Opublikowany: 31, grudzień, 2010, przez: Piotr Kusiak

Ogłoszenie przetargu na: Kontrakt 2 „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – Nowy Górnik”

Kontrakt 2 „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – Nowy Górnik”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Znak sprawy  JRP/11/P/2010

Oława dnia 31.12.2010 r.


data wysłania ogłoszenia do publikacji w DUUE: 31.12.2010 r.

Termin składania ofert: do 10.02.2011 r. – godz. 11:00

Oława, dnia 31.03.2011 r.

Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza rozstrzygnięcie postępowania. Szczegóły w pliku: Rozstrzygnięcie postępowania

Oława, dnia 02.02.2011 r.

Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza odpowiedzi na pytania. Szczegóły w pliku: zapytanie 2

Oława, dnia 28.01.2011 r.

Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza odpowiedzi na zapytania. Szczegóły w pliku zapytanie 1

Oława, dnia 06.01.2011 r.

Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza Ogłoszenie opublikowane w DUUE 06.01.2010 2011S 3-004730, a także kompletną dokumentację przetargową z możliwością pobrania.

Oława, dnia 31.12.2010 r.

Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu wysłane do publikacji w DUUE w pliku: ogłoszenie wysłane do publikacji w DUUE 31.12.10

Oława, dnia 06.01.2011 r.

Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza Ogłoszenie opublikowane w DUUE 06.01.2010 2011S 3-004730, a także kompletną dokumentację przetargową z możliwością pobrania.

