Opublikowany: 25, październik, 2013, przez: Piotr Kusiak

Kontrakt 14 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – Nowy Otok – Wschód

Kontrakt 14 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – Nowy Otok – Wschód

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Znak sprawy  JRP/04/P/2013                                                                                                  Oława, 25.10.2013 r. 

Oława, dnia 18.02.2014 r.
Zamawiający zamieszcza informację o rozstrzygnięciu postępowania. Szczegóły w pliku K14_rozstrzygnięcie

Oława, dnia 06.12.2013 r.
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza odpowiedzi na zapytanie. Szczegóły w pliku 2013 12 06 zapytanie 1

Oława, dnia 22.11.2013 r.
Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane do publikacji–2013 11 22  Zmiana ogłoszenia wysłane do DUUESzczegóły w pliku  2013 11 22 Zmiana ogłoszenia nr 1

Oława, dnia 29.10.2013 r.
Zamawiający zamieszcza ogłoszenie opublikowane w DUUE – szczegóły w pliku 2013 10 29 Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE K14 wraz z kompletną dokumentacją przetargową.

Oława, dnia 25.10.2013 r.
Zamawiający zamieszcza ogłoszenie wysłane do publikacji w DUUE. Szczegóły w pliku 2013 10 25 Ogłoszenie o zamówieniu wysłane do DUUE K14

