Opublikowany: 10, sierpień, 2012, przez: Piotr Kusiak

,,Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Oławie”

                                                   Oława, dnia 10.08.2012 r.

Znak sprawy: PT/10/P/2012

  O G Ł O S Z E N I E

             Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie zamierza wyłonić Wykonawcę przedmiotu zamówienia w trybie sektorowego zamówienia niepublicznego, na podstawie:

art. 132 ust. 1 oraz ust. 2 w związku z art. 133 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004, Nr 19, poz. 177 z późn. zm.),

  • zgodnie z którym Zamawiający nie jest zobowiązany do jej stosowania,
  • Regulaminu Zamówień Sektorowych udzielanych przez Zakład Wodociągów
    i Kanalizacji Sp. z o. o. w Oławie

w formie zapytania o cenę na  :

,,Dostawę energii elektrycznej na potrzeby obiektów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Oławie”

Oferty należy składać do dnia 17 sierpnia 2012 roku do godz. 13:00 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. 3 Maja 30, 55-200 Oława,  pok. nr 9.

 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, Oława, ul. 3 Maja 30  w Sali konferencyjnej w dniu  17 sierpnia 2012 roku   o godz. 13:15.

 

Oława, dnia 22.08.2012 r.
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza rozstrzygnięcie postępowania. Szczegóły w pliku: Rozstrzygnięcie przetargu

 

Oława, dnia 14.08.12 r.
Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na zapytanie. Szczegóły w pliku „zapytanie nr 1”

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.