Opublikowany: 13, październik, 2010, przez: Piotr Kusiak

Ogłoszenie przetargu na: Kontrakt 1 „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – Nowy Otok”

Kontrakt 1 „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – Nowy Otok”

Znak sprawy  JRP/04/P/2010                                                                                                                 Oława dnia 02.08.2010 r.

Numer referencyjny D.U.UE:  2010/S 151-233714

Oława dnia 02 listopada 2010 r.

Zamawiający zamieszcza opublikowane W DUUE ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Szczegóły w pliku Udzielenie zamówienia DUUE Kontrakt 1

Oława, dnia 13.10.2010 r.

Zamawiający zamieszcza rozstrzygnięcie przedmiotowego postępowania.

Szczegóły w pliku „Rozstrzygnięcie postępowania.pdf”

Oława, dnia 07.09.2010 r.

Zamawiający zamieszcza odpowiedzi do pytań Wykonawców i wprowadza zmiany do SIWZ. Szczegółowe informacje zawarte są w pliku:
Odpowiedzi na zapytania nr 2.pdf

Zamawiający zamieszcza poprawiony Wzór umowy
Szczegóły w pliku KONTRAKT zmiana 07.09.2010.pdf

Oława, dnia 06.09.2010 r.

Zamawiający zamieszcza zmiany do SIWZ szczegółowe informacje zawarte są w pliku:
Zmiana SIWZ 06.09.2010 r.pdf

Zamawiający zamieszcza poprawiony Wzór umowy
Szczegóły w pliku KONTRAKT zmiana 06.09.2010.pdf

Oława, dnia 03.09.2010 r.

Zamawiający zamieszcza zmiany do SIWZ szczegółowe informacje zawarte są w pliku:
Zmiana SIWZ 03.09.2010 r.pdf

Zamawiający zamieszcza poprawiony Wzór umowy
Szczegóły w pliku KONTRAKT zmiana.pdf

Oława, dnia 23.08.2010 r.

Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na zapytania szczegółowe informacje zawarte są w pliku:
odpowiedzi na zapytanie 1.pdf

Oława, dnia 18.08.2010 r.

Zamawiający zamieszcza poprawki do SIWZ szczegółowe informacje zawarte są w pliku:
zmiana SIWZ 18.08.2010 r.pdf

