Opublikowany: 16, wrzesień, 2010, przez: Piotr Kusiak

Ogłoszenie przetargu na: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej od ulicy Radosnej do przepompowni ścieków przy ulicy Kutrowskiego w ramach projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Oława” Kontrakt nr 1, Zadanie nr 1a

Ogłoszenie przetargu na: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej od ulicy Radosnej do przepompowni ścieków przy ulicy Kutrowskiego w ramach projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Oława” Kontrakt nr 1, Zadanie nr 1aZnak sprawy: PI/11/P/2009                                                                                                                    Oława dnia, 30.10.2009

ZAMAWIAJĄCY ZAMIESZCZA ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU
Szczegóły w pliku ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU 1a.pdf

UWAGA!
Oława, dnia 6 stycznia 2010 r.
Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na pytania do przedmiotowego postępowania

Szczegóły w pliku ODPOWIEDZI NA PYTANIA 2.pdf

UWAGA! Oława, dnia 9 grudnia 2009 r.

Zamawiający, w związku z modyfikacjami SIWZ,  przedłuża terminy w przedmiotowym postępowaniu wyznaczając je następująco:
– termin składnia ofert: do dnia 8 stycznia 2010 roku do godziny 11:00
– termin otwarcia ofert: w dniu 8 stycznia 2010 roku o godzinie 11:15.

W związku z powyższym przedłużeniu ulega również termin wniesienia wadium oraz 60 dniowy okres związania ofertą.
Przedmiotowa zmiana zamieszczona została również w formie zmiany ogłoszenia i przekazana do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Przedmiotowe odpowiedzi, uzupełnienia i wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i należy je traktować jako jedyne obowiązujące.

Szczegóły w pliku ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJE SIWZ.pdf

