Opublikowany: 18, wrzesień, 2010, przez: Piotr Kusiak

Ogłoszenie przetargu na: Pełnienie Funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach Projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w mieście Oława”

Ogłoszenie przetargu na:  Pełnienie Funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach Projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w mieście Oława”

Znak sprawy: JRP/01/P/2010                                                                                                            Oława dnia 19.03.2010

Oława, dnia 8 czerwca 2010 r.

Zamawiający zamieszcza informację o unieważnieniu postępowania w pliku Unieważnienie K10.pdf

Oława, dnia 23 kwietnia 2010 r.

Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na pytania do przedmiotowego postępowania
Szczegóły w pliku Odpowiedź na zapytanie nr 4.pdf

Zamawiający zamieszcza załączniki nr 1 – 7 IDW w wersji edytowalnej w pliku Załączniki 1_7 IDW.doc

Oława, dnia 20 kwietnia 2010 r.

Zamawiający zamieszcza zmianę treści SIWZ do przedmiotowego postępowania
Szczegóły w pliku zmiana treści SIWZ z dnia 20.04.2010 r..pdf

Zamawiający zamieszcza zmieniony wzór umowy w pliku UMOWA zmiana 2 Inzynier Kontrakt 10.pdf

Oława, dnia 19 kwietnia 2010 r.

Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na pytania do przedmiotowego postępowania
Szczegóły w pliku Odpowiedź na zapytanie nr 3 z dnia 13.04.2010 r..pdf

Zamawiający zamieszcza zmieniony wzór umowy w pliku UMOWA zmiana Inzynier Kontrakt 10.pdf

Oława, dnia 9 kwietnia 2010 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie informuje, iż zgodnie z zapisami IDW punkt 30 podpunkt 1:

„Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mają obowiązek przekazywać na piśmie lub faksem. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.”

Oława, dnia 6 kwietnia 2010 r.

Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na pytania do przedmiotowego postępowania
Szczegóły w pliku Odpowiedź na zapytanie nr 2 z dnia 02.04.2010  r..pdf

Oława, dnia 30 marca 2010 r.

Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na pytania do przedmiotowego postępowania
Szczegóły w pliku Odpowiedź na zapytanie nr 1 z dnia 30.03.2010 r..pdf

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.