Załączone dokumenty

 1. Udzielenie zamówienia DUUE Kontrakt 1
 2. Rozstrzygnięcie postępowania
 3. Tom_3.7.1_6_przekladki_zalacznikow
 4. Tom_3.7.1_5_etap_II_profile_zalacznik_5.1
 5. Tom_3.7.1_4_Z_3_Objasnienia_do_map
 6. Tom_3.7.1_4_12
 7. Tom_3.7.1_4_11
 8. Tom_3.7.1_4_10
 9. Tom_3.7.1_4_09
 10. Tom_3.7.1_4_08
 11. Tom_3.7.1_4_07
 12. Tom_3.7.1_4_06
 13. Tom_3.7.1_4_05
 14. Tom_3.7.1_4_04
 15. Tom_3.7.1_4_03
 16. Tom_3.7.1_4_02
 17. Tom_3.7.1_4_01
 18. Tom_3.7.1_3_Z_1_Topografia
 19. Tom_3.7.1_2_etap_II_-_opis
 20. Tom_3.7.1_1_etap_I_opis_i_profile
 21. Tom 3.7.1 okładka
 22. Tom 3.7.3_ Inne wymagania Zamawiającego
 23. Tom 3.7.2 Ośw projek o kompletności dok
 24. Tom 3.6 _36 l dz 248_2008 PZD pozw na zajęcie działki
 25. Tom 3.6 _35 RDE_529_10 Warunki przyłdo sieci elektr
 26. Tom 3.6 _34 Decyzja Nr I_Da_13_09 przen decyzji pozw
 27. Tom 3.6 _33 Decyzja nr I_D_239_08 PB i pozw na bud
 28. Tom 3.6 _32 Decyzja 161_2009 Przen decyzji nr 1092_2008
 29. Tom 3.6 _31 Decyzja 1092_2008 Uzyskanie pozw na bud
 30. Tom 3.6 _30 Decyzja 214_2010 poprawa do dec. 112_2010 WKZ
 31. Tom 3.6 _29 Decyzja 112_2010 Pozwolenie na prowadzenie badań arch
 32. Tom 3.6 okładka
 33. Tom 3.5.1_Informacja BIOZ zadanie 1
 34. Tom 3.5.2_Informacja BIOZ zadanie 2
 35. Tom 3.4 przedmiar robót
 36. Tom 3.3 STWIORB okładka
 37. Tom 3.3_ST-08 Rurociągi kanalizacji podciśnieniowej
 38. Tom 3.3_ST-07 Instalacje elektryczne i AKP
 39. Tom 3.3_ST-06 Roboty drogowe
 40. Tom 3.3_ST-05 Obiekty sieciowe
 41. Tom 3.3_ST-04 Rurociągi ciśn
 42. Tom 3.3_ST-03 Rurociągi kani graw
 43. Tom 3.3_ST-02 Rurociągi wod
 44. Tom 3.3_ST-01 Przyg i zagos terenu. Rob ziemne i rozb
 45. Tom 3.3_ST-00 Wymagania ogólne
 46. Tom 3.2.z2.3_okładka
 47. Tom 3.2.z2.3_strona tytułowa
 48. Tom 3.2.z2.3_rys.7. konst
 49. Tom 3.2.z2.3_rys.6. GRUNTOWE syt
 50. Tom 3.2.z2.3_rys.5. GRUNTOWE syt
 51. Tom 3.2.z2.3_rys.4. GRUNTOWE syt
 52. Tom 3.2.z2.3_rys.3. GRUNTOWE syt
 53. Tom 3.2.z2.3_rys.2. GRUNTOWE syt
 54. Tom 3.2.z2.3_rys.1. GRUNTOWE orient
 55. Tom 3.2.z2.3_opis
 56. Tom 3.2.z2.2_stona tytułowa
 57. Tom 3.2.z2.2_okładka
 58. Tom 3.2.z2.2_Tym odwod wyk zad 2
 59. Tom 3.2.z2.1_rys. 23. odb naw grun.
 60. tom 3.2.z2.1_rys. 22. zabez uzbr
 61. Tom 3.2.z2.1_rys. 21. studnie kask
 62. Tom 3.2.z2.1_rys. 20. studnie poł (2)
 63. Tom 3.2.z2.1_rys. 19. studnie poł (1)
 64. Tom 3.2.z2.1_rys. 18. studnie przelot
 65. Tom 3.2.z2.1_rys. 17. KG-8 odejścia
 66. tom 3.2.z2.1_rys. 16. ciąg KG-8
 67. Tom 3.2.z2.1_rys. 15. KG-6.1-KG-6.4 odej
 68. Tom 3.2.z2.1_rys. 14. ciąg KG-6.1-KG-6.4
 69. Tom 3.2.z2.1_rys. 13.ciąg KG-6
 70. Tom 3.2.z2.1_rys. 12. KG-5 odej
 71. Tom 3.2.z2.1_rys. 11.ciąg KG-5