Załączone dokumenty

 1. Tom_3.6_14_Decyzja_I_D_239_2008_Zatwierdzenie-projektu_i_pozwolenie_na_budowe_-
 2. Tom_3.6_11_RD54_ZW_214004080_7235_08_Warunki_przylaczenia_przepompowni_P1_na_dz._nr_1_11,_
 3. Tom_3.6_10_OGP_TT-2_UO_106-1_2008_Uzgodnienie_trasy_projektowej_kanalizacji_
 4. Tom_3.6_09_Uzgodnienie_70_08_Zgoda_na_umieszczenie_sieci_
 5. Tom_3.6_07_LZTTa-508_2-62_2008_Uzgodnienie_przejscia_kanalizacja_
 6. Tom_3.6_06_IZDK_1a-2100_611_136_2008_Uzgodnienie_projektu_skrzyzowania_
 7. Tom_3.6_05_UAD_4013_19_2008_Decyzja_77_08_Zgoda_na_lokalizacje_sieci_
 8. Tom_3.6_04_Decyzja_UZG_49_08_Zgoda_na_umieszczenie_sieci_
 9. Tom_3.6_03_Decyzja_7_UR_08_Zgoda_na_umieszczenie_sieci_kanalizacji_sanitarnej_w_pasie_drogowym
 10. Tom_3.6_02_GN.7015-45_08_Zgoda_na_przejscie_kanalu_kanalizacji_
 11. Tom_3.6_01_PT_32_2008_Warunki_techniczne_wykonania_sieci_
 12. ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU 1a
 13. OGŁOSZENIE O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
 14. ODPOWIEDZI NA PYTANIA 2
 15. Tom_3.7.2
 16. Tom_3.7.1_6_przekladki_zalacznikow
 17. Tom_3.7.1_5_etap_II_profile--_zalacznik_5.1
 18. Tom_3.7.1_4_Z_3_Objasnienia_do_map
 19. Tom_3.7.1_4_12
 20. Tom_3.7.1_4_11
 21. Tom_3.7.1_4_10
 22. Tom_3.7.1_4_09
 23. Tom_3.7.1_4_08
 24. Tom_3.7.1_4_07
 25. Tom_3.7.1_4_06
 26. Tom_3.7.1_4_05
 27. Tom_3.7.1_4_04
 28. Tom_3.7.1_4_03
 29. Tom_3.7.1_4_02
 30. Tom_3.7.1_4_01
 31. Tom_3.7.1_3_Z_1_Topografia
 32. Tom_3.7.1_2_etap_II_-_opis
 33. Tom_3.7.1_1_etap_I_opis_i_profile
 34. Tom_3.7.1_0_Strona_tytulowa
 35. Tom_3.6_17_Decyzja_-_GKM_7624_7_2008_-_zalacznik_-_Charakterystyka_przedsiewziecia
 36. Tom_3.6_16_Decyzja_-_GKM_7624_7_2008_srodowiskowe_uwarunkowania
 37. Tom_3.6_15_Decyzja_13_09_Przenie_dec_-_I_D_239_08_Wojew
 38. Tom_3.6_13_Decyzja_161_2009_Przeniesienie_decyzji_1092_2008
 39. Tom_3.6_12_Decy_1092_2008_Zatwier_proje_na_bud_-_ Starostwo
 40. Tom_3.6_08_EZ12Ez-10b-210_16_2008_Uzgodnienie_przejscia_kanalizacja_sanitarna_cisnieniowa_ pod_torami_kolejowymi.
 41. Tom_3.6_00_Wykaz_decyzji
 42. Tom_3.5_Informacja_BIOZ
 43. Tom_3.4_Przedmiar_robot AKTUALNE
 44. Tom_3.4_Przedmiar_robot
 45. Tom_3.3_ST-07
 46. Tom_3.3_ST-06 AKTUALNE
 47. Tom_3.3_ST-06
 48. Tom_3.3_ST-05 AKTUALNE
 49. Tom_3.3_ST-05
 50. Tom_3.3_ST-04
 51. Tom_3.3_ST-03
 52. Tom_3.3_ST-01
 53. Tom_3.3_ST-00
 54. Tom_3.3_A_Strona_tytulowa
 55. Tom_3.2.7_Strona_tytulowa
 56. Tom_3.2.7_rys._21._przepompownia_P1
 57. Tom_3.2.7_rys._20._tloczna_wezel
 58. Tom_3.2.7_rys._19._przekroczenie_pod_torami_PKP
 59. Tom_3.2.7_rys._18_ przekroczenia_drogi_wojewodzkiej
 60. Tom_3.2.7_rys._17._KC-1_(4)
 61. Tom_3.2.7_rys._16._KC-1_(3)