Załączone dokumenty

 1. K14_rozstrzygnięcie
 2. 2013 12 06 zapytanie 1
 3. 2013 11 26 Zmiana ogłoszenia opublikowana w DUUE
 4. 2013 11 22 Zmiana Ogloszenia nr 1
 5. Tom 3.4 przedmiar tabele edytowalne
 6. IDW K14 aktualne
 7. IDW załącznik_do_oferty_aktualizacja
 8. KONTRAKT K14 Aktualne
 9. 2013 11 22 Zmiana ogłoszenia wysłane do DUUE
 10. IDW K14
 11. KONTRAKT K14
 12. Tom 3.3 ST 03
 13. Tom 3.3 ST 01
 14. Tom 3.3 ST 00
 15. IDW załączniki
 16. 2013 10 29 Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE K14
 17. CZĘŚĆ III OPZ_okładka
 18. Tom 3.1_okładka
 19. Tom 3.1_ PB rys.15. studzienka kan prefabr fi 1,2
 20. Tom 3.1_ PB rys.14. Sche przepo ście
 21. Tom 3.1_ PB rys.13. PZT Mapa 463.233.021
 22. Tom 3.1_ PB rys.12. PZT Mapa 463.231.223
 23. Tom 3.1_ PB rys.11. PS Mapy 463.231.223 463.231.221
 24. Tom 3.1_ PB rys.10. PZT Mapa 463.231.214
 25. Tom 3.1_ PB rys.9. PZT Mapy 463.231.214 463.231.212
 26. Tom 3.1_ PB rys.8. PZT Mapa 463.231.221
 27. Tom 3.1_ PB rys.7. PZT Mapa 463.231.212
 28. Tom 3.1_ PB rys.6. PZT Mapy 463.231.212 463.231.221
 29. Tom 3.1_ PB rys.5. PZT Mapa 463.233.011_2 463.233.012_2
 30. Tom 3.1_ PB rys.4. PZT Mapy 463.233.011_1 463.233.012_1
 31. Tom 3.1_ PB rys.3. PZT Mapy 463.231.213_2 463.231.214_2
 32. Tom 3.1_ PB rys.2. PZT Mapy 463.231.213_1 463.231.214_1
 33. Tom 3.1_ PB rys.1. Zest map
 34. Tom 3.1_ PB rys.0. Orie
 35. Tom 3.1_ PB oświad
 36. Tom 3.1_ PB opis
 37. Tom 3.1_ PB opis uzg zwik
 38. Tom 3.1_ PB opis uzg elekt
 39. Tom 3.1_ PB opis dec srod
 40. Tom 3.1_ PB opis char
 41. Tom 3.1_ PB ewid
 42. Tom 3.2 Okładka
 43. Tom 3.2_1 Rys nr 52 Schem odb nawie dr gru
 44. Tom 3.2_1 Rys nr 51 zabezp_uzbr
 45. Tom 3.2_1 Rys nr 47.3 Studnie połaczeniowe DN1200
 46. Tom 3.2_1 Rys nr 46 Studnie przelotowe DN1200
 47. Tom 3.2_1 Rys nr 45 Profil KC-2
 48. Tom 3.2_1 Rys nr 44 Profil KG-1 odc S51-S56
 49. Tom 3.2_1 Rys nr 43 Profil KG-4.1
 50. Tom 3.2_1 Rys nr 42 Profil KG-4
 51. Tom 3.2_1 Rys nr 41 Profil KG-1.2
 52. Tom 3.2_1 Rys nr 40 Profil KG-1.1
 53. Tom 3.2_1 Rys nr 39 Profil KG-10.1 KG-10.2 KG-10.3
 54. Tom 3.2_1 Rys nr 38 Profil KG-10
 55. Tom 3.2_1 Rys nr 37 Profile KG-9.2
 56. Tom 3.2_1 Rys nr 36 Profil KG-9.2
 57. Tom 3.2_1 Rys nr 35 Profil KG-9.1
 58. Tom 3.2_1 Rys nr 34 Profil KG-9
 59. Tom 3.2_1 Rys nr 33 Profil KG-19.2
 60. Tom 3.2_1 Rys nr 32 Profil KG-19.1
 61. Tom 3.2_1 Rys nr 31 Profil KG-19
 62. Tom 3.2_1 Rys nr 30 Profil Kg-18
 63. Tom 3.2_1 Rys nr 29 Profil KG-17.1
 64. Tom 3.2_1 Rys nr 28 Profil KG-17
 65. Tom 3.2_1 Rys nr 27 Profil KG-16.1
 66. Tom 3.2_1 Rys nr 26 Profil KG-16
 67. Tom 3.2_1 Rys nr 25 Profil KG-15.3
 68. Tom 3.2_1 Rys nr 24 Profil KG-15.2
 69. Tom 3.2_1 Rys nr 23 Profil KG-15.1
 70. Tom 3.2_1 Rys nr 22 Profil KG-15
 71. Tom 3.2_1 Rys nr 21 Profil KG-14.3
 72. Tom 3.2_1 Rys nr 20 Profil KG-14.2
 73. Tom 3.2_1 Rys nr 19 Profil KG-14.1
 74. Tom 3.2_1 Rys nr 18 Odejście KG-14
