Opublikowany: 19, grudzień, 2014, przez: Piotr Kusiak

Kontrakt 8d „Optymalizacja procesu oczyszczania ścieków w części mechaniczno-biologicznej

Znak sprawy JRP/08/P/2014                                                                      Oława dnia 19.12.2014 r.

Inwestycja planowana do współfinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Oława, dnia 13.01.2015 r.
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza unieważnienie postępowania szczegóły w pliku 2015 01 13 unieważnienie

Oława, dnia 02.01.2015 r.
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza informację odnośnie zmiany terminu składania i otwarcia ofert wskazane w szczególności w pkt. 18.1 Miejsce, termin i sposób złożenia oferty oraz pkt 19 Miejsce termin otwarcia ofert Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w CZĘŚCI I tj Instrukcji dla Wykonawców (IDW) wraz z OPZ i ustalając je następując

– 18.1 Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

do dnia

09.01.2015 r.

do godz.

12:00

 

            – 19. Miejsce i termin otwarcia ofert

w dniu

09.01.2015 r.

o godz.

12:15

 

Szczegóły w pliku 2015 01 02 zmiana 2 Informacja o zmianie ww. terminów została przekazana do Biuletynu Zamówień Publicznych szczegóły w pliku  2015 01 02 zmiana ogłoszenia. 

Oława, dnia 23.12.2014 r.
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza zmianę SIWZ więcej w pliku 2014 12 23 zmiana.

 Oława, dnia 19.12.2014 r.
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza ogłoszenie wysłane do BZP szczegóły w pliku 2014 12 19 ogłoszenie o zamówieniu wraz z kompletną dokumentacją przetargową.

Ta strona została wyświetlona już 839 razy
Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.