Opublikowany: 25, czerwiec, 2014, przez: Piotr Kusiak

Kontrakt 8c „Budowa układu odbioru osadów i piasku pochodzącego z czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Znak sprawy  JRP/02/P/2014                                                                                                Oława, 25.06.2014 r.

Oława, dnia 05.08.2014 r.
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza informację o unieważnieniu szczegóły w pliku 2014 08 05 unieważnienie K8C

 Oława, dnia 27.06.2014 r.
Zamawiający zamieszcza ogłoszenie opublikowane w DUUE. Szczegóły w pliku 2014 06 27 ogłoszenie o zamowieniu opublikowane w DUUE wraz z kompletną dokumentacją.

Oława, dnia 25.06.2014 r.
Zamawiający zamieszcza ogłoszenie wysłane do publikacji. Szczegóły w pliku 2014 06 25 ogłoszenie o zamowieniu wysłane do DUUE

Załączone dokumenty

 1. 2014 08 05 unieważnienie K8C
 2. STRONA_Część_IV_Wykaz_cen
 3. Część_IV_Wykaz_Cen
 4. Część_IV_Wykaz_Cen tab.zbiorcza
 5. Część_IV_Wykaz_Cen tab.01
 6. Część_IV_Wykaz_Cen tab.00
 7. STRONA_Część_III_3_4_4_PFU_3_Dok_istniejący_obiek
 8. Część_III_3_4_4_5_profile wody technologicznej B
 9. Część_III_3_4_4_4_profile wody technologicznej A
 10. Część_III_3_4_4_3_usytuowanie obiektów i przewodów
 11. Część_III_3_4_4_2_AKPiA Budynek sit
 12. Część_III_3_4_4_1_PW_cz_ogólna 1998r.
 13. STRONA_Część_III_3_4_3_PFU_3_Dok_geotech
 14. Część_III_3_4_3_PFU_3_opinia geotechniczna
 15. STRONA_Część_III_3_4_2_PFU_3_Op_wod_prawny
 16. Część_III_3_4_2_PFU_3_Op_wod_prawny_Rys_7b
 17. Część_III_3_4_2_PFU_3_Op_wod_prawny_Rys_7a
 18. Część_III_3_4_2_PFU_3_Op_wod_prawny_Rys_6
 19. Część_III_3_4_2_PFU_3_Op_wod_prawny_Rys_5
 20. Część_III_3_4_2_PFU_3_Op_wod_prawny_Rys_ 7c
 21. Część_III_3_4_2_PFU_3_Op_wod_prawny_Rys 4
 22. Część_III_3_4_2_PFU_3_Op_wod_prawny_Rys 3
 23. Część_III_3_4_2_PFU_3_Op_wod_prawny_Rys 2
 24. Część_III_3_4_2_PFU_3_Op_wod_prawny_Rys 1
 25. Część_III_3_4_2_PFU_3_Op_wod_prawny_PT_301_2004
 26. Część_III_3_4_2_PFU_3_Op_wod_prawny_OS_6223_09_04
 27. Część_III_3_4_2_PFU_3_Op_wod_prawny_opis
 28. Część_III_3_4_2_PFU_3_Op_wod_prawny_dec_nr_80
 29. Część_III_3_4_2_PFU_3_Op_wod_prawny__dec_nr_81
 30. STRONA_Część_III_3_4_1_PFU_3_Kopia_mapy_zasa
 31. Część_III_3_4_1_2_PFU_3_Mapa_Projektowa
 32. Część_III_3_4_1_1_PFU_3_Mapa projekt.
 33. STRONA_Część_3_3_4_PFU_3_Część_info_Inne_info_i_dok
 34. STRONA_Część_III_3_3_PFU_3_Część_inf_Przepi_praw_i_nor_bud
 35. Czesc III_3_3_PFU_3_Część_inf_Przepi_praw_i_nor_bud
 36. STRONA_Część_III_3_2_PFU_3_Część_info_Oświad_Zam
 37. Część_III_3_2_PFU _3_Oświad_Zam
 38. Część_III_3_1_Dec_środ_GKM_6220_12_2013
 39. Część_III_3_1_Dec_lok_nr_16_13_z_zał_1
 40. Część_III_3_1_Dec_lok_nr_16_13
 41. STRONA_Część_III_3_1_PFU_3_Część_info_Dok_potw_zgod
 42. STRONA_Część_III_3_PFU_3_Część_informacyjna
 43. STRONA_Część_III_2_PFU_2_War_wyk_i_odb_rob_bud
 44. Część_III_2_PFU_2_War_wyk_i_odb_rob_bud_opis
 45. STRONA_Część_III_1_PFU_1_Część_Opisowa
 46. PFU-1 Układ odbioru osadów
 47. STRONA_Część_III_OPZ_Pr_funk_użyt
 48. STRONA_Część_II_Wzór_Umowy
 49. K8c Wzór umowy
 50. IDW_K8c
 51. IDW_K8c załączniki
 52. SPIS TREŚCI OKŁ
 53. 2014 06 27 ogłoszenie o zamowieniu opublikowane w DUUE
 54. 2014 06 25 ogłoszenie o zamowieniu wysłane do DUUE

Ta strona została wyświetlona już 1052 razy
Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.