 62. Tom_3.2.7_rys._15._KC-1_(2)
 63. Tom_3.2.7_rys._14._KC-1_(1)
 64. Tom_3.2.7_rys._13_ KG-11
 65. Tom_3.2.7_rys._12._KG-8_odejscia
 66. Tom_3.2.7_rys._11._KG-8
 67. Tom_3.2.7_rys._10._KG-1.4
 68. Tom_3.2.7_rys._09._KG-1_odejscia
 69. Tom_3.2.7_rys._08._KG-1
 70. Tom_3.2.7_rys._07._PZT_przepompowni P1
 71. Tom_3.2.7_rys._06._mapy_PZT
 72. Tom_3.2.7_rys._05._mapy_PZT
 73. Tom_3.2.7_rys._04._mapy_PZT
 74. Tom_3.2.7_rys._03._mapy_ PZT
 75. Tom_3.2.7_rys._02._mapy_PZT
 76. Tom_3.2.7_rys._01._Orientacja
 77. Tom_3.2.7_rys._01.__Zestawienie_map
 78. Tom_3.2.7_rys._31._odbudowa_nawierzchni_drog_gruntowych
 79. Tom_3.2.7_rys._30._zabezpieczenie_uzbrojenia
 80. Tom_3.2.7_rys._29._studnie_kaskadowe
 81. Tom_3.2.7_rys._28._studnie_poloczeniowe
 82. Tom_3.2.7_rys._27._studnie_przelotowe
 83. Tom_3.2.7_rys._26._S173_kaskadowa
 84. Tom_3.2.7_rys._25._S172_rozprezna
 85. Tom_3.2.7_rys._24._studnie_napowietrzajaco-odpowietrz.
 86. Tom_3.2.7_rys._23._studnie_rewizyjne_na_ruroc._tloc
 87. Tom_3.2.7_rys._22._Schemat_zabudowy_zasuw_ZK1_i_ZK2
 88. Tom_3.2.7_rys._21._przepompownia_P1 AKTUALNE
 89. Tom_3.2.7_opis_wod_kan
 90. Tom_3.2.6_Tymczasowe_odwodninie_wykopow_zad_1a
 91. Tom_3.2.6_B_Strona_tytulowa_odwodnienie_wykopow
 92. Tom_3.2.6_A_Strona_tytulowa
 93. Tom_3.2.5_rys.7._Konstrukcja
 94. Tom_3.2.5_rys.6._GRUNTOWE_sytuacja
 95. Tom_3.2.5_rys.5._GRUNTOWE_sytuacja
 96. Tom_3.2.5_rys.4._GRUNTOWE_sytuacja
 97. Tom_3.2.5_rys.3._GRUNTOWE_sytuacja
 98. Tom_3.2.5_rys.2._GRUNTOWE_sytuacja
 99. Tom_3.2.5_rys.1._GRUNTOWE_orientacja
 100. Tom_3.2.5_C_Odbudowa_drog_gruntowych
 101. Tom_3.2.5_B_Pierwsza_strona
 102. Tom_3.2.5_A_Strona_tytulowa
 103. Tom_3.2.4_PRZEKROJE_KONSTRUKCYJNE-UL._LIPOWA_I_BRONIEWSKIEGO-RYS._NR 4
 104. Tom_3.2.4_Przekroje_konstrukcyjne,_szczegoły_konstrukcji_nawierzchni
 105. Tom_3.2.4_Plan_sytuacyjny-cz.2-ul._Broniewskiego-RYS._NR 3
 106. Tom_3.2.4_Plan_sytuacyjny-cz.1-ul._Lipowa-RYS._NR 2
 107. Tom_3.2.4_ORIENTACJA_ul._Broniewskiego_i_Lipowa-RYS. NR 1
 108. Tom_3.2.4_C_Opis_Techniczny_broniewskiego-lipowa
 109. Tom_3.2.4_B_STRONA_TYTULOWA_lipowa_i_broniewskiego
 110. Tom_3.2.4_A_Strona_tytulowa
 111. Tom_3.2.3_WJAZDY_TYPOWE._NR_9
 112. Tom_3.2.3_SZCZEGOLY_KONSTRUKCJI_NAWIERZCHNI-RYS._NR-10
 113. Tom_3.2.3_PRZEKROJE_KONSTRUKCYJNE-CZ.3-RYS._NR 7
 114. Tom_3.2.3_PRZEKROJE_KONSTRUKCYJNE-CZ.2-RYS._NR 6
 115. Tom_3.2.3_PRZEKROJE_KONSTRUKCYJNE-CZ.1-RYS._NR 5
 116. Tom_3.2.3_Plan_sytuacyjny-cz.4a-RYS._NR_4A
 117. Tom_3.2.3_ORIENTACJA-RYS.NR_1
 118. Tom_3.2.3_Opis_Techniczny_Nowy_Otok_GMINNE
 119. Tom_3.2.3_A_Strona_tytulowa
 120. Tom_3.2.2_rys.E2_schemat_zasilania
 121. Tom_3.2.2_rys.E1_zagosp_P1
