

wykonanie przyłączy kanalizacyjnych

*

spirala elektryczna
badanie ciśnienia i wydajności hydrantów

inspekcja telewizyjna rurociągu kanalizacyjnego (kamerowanie)

*

100/szt.

 *

Usług wykonywanych sprzętem ciężkim

Cena zł netto 

koparko-ładowarka

145/h

samochód do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji i wpustów ulicznych – w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00

380/h

samochód do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji i wpustów ulicznych – w dni robocze w godzinach od 15:00 do 7:00, oraz  w niedziele i święta

760/h

samochód do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji i wpustów ulicznych – w soboty

760/h

Badania wody i ścieków

Cena zł netto 

pobranie próbki

67/193 **

analiza wody

**

analiza ścieków

**

obliczenie wyników i sporządzenie sprawozdania z badań

20

*   cena uwarunkowana zakresem prac

** szczegóły w tabeli badania wody i ścieków

 

 EKSPERTYZA TERMOWIZYJNA  Cena zł netto
 Standardowa ekspertyza obejmuje:
• Wykonanie zdjęć w podczerwieni
• Sprawdzenie stanu izolacji wewnętrznej
• Wskazanie miejsc największych strat ciepła
• Pomiar punktu rosy
• Sporządzenie raportu
• Dojazd w promieniu 10 km od centrum miasta Oławy

300-500*

 Dodatkowo oferujemy:
• Sprawdzenie stanu izolacji zewnętrznej
• Pomiar temperatur różnicowych – m.in. urządzeń cieplnych, elektrycznych
• Dojazd powyżej 10 km od centrum miasta Oława

100
indywidualnie
1 zł/km

*/ cena uzależniona jest od zakresu objętego pomiarem

 

Tabela badania wody i ścieków
Matryca Tytuł  normy badawczej Numer normy Cena zł netto Akredytacja
Woda, ścieki Oznaczanie azotu amonowego. Część 1: Manualna metoda spektrometryczna.  Zakres (0,04 – 200) mg/l NH4-N PN-ISO 7150-1:2002 24,00 A
Woda, ścieki Oznaczanie azotu amonowego wg Hach Lange. Zakres (0,015 – 47) mg/l NH4-N PB – 01 wyd. 1 z 20.08.2008 20,00
Woda, ścieki Oznaczanie azotynów. Metoda absorpcyjnej spektrometrii cząsteczkowej. Zakres (0,036 – 1) mg/l NO2-N PN-EN 26777:1999 34,00 A
Woda, ścieki Oznaczanie azotu azotynowego wg Hach Lange. Zakres (0,015 – 0,6) mg/l NO2-N PB – 02 wyd. 1  z 20.08.2008 27,00
Woda, ścieki Oznaczanie azotu azotanowego metodą kolorymetryczną z salicylanem sodowym. Zakres (0,04 – 11,00) mg/l NO3-N (metoda nieaktualna) PN-82/C-04576.08 27,00 A
Woda, ścieki Oznaczanie azotu azotanowego  wg Hach Lange. Zakres (0,23 – 13,50) mg/l NO3-N PB – 03 wyd. 1 z 20.08.2008 26,00
Ścieki Oznaczanie azotu ogólnego na podstawie  testu kuwetowego Hach Lange LCK138; LCK 238; LCK 338. Zakres (1 – 200) mg/l N  (metoda niereferencyjna) PB – 04 wyd. 2 z 23.02.2010 63,0 A
Woda Badanie i oznaczanie barwy PN-EN ISO  7887: 2012 11,0
Woda, ścieki Oznaczanie BZT5.. Część1: metoda rozcieńczania i szczepienia z dodatkiem allilotiomocznika. Zakres (3 – 2500) mg/l PN-EN 1899-1:2002 39,00 A
Woda, ścieki Oznaczanie BZT5. Część 2: metoda do próbek nierozcieńczonych. Zakres (0,5 – 6) mg/l PN-EN 1899-2:2002 37,00 A
Woda Oznaczanie chloru wolnego metodą DPD wg Hach Lange. Zakres (0,02 – 2,00) mg/l Cl PB – 06 wyd. 1 z 31.03.2008 13,00
Woda Oznaczanie chlorków. Metoda miareczkowania azotanem srebra w obecności chromianu jako wskaźnika (metoda Mohra). Zakres (6  – 150) mg/l PN-ISO 9297:1994 26,00 A
Ścieki Oznaczanie chlorków. Metoda miareczkowania azotanem srebra w obecności chromianu jako wskaźnika (metoda Mohra). Zakres (6  – 150) mg/l PN-ISO 9297:1994 22,00
Ścieki Oznaczanie indeksu chemicznego zapotrzebowania tlenu (SP-ChZT). Metoda zminiaturyzowana z zastosowaniem szczelnych probówek. Zakres (6 – 7000) mg/l PN-ISO 15705:2005 45,00 A
Woda, ścieki Oznaczanie fosforanów wg Hach Lange. Zakres (0,05 – 20) mg/l PB – 08 wyd. 1 z 31.03.2008 24,00
Ścieki Oznaczanie fosforu ogólnego  na podstawie testu kuwetowego  Hach Lange LCK 349; LCK 348; LCK 350. Zakres (0,06 – 20) mg/l  (metoda niereferencyjna) PB – 09 wyd. 2 z 23.02.2010 38,00 A
Woda Oznaczanie zawartości manganu metodą formaldoksymową. Zakres (0,10 – 1,00) mg/l (metoda nieaktualna) PN-92/C-04590.03 38,00 A
Woda Oznaczanie mętności (met. turbidymetryczna). Zakres (0,02 – 10) NTU PN-EN ISO  7027: 2003 18,00 A

