Opublikowany: 21, październik, 2015, przez: Piotr Kusiak

Dostawę rozdzielni komory pomiarowej oraz wykonanie automatyki, sterowania i monitoringu komory pomiarowej wodociągu DN315 w ramach zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej SUW Nowy Otok – ul. Gazowa Etap II od ul. Jeżynowej do ul. Gazowej odcinek 3 – wodociąg DN315

Znak sprawy: JRP/16/P/2015                                                                                                        Oława, dnia 21.10.2015 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie zamierza wyłonić Wykonawcę przedmiotu zamówienia w trybie sektorowego zamówienia niepublicznego, na podstawie:

  • art. 132 ust. 1 oraz ust. 4 oraz ust. 2  w związku z art. 133 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zm.), zgodnie z którym Zamawiający nie jest zobowiązany do jej stosowania,
  • Regulaminu Zamówień Sektorowych udzielanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Oławie
  • przepisów kodeksu cywilnego

w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę rozdzielni komory pomiarowej oraz wykonanie automatyki, sterowania  i monitoringu komory pomiarowej wodociągu DN315 w ramach zadania pn.:  „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej SUW Nowy Otok – ul. Gazowa Etap II  od ul. Jeżynowej do ul. Gazowej odcinek 3 – wodociąg DN315

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, Oława ul. 3 Maja 30, sala konferencyjna na I piętrze biurowca, w dniu 29.10.2015 roku o godzinie 12:15

Oława, dnia 02.11.2015 r.
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza rozstrzygnięcie. Szczegóły w pliku rozstrzygniecie

Oława, dnia 21.10.2015 r.
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza Ogłoszenie na przedmiotowe postępowanie przetargowe wraz z kompletną dokumentacją przetargową. Szczegóły w pliku SWZ_Rozdzielnia komory

Ta strona została wyświetlona już 3709 razy
Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.