 122. Tom_3.2.2_N.Otok_Wsch.zad1a-opis_P1elektr.
 123. Tom_3.2.2_B_Strona_tytulowa_-_elektryka
 124. Tom_3.2.2_A_Strona_tytulowa
 125. Tom_3.2.1_PRZEKLADKA_-_ustalenie_ogólnych_charakterystyk
 126. Tom_3.2.1_PRZEKLADKA_-_op.-techn
 127. Tom_3.2.1_P1NO_Schemat_zasilania
 128. Tom_3.2.1_P1NO_Schemat_silowy
 129. Tom_3.2.1_P1_NO_Ustalenie_ogolnych_charakterystyk
 130. Tom_3.2.1_P1_NO_PS_Opis_techniczny
 131. Tom_3.2.1_P1_NO_Panel
 132. Tom_3.2.1_B_Strona_tytulowa_Zad1A
 133. Tom_3.2.1_A_Strona_tytulowa
 134. _Tom_3.2_Strona_tytulowa
 135. Tom_3.1.2_rys.4_Schemat_zabudowy_zasuwy
 136. Tom_3.1.2_rys.3_ Plan_zagospodarowania_terenu_-_cz._2
 137. Tom_3.1.2_rys.2._Plan_zagospodarowania_terenu_-_cz._1
 138. Tom_3.1.2_rys.1._orientacja
 139. Tom_3.1.2_D_PB_ewidencja
 140. Tom_3.1.2_C_PB_wypisy_z_rejestru_gruntów
 141. Tom_3.1.2_B_PB_przekroczenie_drogi_wojewodzkiej_i_linii_kolejowej
 142. Tom_3.1.2_A_Strona_tytulowa
 143. Tom_3.1.1_rys._20._Plan_zagospodarowania_terenu_-_Mapy_ 463.231.1713, 4
 144. Tom_3.1.1_rys._19._Plan_zagospodarowania_terenu_-_Mapy_463.231.1731, 4
 145. Tom_3.1.1_rys._18._Plan_zagospodarowania_terenu_-_Mapy_463.231.1644, 4
 146. Tom_3.1.1_rys._17._Plan_zagospodarowania_terenu_-_Mapy_463.231.212
 147. Tom_3.1.1_rys._16._Plan_zagospodarowania_terenu_-_Mapa_463.233.012
 148. Tom_3.1.1_rys._15._Plan_zagospodarowania_terenu_-_Mapy_463.233.011, 46
 149. Tom_3.1.1_rys._14._Plan_zagospodarowania_terenu_-_Mapa_463.231.214
 150. Tom_3.1.1_rys._13._Plan_zagospodarowania_terenu_-_Mapa_463.231.214
 151. Tom_3.1.1_rys._12._Plan_zagospodarowania_terenu_-_Mapa_463.231.214
 152. Tom_3.1.1_rys._11._Plan_zagospodarowania_terenu_-_Mapa_463.231.214
 153. Tom_3.1.1_rys._10._Plan_zagospodarowania_terenu_-_Mapa_463.231.212
 154. Tom_3.1.1_rys._09._Plan_zagospodarowania_terenu_-_Mapa_463.231.212
 155. Tom_3.1.1_rys._08._Plan_zagospodarowania_terenu_-_Mapa_463.231.213
 156. Tom_3.1.1_rys._07._Plan_zagospodarowania_terenu_-_Mapa_463.231.213
 157. Tom_3.1.1_rys._06._Plan_zagospodarowania_terenu_-_Mapa_463.231.213
 158. Tom_3.1.1_rys._05._Plan_zagospodarowania_terenu_-_Mapa_463.231.211
 159. Tom_3.1.1_rys._04._Plan_zagospodarowania_terenu_-_Mapy_463.231.211
 160. Tom_3.1.1_rys._03._Plan_zagospodarowania_terenu_-_Mapy_463.231.211, 463
 161. Tom_3.1.1_rys._02._Plan_zagospodarowania_terenu_-_Mapy_463.231.211,_463.23
 162. Tom_3.1.1_rys._01._Zestwienie_map
 163. Tom_3.1.1_C_opis
 164. Tom_3.1.1_B_Strona tytułowa
 165. Tom_3.1.1_A_Strona tytulowa
 166. OPZ_strona_tytulowa
 167. IDW
 168. Kontrakt
 169. Ogłoszenie 1a
 170. Opublikowane_ogłoszenie_1a

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.