Opublikowany: 19, luty, 2013, przez: Piotr Kusiak

Kontrakt 9b Renowacja kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej – Zaodrze w Oławie

Kontrakt 9b  Renowacja kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej – Zaodrze w Oławie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

Znak sprawy  JRP/02/P/2013                                                                                                 Oława, 19.02.2013

Oława, dnia 24.04.2013 r.
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza rozstrzygnięcie postępowania. Szczegóły w pliku Rozstrzygnięcie

Oława, dnia 27.03.2013 r.
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza sprostowanie. Szczegóły w pliku 2013 03 27 sprostowanie

Oława, dnia 26.03.2013 r.
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza odpowiedzi na zapytanie. Szczegóły w pliku 2013 03 26 zapytanie nr 1

Oława, dnia 23.02.2013 r.
Zamawiający zamieszcza ogłoszenie opublikowane w DUUE – szczegóły w pliku 2013 02 23 ogłoszenie opublikowane w DUUE wraz z z kompletną dokumentacją przetargową.

Oława, dnia 19.02.2013 r.
 Zamawiający zamieszcza ogłoszenie wysłane do publikacji. Szczegóły w pliku 2013 02 19 ogłoszenie wysłane do DUUE

 

Załączone dokumenty

 1. Rozstrzygnięcie
 2. 2013 03 27 sprostowanie
 3. 2013 03 26 zapytanie nr 1
 4. STRONA_Część_IV_Wstęp_do_Wykazu_Cen
 5. Część_IV_Wykaz_Cen_Tab_01
 6. Część_IV_Wykaz_Cen_Tab_00
 7. Część_IV_Wykaz_Cen_Tab. zbiorcza
 8. Część_IV_Wstęp_do_Wykazu_Cen
 9. Część_III_3_4_4_Decyzja_o_środowiskowych_uwarunkowaniach
 10. Część_III_3_4_4_Dec_Srodow._2013
 11. Część_III_3_4_4_Dec_Srodow._2009
 12. Część_III_3_4_3_Info_dot_war_gruntowo_wodnych
 13. STRONA Część_III_3_4_2_Pomiary_ruchu_drogowego
 14. Część_III_3_4_1_Rys_Studzienka zbiorcza
 15. Część_III_3_4_1_Rys_5
 16. Część_III_3_4_1_Rys_4
 17. Część_III_3_4_1_Rys_3
 18. Część_III_3_4_1_Rys_2
 19. Część_III_3_4_1_Rys_1
 20. Część_III_3_4_1_Rys_01
 21. Rys_01
 22. Część_III_3_4_1_Kopia_Mapy_Zasadniczej
 23. Strona Część_III_3_4_1_Kopia_Mapy_Zasadniczej
 24. STRONA_Część_III_3_4_PFU_3_Część_info_Inne_info_i_dok
 25. STRONA_Część_III_3_3_PFU_3_Część_inf_Przepi_praw_i_nor_bud
 26. Część_III_3_3_PFU_3_Część_inf_Przepi_praw_i_nor_bud
 27. STRONA_Część_III_3_2_PFU_3_Część_info_Oświad_Zam
 28. Część_III_3_2_PFU_3_Część_info_Oświad_Zam
 29. STRONA_Część_III_3_1_PFU_3_Część_info_Dok_potw_zgod
 30. Część_III_3_1_PFU_3_Część_info_Dok_potw_zgod
 31. STRONA_Część_III_3_PFU_3_Część_informacyjna
 32. STRONA_Część_III_2_PFU_2_War_wyk_i_odb_rob_bud
 33. Część_III_2_PFU_2_War_wyk_i_odb_rob_bud
 34. STRONA_Część_III_1_PFU_1_Część_Opisowa
 35. Część_III_1_PFU_1_Część opisowa
 36. STRONA_Część_III_OPZ_Pr_funk_użyt
 37. Wzor Umowy K9b
 38. STRONA_Część_II_Wzór_Umowy
 39. STRONA_Część_I_IDW_K9b
 40. IDW K9b
 41. 2013 02 23 ogłoszenie opublikowane w DUUE
 42. 2013 02 19 ogłoszenie wysłane do DUUE

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.