 72. Tom 3.2.z2.1_rys. 10.ciąg KG-7.1
 73. Tom 3.2.z2.1_rys. 9. KG-7 odej
 74. Tom 3.2.z2.1_rys. 8. ciąg KG-7
 75. Tom 3.2.z2.1_rys. 7. ciąg KG-1.3
 76. Tom 3.2.z2.1_rys. 6. KG-1 odej
 77. Tom 3.2.z2.1_rys. 5. KG-1 odej
 78. Tom 3.2.z2.1_rys. 4. ciąg KG-1
 79. Tom 3.2.z2.1_rys. 3. PZT mapa
 80. Tom 3.2.z2.1_rys. 2. PZT mapa
 81. Tom 3.2.z2.1_rys. 1. zest map
 82. Tom 3.2.z2.1_rys. 0. orient
 83. Tom 3.2.z2.1_PW zad 2 AKTUALNY
 84. Tom 3.2.z2.1_PW zad 2
 85. Tom 3.2.z2.1 okładka
 86. Tom 3.2.z2 okładka
 87. Tom 3.2.z1.7_okładka
 88. Tom 3.2.z1.7_A_ Strona tytułowa- Scott
 89. Tom 3.2.z1.7_rys.7. konstrukcja
 90. Tom 3.2.z1.7_rys.6. GRUNT sytuacja
 91. Tom 3.2.z1.7_rys.5. GRUNT sytuacja
 92. Tom 3.2.z1.7_rys.4. GRUNT sytuacja
 93. Tom 3.2.z1.7_rys.3. GRUNT sytuacja
 94. Tom 3.2.z1.7_rys.2. GRUNT sytuacja
 95. Tom 3.2.z1.7_rys.1. GRUNT orientacja
 96. Tom 3.2.z1.7_Opis
 97. Tom 3.2.z1.6_okładka
 98. Tom 3.2.z1.6_typowe wjazdy-RYS. NR 9
 99. Tom 3.2.z1.6_szczeg konstr naw-RYS. NR 10
 100. Tom 3.2.z1.6_przek konstr-cz.4-RYS. NR 8
 101. Tom 3.2.z1.6_przek konstr-cz.3-RYS. NR 7
 102. Tom 3.2.z1.6_przek konstr-cz.2-RYS. NR 6
 103. Tom 3.2.z1.6_przek konstr-cz.1-RYS. NR 5
 104. Tom 3.2.z1.6_Plan syt-cz.4-RYS. NR 4
 105. Tom 3.2.z1.6_Plan syt-cz.3-RYS. NR 3
 106. Tom 3.2.z1.6_Plan syt-cz.2-RYS. NR 2
 107. Tom 3.2.z1.6_Plan syt-cz.1-RYS. NR 1
 108. Tom 3.2.z1.6_ORIENTACJA-RYS.NR 1'
 109. Tom 3.2.z1.6_opis techniczny
 110. Tom 3.2.z1.5_okładka
 111. Tom 3.2.z1.5_tymcz odwod wykopów zad 1
 112. Tom 3.2.z1.4_Schemat zasilanie AKTUALNY
 113. Tom 3.2.z1.4_Schemat silowy AKTUALNY
 114. Tom 3.2.z1.4_Opis techniczny AKTUALNY
 115. Tom 3.2.z1.4_okładka
 116. Tom 3.2.z1.4_ Ustalenie ogólnych charakt
 117. Tom 3.2.z1.3_rys nr e6
 118. Tom 3.2.z1.3_rys nr e5
 119. Tom 3.2.z1.3_rys nr e4
 120. Tom 3.2.z1.3_rys nr e3
 121. Tom 3.2.z1.3_rys nr e2
 122. Tom 3.2.z1.3_rys nr e1
 123. Tom 3.2.z1.3_opis
 124. Tom 3.2.z1.3_strona tytulowa
 125. Tom 3.2.z1.2_Stacja próż-tł konst bud
 126. Tom 3.2.z1.2_okładka
 127. Tom 3.2.z1.1_rys. 71. studnie połącz (1)
 128. Tom 3.2.z1.1_rys. 4. PZT
 129. Tom 3.2.z1.1_rys. 80. zabez uzbrojenia
 130. Tom 3.2.z1.1_rys. 79. st rewi. tł
 131. Tom 3.2.z1.1_rys. 78. kan tł-węzeł
 132. Tom 3.2.z1.1_rys. 77. studnia pomiarowa
 133. Tom 3.2.z1.1_rys. 76. Stacja Próż-Tł-przek
 134. Tom 3.2.z1.1_rys. 75. St Próż-Tł-rzut
 135. Tom 3.2.z1.1_rys. 74. odpowietrzenie
 136. Tom 3.2.z1.1_rys. 73. studnia PP DN425
 137. Tom 3.2.z1.1_rys. 72. studnie połącz (2)
 138. Tom 3.2.z1.1_rys. 70. studnie przelot (2)
 139. Tom 3.2.z1.1_rys. 69. studnie przelot (1)
 140. Tom 3.2.z1.1_rys. 68. uskok sieci w profilu