Woda, ścieki

Oznaczanie pH. Zakres 3-10 PN-EN ISO 10523:2012 15,00 A
Woda, ścieki Oznaczanie przewodności elektrycznej właściwej. Zakres (10 – 3000) μS/cm PN-EN 27888:1999 15,00 A
Ścieki Indeks osadu czynnego PB  – 16 wyd. 3  z 9.10.2012 43,00
Woda Oznaczanie sumarycznej zawartości wapnia i magnezu. Metoda miareczkowa z EDTA. Zakres (0,06 – 6,00) mmol/l PN-ISO 6059:1999 16,00 A
Woda, ścieki Oznaczanie zasadowości ogólnej i zasadowości wobec fenoloftaleiny PN-EN ISO 9963-1:2001/Ap1:2004 20,00
Ścieki Oznaczanie zawiesin. Metoda z zastosowaniem filtracji przez sączki z włókna szklanego. Zakres (2 – 2000) mg/l PN-EN 872:2007 + Ap1:2007 40,00 A
Woda Oznaczanie żelaza. Metoda spektrometryczna z 1,10 fenantroliną. Zakres (0,10 – 5,0) mg/l PN-ISO 6332:2001 35,00 A
Woda Wykrywanie i oznaczanie ilościowe bakterii grupy coli. Metoda filtracji membranowej. Zakres od 1 jtk w 100 ml PN-EN ISO 9308-1:2014-12 77,00
Woda Wykrywanie i oznaczanie ilościowe Escherichia coli. Metoda filtracji membranowej. Zakres od 1 jtk w 100 ml PN-EN ISO 9308-1:2014-12
Woda Wykrywanie i oznaczanie ilościowe bakterii grupy coli. Metoda NPL (Test Colilert -18/Quanti-Tray). Zakres od 1 jtk w 100 ml PN-EN ISO 9308-2:2014-06 77,00
Woda Wykrywanie i oznaczanie ilościowe Escherichia coli. Metoda NPL (Test Colilert -18/Quanti-Tray). Zakres od 1 jtk w 100 ml

PN-EN ISO 9308-2:2014-06

Woda Wykrywanie i oznaczanie ilościowe enterokoków kałowych. Metoda filtracji membranowej. Zakres od 1 jtk w 100 ml PN-EN ISO 7899-2:2004 56,00 A
Woda Wykrywanie i oznaczanie ilościowe Clostridium perfringens na podłożu m-CP (wg dyrektywy 98/83/WE). Metoda filtracji membranowej. Zakres od 1 jtk w 100 ml PB – 18 wyd. 2 z 07.01.2013 56,00 A
Woda Oznaczanie ilościowe mikroorganizmów zdolnych do wzrostu w 36°C po 48 h. Metoda posiewu wgłębnego na agarze odżywczym. Zakres od 1 jtk w 1 ml. PN-EN ISO 6222:2004 45,00 A
Woda Oznaczanie ilościowe mikroorganizmów zdolnych do wzrostu w 22°C po 72 h. Metoda posiewu wgłębnego na agarze odżywczym. Zakres od 1 jtk w 1 ml. PN-EN ISO 6222:2004 A
Woda Pobieranie próbek – część 5: Wytyczne dotyczące pobierania próbek wody do picia i wody używanej do produkcji żywności i napojów PN-ISO 5667-5:2003  

 

67,00*

A
Woda Pobieranie próbek do analiz mikrobiologicznych PN-EN ISO19458:2007 A
Ścieki Pobieranie próbek – Wytyczne pobierania próbek ścieków PN-ISO 5667-10:1997 67,00* A
193,00**

*- próbka jednorazowa, pobierana metodą manualną

 **- próbka złożona średniodobowa, pobierana metodą automatyczną

 

Istotnym jest, iż nasze laboratorium posiada stosowne certyfikaty i akredytację PCA
w zakresie wykonywanych badań, ponadto udzielamy 5 letniej gwarancji
na poszczególne usługi.

*do podanych cen należy doliczyć podatek VAT

Data: 21.09.2020 r. 

  

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.