Opublikowany: 30, Listopad, 2012, przez: Piotr Kusiak

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Oławie

Oława, dnia 30.11.2012 r.

Znak sprawy: PT/14/P/2012

  O G Ł O S Z E N I E

             Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie zamierza wyłonić Wykonawcę przedmiotu zamówienia w trybie sektorowego zamówienia niepublicznego, na podstawie:

art. 132 ust. 1 oraz ust. 2 w związku z art. 133 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004, Nr 19, poz. 177 z późn. zm.),

•zgodnie z którym Zamawiający nie jest zobowiązany do jej stosowania,
•Regulaminu Zamówień Sektorowych udzielanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Oławie
w formie zapytania o cenę na  :

,,Dostawę energii elektrycznej na potrzeby obiektów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Oławie”

Oferty należy składać do dnia 11 grudnia 2012 roku do godz. 13:00 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. 3 Maja 30, 55-200 Oława,  pok. nr 9.

 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, Oława, ul. 3 Maja 30  w Sali konferencyjnej w dniu  11 grudnia 2012 roku   o godz. 13:15.

Oława, dnia 13.12.2012 r.
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza rozstrzygnięcie postępowania. Szczegóły w pliku: Rozstrzygnięcie

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.