 141. Tom 3.2.z1.1_rys. 67. wł odgał do prz gł.
 142. Tom 3.2.z1.1_rys. 66. napow studni zaw
 143. Tom 3.2.z1.1_rys. 65. st podciś-kons
 144. Tom 3.2.z1.1_rys. 64. zest podciś typ L(2)
 145. Tom 3.2.z1.1_rys. 63. zest podciś L (1)
 146. Tom 3.2.z1.1_rys. 62. zest podciś P (2)
 147. Tom 3.2.z1.1_rys. 61. zest podciś P (1)
 148. Tom 3.2.z1.1_rys. 60. schemat monitoringu
 149. Tom 3.2.z1.1_rys. 59. kan węzły montazowe
 150. Tom 3.2.z1.1_rys. 58. podparcie zauw i hydr
 151. Tom 3.2.z1.1_rys. 57. hydrant nadziem
 152. Tom 3.2.z1.1_rys. 56. Schemat zab zas
 153. Tom 3.2.z1.1_rys. 55. woda węzły montaż
 154. Tom 3.2.z1.1_rys. 54. przekr dr woj
 155. Tom 3.2.z1.1_rys. 53. profile wod I
 156. Tom 3.2.z1.1_rys. 52. profile wod H.1-H.2
 157. Tom 3.2.z1.1_rys. 51. profile wodociągu G
 158. Tom 3.2.z1.1_rys. 50. profile wodociągu F.1
 159. Tom 3.2.z1.1_rys. 49. profile wodociągu F
 160. Tom 3.2.z1.1_rys. 48. odgałezienia do hydr
 161. Tom 3.2.z1.1_rys. 47. profile wodociągu E.3
 162. Tom 3.2.z1.1_rys. 46. profile wodociągu E.2
 163. Tom 3.2.z1.1_rys. 45. profile wodociągu E.1
 164. Tom 3.2.z1.1_rys. 44. odgałezienie do Hp27
 165. Tom 3.2.z1.1_rys. 43. profile wodociągu E
 166. Tom 3.2.z1.1_rys. 42. profile wod wA.1-wA.4
 167. Tom 3.2.z1.1_rys. 41. profile wodociągowe A
 168. Tom 3.2.z1.1_rys. 40. profil kol tł KC-3
 169. Tom 3.2.z1.1_rys. 39. SP97aSPT, SP97a
 170. Tom 3.2.z1.1_rys. 38.ciąg KP-17
 171. Tom 3.2.z1.1_rys. 37.ciąg KP-10
 172. Tom 3.2.z1.1_rys. 36. odgałęzienie KP-8
 173. Tom 3.2.z1.1_rys. 35.ciąg KP-8
 174. Tom 3.2.z1.1_rys. 34. odgałęzienie KP-7(2)
 175. Tom 3.2.z1.1_rys. 33. odgałęzienie KP-7(1)
 176. Tom 3.2.z1.1_rys. 32.ciąg KP-7
 177. Tom 3.2.z1.1_rys. 31. odgałęzienie KP-6
 178. Tom 3.2.z1.1_rys. 30.ciąg KP-6
 179. Tom 3.2.z1.1_rys. 29. odgałęzienie KP-5(3)
 180. Tom 3.2.z1.1_rys. 28. odgałęzienie KP-5(2)
 181. Tom 3.2.z1.1_rys. 27. odgałęzienie KP-5(1)
 182. Tom 3.2.z1.1_rys. 26.ciąg KP-5
 183. Tom 3.2.z1.1_rys. 25. odgałęzienie KP-4
 184. Tom 3.2.z1.1_rys. 24.ciąg KP-4(2)
 185. Tom 3.2.z1.1_rys. 23.ciąg KP-4(1)
 186. Tom 3.2.z1.1_rys. 22.ciąg KP-3.1
 187. Tom 3.2.z1.1_rys. 21. odgałęzienie KP-3
 188. Tom 3.2.z1.1_rys. 20.ciąg KP-3
 189. Tom 3.2.z1.1_rys. 19.ciąg KP-2.3
 190. Tom 3.2.z1.1_rys. 18.ciąg KP-2.2
 191. Tom 3.2.z1.1_rys. 17. odgałęzienie KP-2.1
 192. Tom 3.2.z1.1_rys. 16.ciąg KP-2.1
 193. Tom 3.2.z1.1_rys. 15. odgałęzienie KP-2(2)
 194. Tom 3.2.z1.1_rys. 14. odgałęzienie KP-2(1)
 195. Tom 3.2.z1.1_rys. 13.ciąg KP-2
 196. Tom 3.2.z1.1_rys. 12. KP-1.3
 197. Tom 3.2.z1.1_rys. 11. ciąg KP-1.2
 198. Tom 3.2.z1.1_rys. 10. odgałęzienie KP-1(4)
 199. Tom 3.2.z1.1_rys. 9. odgałęzienie KP-1(3)