 75. Tom 3.2_1 Rys nr 17 Profil KG-14
 76. Tom 3.2_1 Rys nr 16 Profil KG-13.1
 77. Tom 3.2_1 Rys nr 15 Profil KG-13
 78. Tom 3.2_1 Rys nr 14 Profil KG-20
 79. Tom 3.2_1 Rys nr 13 Profil KG-3.2
 80. Tom 3.2_1 Rys nr 12 Profil KG-3.1
 81. Tom 3.2_1 Rys nr 11 Profil KG-3
 82. Tom 3.2_1 Rys nr 10 Odejścia KG-2 KG2.1
 83. Tom 3.2_1 Rys nr 9 Profil KG-2, KG-2.1
 84. Tom 3.2_1 Rys nr 8 Kolektor KG-11.2
 85. Tom 3.2_1 Rys nr 7 Kolektor KG-11.1
 86. Tom 3.2_1 Rys nr 6 Odejścia KG-12
 87. Tom 3.2_1 Rys nr 5 Profile KG-12, KG-12.1
 88. Tom 3.2_1 Rys nr 4 PZT
 89. Tom 3.2_1 Rys nr 3 PZT
 90. Tom 3.2_1 Rys nr 2 PZT
 91. Tom 3.2_1 Rys nr 1.1 mapa zagospod P2
 92. Tom 3.2_1 Rys nr 1 Zestaw map
 93. Tom 3.2_1 Rys 50 pompownie P2
 94. Tom 3.2_1 Rys 49 Studnia rozprezna
 95. Tom 3.2_1 Rys 48.2 studnie kaskadowe
 96. Tom 3.2_1 Rys 48.1 studnie kaskadowe
 97. Tom 3.2_1 Rys 47.4 studnie połączeniowe DN1200
 98. Tom 3.2_1 Rys 47.2 studnie połączeniowe DN1200
 99. Tom 3.2_1 Rys 47.1 studnie połączeniowe DN1200
 100. Tom 3.2_1 PW Wod kan Okładka
 101. Tom 3.2_1 PW Strona tytułowa 1
 102. Tom 3.2_1 PW opis 2z2
 103. Tom 3.2_1 PW opis 1z2
 104. Tom 3.2_1 PW Ewidencja
 105. Tom 3.2_1 PW cz rysun
 106. Tom 3.2_1 PW cz rysun Strona tytułowa
 107. Tom 3.2_1 Orientacja
 108. Tom 3.2_2 tym_odw_wykop
 109. Tom 3.2_2 okładka
 110. Tom 3.2_2 Stona tytuowa
 111. Tom 3.2_3 rys 9
 112. Tom 3.2_3 rys 8
 113. Tom 3.2_3 rys 7
 114. Tom 3.2_3 rys 6
 115. Tom 3.2_3 rys 5
 116. Tom 3.2_3 rys 4
 117. Tom 3.2_3 rys 3
 118. Tom 3.2_3 rys 2
 119. Tom 3.2_3 rys 1 orientacja
 120. Tom 3.2_3 opis
 121. Tom 3.2_3 okładka
 122. Tom 3.2_3 str tytułowa
 123. Tom 3.2_4 rys.E2
 124. Tom 3.2_4 rys.E1
 125. Tom 3.2_4 opis P2 elektr.
 126. Tom 3.2_4 opis decyzja
 127. Tom 3.2_4 okładka
 128. Tom 3.2_4 Stona tytuowa
 129. Tom 3.2_5 Rys 4
 130. Tom 3.2_5 Rys 3
 131. Tom 3.2_5 Rys 2
 132. Tom 3.2_5 Rys 1
 133. Tom 3.2_5 okładka
 134. Tom 3.2_5 karty nadz autor cz 2z2
 135. Tom 3.2_5 karty nadz autor cz 1z2
 136. Tom 3.3 ST 07
 137. Tom 3.3 ST 06
 138. Tom 3.3 ST 05
 139. Tom 3.3 ST 04
 140. Tom 3.3 Okładka
 141. Tom 3.4 przedmiar
 142. Tom 3.4 Okładka
 143. Tom 3.5 Postanowienie 224_2012
 144. Tom 3.5 Okładka
 145. Tom 3.5 Decyzja 882_2008 pozwolenie
 146. Tom 3.5 Decyzja 431_2012 przeniesienie
 147. Tom 3.6 Okładka
 148. Tom 3.6 _6_przekladki_zalacznikow
 149. Tom 3.6 _5_etap_II_profile_zalacznik_5.1
 150. Tom 3.6 _4_Z_3_Objasnienia_do_map
 151. Tom 3.6 _4_12
 152. Tom 3.6 _4_11
 153. Tom 3.6 _4_10
 154. Tom 3.6 _4_09
 155. Tom 3.6 _4_08
 156. Tom 3.6 _4_07
 157. Tom 3.6 _4_06
 158. Tom 3.6 _4_05
 159. Tom 3.6 _4_04
 160. Tom 3.6 _4_03
 161. Tom 3.6 _4_02
 162. Tom 3.6 _4_01
 163. Tom 3.6 _3_Z_1_Topografia
 164. Tom 3.6 _2_etap_II_-_opis
 165. Tom 3.6 _1_etap_I_opis_i_profile
 166. 2013 10 25 Ogłoszenie o zamówieniu wysłane do DUUE K14

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.