 200. Tom 3.2.z1.1_rys. 8. odgałęzienie KP-1(2)
 201. Tom 3.2.z1.1_rys. 7. odgałęzienie KP-1(1)
 202. Tom 3.2.z1.1_rys. 6. ciąg KP-1
 203. Tom 3.2.z1.1_rys. 5. PZT próż-tł
 204. Tom 3.2.z1.1_rys. 4. PZT
 205. Tom 3.2.z1.1_rys. 3. PZT
 206. Tom 3.2.z1.1_rys. 2. PZT
 207. Tom 3.2.z1.1_rys. 1. zestawienie map
 208. Tom 3.2.z1.1_rys. 0. orientacja
 209. Tom 3.2.z1.1_PW opis
 210. Tom 3.2.z1.1 okładka
 211. Tom 3.2.z1 Okładka
 212. Tom 3.1.2 PB strona tytułowa
 213. Tom 3.1.2 PB opis
 214. Tomr 3.1.2_rys.4. Sche zab zas
 215. Tom 3.1.2_rys.3. PZT - cz. 2
 216. Tom 3.1.2_rys.2. PZT - cz. 1
 217. Tom 3.1.2_rys.1. orientacja
 218. Tom 3.1.2_3.PB ewidencja
 219. Tom 3.1.2_2.PB wykaz gruntów
 220. Tom 3.1.1_PB Oświadczenia projektantów 2 z 2
 221. Tom 3.1.1_PB Opis 1 z 2
 222. Tom 3.1.1 rys.28 SPT STP przekrój pionowy
 223. Tom 3.1.1 rys.27 SPT rzut poziomy
 224. Tom 3.1.1 rys.26 Elewacja budynku SPT
 225. Tom 3.1.1 rys.25 Studnia rozprężna
 226. Tom 3.1.1 rys.24 Schemat zabudowy zasuwy
 227. Tom 3.1.1 rys.23 Schemat przepompowni ścieków
 228. Tom 3.1.1 rys.22 Typowa studzienka kanalizacyjna
 229. Tom 3.1.1 rys.21 Studnia z zaworem opróżniającym
 230. Tom 3.1.1 rys.20 Plan zagospodarowania terenu
 231. Tom 3.1.1 rys.19. PZT - Mapy 463.231.1731, 463.231.1732
 232. Tom 3.1.1 rys.18. PZT - Plan zagosp terenu
 233. Tom 3.1.1 rys.17. PZT - Mapy 463.231.212
 234. Tom 3.1.1 rys.16. PZT - Mapa 463.233.012
 235. Tom 3.1.1 rys.15. PZT - Mapy 463.233.011, 463.233.012
 236. Tom 3.1.1 rys.14. PZT - Mapa 463.231.214
 237. Tom 3.1.1 rys.13. PZT - Mapa 463.231.214
 238. Tom 3.1.1 rys.12. PZT - Mapa 463.231.214
 239. Tom 3.1.1 rys.11. PZT - Mapa 463.231.214
 240. Tom 3.1.1 rys.10. PZT - Mapa 463.231.212
 241. Tom 3.1.1 rys.9. PZT - Mapa 463.231.212
 242. Tom 3.1.1 rys.8. PZT - Mapa 463.231.213
 243. Tom 3.1.1 rys.7. PZT - Mapa 463.231.213
 244. Tom 3.1.1 rys.6. PZT - Mapa 463.231.213
 245. Tom 3.1.1 rys.5. PZT - Mapa 463.231.211
 246. Tom 3.1.1 rys.4. PZT - Mapy 463.231.211
 247. Tom 3.1.1 rys.3. PZT - Mapy 463.231.211, 463.231.212
 248. Tom 3.1.1 rys.2. PZT - Mapy 463.231.211, 463.231.163
 249. Tom 3.1.1 rys.1. Zestwienie map
 250. Tom 3.1.1_strona tytułowa
 251. Tom 3.1.1_STRONA TYTUŁOWA ZWiK Sp z o o w Oławie
 252. Tom_3.1 strona tytulowa
 253. Zmiana SIWZ 03.09.2010 r
 254. OPZ_Strona tytulowa AKTUALNY
 255. Odpowiedzi na zapytania nr 2.pdf
 256. KONTRAKT zmiana 07.09.2010
 257. KONTRAKT zmiana 06.09.2010
 258. KONTRAKT zmiana
 259. Zmiana SIWZ 06.09.2010 r
 260. JRP_04_P_2010 Ogłoszenie nr 2010_S 151_233714 D.U.UE opublikowane
 261. IDW
 262. KONTRAKT
 263. JRP_04_P_2010 Ogłoszenie

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.