Załączone dokumenty

 1. Rozstrzygnięcie postępowania
 2. zapytanie 2
 3. Tom_3.4_Przedmiar_robot AKT.pdf
 4. Tom_3.4_Przedmiar_robot AKT EDYCJA.doc
 5. K2_IDW zalaczniki do Edycji
 6. zapytanie 1
 7. Tom_3.7.2_Dok_powyk_opis_rozdz_zas-ster
 8. Tom 3.7.2_okladka
 9. Tom_3.7.1_6_przekladki_zalacznikow
 10. Tom_3.7.1_5_etap_II_profile_zalacznik_5.1
 11. Tom_3.7.1_4_Z_3_Objasnienia_do_map
 12. Tom_3.7.1_4_12
 13. Tom_3.7.1_4_11
 14. Tom_3.7.1_4_10
 15. Tom_3.7.1_4_09
 16. Tom_3.7.1_4_08
 17. Tom_3.7.1_4_07
 18. Tom_3.7.1_4_06
 19. Tom_3.7.1_4_05
 20. Tom_3.7.1_4_04
 21. Tom_3.7.1_4_03
 22. Tom_3.7.1_4_02
 23. Tom_3.7.1_4_01
 24. Tom_3.7.1_3_Z_1_Topografia
 25. Tom_3.7.1_2_etap_II_-_opis
 26. Tom_3.7.1_1_etap_I_opis_i_profile
 27. Tom 3.7.1_okladka
 28. Tom_3.6_17_STAR_przen
 29. Tom_3.6_16_STAR_pozw
 30. Tom_3.6_15_STAR_lok_pp
 31. Tom_3.6_14_STAR
 32. Tom_3.6_13_MIASTO_osw_przen
 33. Tom_3.6_12_EnergiaPro_P4
 34. Tom_3.6_11_EnergiaPro_P3
 35. Tom_3.6_10_EnergiaPro_P2
 36. Tom_3.6_9_EnergiaPro_P1
 37. Tom_3.6_8_DWKZ
 38. Tom_3.6_7_ZDMiZ_drogi_gr
 39. Tom_3.6_6_ZDMiZ_lok_dr_gm
 40. Tom_3.6_5_PZD
 41. Tom_3.6_4_PZD
 42. Tom_3.6_3_PZD
 43. Tom_3.6_2_PZD
 44. Tom_3.6_1_PSM_kabel_nn
 45. Tom_3.6_spis
 46. Tom_3.5.1_BIOZ_info
 47. Tom_3.5_okladka
 48. Tom_3.4_Przedmiar_robot
 49. Tom_3.3_ST-07
 50. Tom_3.3_ST-06
 51. Tom_3.3_ST-05
 52. Tom_3.3_ST-04
 53. Tom_3.3_ST-03
 54. Tom_3.3_ST-02
 55. Tom_3.3_ST-01
 56. Tom_3.3_ST-00
 57. Tom 3.3 _Okladka STWIORB
 58. Tom_3.2.5_rys.4_GR_konstrukcja
 59. Tom_3.2.5_rys.3_GR_sytuacja
 60. Tom_3.2.5_rys.2_GR_sytuacja
 61. Tom_3.2.5_rys.1_GR_orientacja
 62. Tom_3.2.5_Odb_drog_gr_opis
 63. Tom_3.2.5_str_tyt
 64. Tom_3.2.5_Okladka
 65. Tom_3.2.4_uzgodnienie_PZD
 66. Tom_3.2.4_Wjazdy_typowe
 67. Tom_3.2.4_Przekr_konstr
 68. Tom_3.2.4_Odb_naw_asf_plan_syt
 69. Tom_3.2.4_Odb_naw_asf_opis_tech
 70. Tom_3.2.4_str_tyt
 71. Tom_3.2.4_Okladka
 72. Tom_3.2.3_Tymcz_odw_wyk
 73. Tom_3.2.3_str_tyt
 74. Tom_3.2.3_Okladka
 75. Tom_3.2.2_E7_NG_sch_zas_P3
 76. Tom_3.2.2_E6_NG_sch_zas_P2
 77. Tom_3.2.2_E5_NG_sch_zas_P1
 78. Tom_3.2.2_E3_NG_P3_sytuacja
 79. Tom_3.2.2_E2_NG_P2_sytuacja
 80. Tom_3.2.2_E1_NG_P1_sytuacja
 81. Tom_3.2.2_PW_elektr_opis
 82. Tom_3.2.2_str_tyt
 83. Tom_3.2.2_Okladka
 84. Tom_3.2.1.b_rys.54_hydrant_podz
 85. Tom_3.2.1.b_rys.53_hydrant_nadz
 86. Tom_3.2.1.b_rys.52_odb_ziel_i_pob
 87. Tom_3.2.1.b_rys.51_odb_dr_gr_utw
 88. Tom_3.2.1.b_rys.50_zabezp_uzb
 89. Tom_3.2.1.b_rys.49_Sch_ zab_zas
 90. Tom_3.2.1.b_rys.48_S3A_kask
 91. Tom_3.2.1.b_rys.47_st_kask
 92. Tom_3.2.1.b_rys.46_S34_pol
 93. Tom_3.2.1.b_rys.45_St_pol_1200_(2)
 94. Tom_3.2.1.b_rys.44_St_pol_1200_(1)
 95. Tom_3.2.1.b_rys.43_St_pol_1000
 96. Tom_3.2.1.b_rys.42_St_przel_1200
 97. Tom_3.2.1.b_rys.41_St_przel_1000
 98. Tom_3.2.1.b_rys.40_S58_rozpr
 99. Tom_3.2.1.b_rys.39_S76_rozpr
 100. Tom_3.2.1.b_rys.38_S17_rozpr
 101. Tom_3.2.1.b_rys.37_Pomp_P3
 102. Tom_3.2.1.b_rys.36_Pomp_P2
 103. Tom_3.2.1.b_rys.35_Pomp_P1
 104. Tom_3.2.1.b_rys.34_wod_wezly_mont
 105. Tom_3.2.1.b_rys.33_Prz_ks_dr_pow
 106. Tom_3.2.1.b_rys.32_w-D
 107. Tom_3.2.1.b_rys.31_w-C
 108. Tom_3.2.1.b_rys.30_w-B
 109. Tom_3.2.1.b_rys.29_w-A.2-A.4
 110. Tom_3.2.1.b_rys.28_w-A.1.1
 111. Tom_3.2.1.b_rys.27_w-A.1
 112. Tom_3.2.1.b_rys.26_w-A
 113. Tom_3.2.1.b_rys.25_KC-3
 114. Tom_3.2.1.b_rys.24_KC-2
 115. Tom_3.2.1.b_rys.23_KC-1
 116. Tom_3.2.1.b_rys.22_KG-8
 117. Tom_3.2.1.b_rys.21_KG-7.1
 118. Tom_3.2.1.b_rys.20_KG-7
 119. Tom_3.2.1.b_rys.19_KG-6
 120. Tom_3.2.1.b_rys.18_KG-5
 121. Tom_3.2.1.b_rys.17_KG-4,KG-4.1
 122. Tom_3.2.1.b_rys.16_KG-3.3-KG3.6
 123. Tom_3.2.1.b_rys.15_KG-3.2
 124. Tom_3.2.1.b_rys.14_KG-3.1
 125. Tom_3.2.1.b_rys.13_KG-3_odejscia
 126. Tom_3.2.1.b_rys.12_KG-3
 127. Tom_3.2.1.b_rys.11_KG-1.3
 128. Tom_3.2.1.b_rys.10_KG-1.2
 129. Tom_3.2.1.b_rys.9_KG-1.1
 130. Tom_3.2.1.b_rys.8_KG-1_odejscia
 131. Tom_3.2.1.b_rys.7_KG-1
 132. Tom_3.2.1.b_rys.6_PZT
 133. Tom_3.2.1.b_rys.5_PZT
 134. Tom_3.2.1.b_rys.4_PZT
 135. Tom_3.2.1.b_rys.3_PZT
 136. Tom_3.2.1.b_rys.2_PZT
 137. Tom_3.2.1.b_rys.1_orientacja
 138. Tom_3.2.1.b_cz_rys-opis
 139. Tom_3.2.1_PW_opis_02
 140. Tom_3.2.1_PW_opis_01
 141. Tom_3.2.1.a_Zest wł dzi zad3
 142. Tom_3.2.1.a_ewidencja_(2)
 143. Tom_3.2.1.a_ewidencja_(1)
 144. Tom_3.2.1_str_tyt
 145. Tom_3.2.1_Okladka
 146. Tom_3.2_okladka
 147. Tom_3.1.4_upr_spr
 148. Tom_3.1.4_upr_instalator
 149. Tom_3.1.4_upr_elektryk
 150. Tom_3.1.4_osw_spr
 151. Tom_3.1.4_osw_proj
 152. Tom_3.1.4_okladka
 153. Tom_3.1.4_izba_spr
 154. Tom_3.1.4_izba_instalator
 155. Tom_3.1.4_izba_elektryk
 156. Tom_3.1.3.b_rys.4_sch_przep_sc
 157. Tom_3.1.3.b_rys.3_studz_kan
 158. Tom_3.1.3.b_rys.2_hyd_nadz
 159. Tom_3.1.3.b_rys.1_hyd_podz
 160. Tom_3.1.3.a_Proj_arch-bud_opis_tech
 161. Tom_3.1.3_okladka
 162. Tom_3.1.2 BIOZ info
 163. Tom_3.1.1.c_rys 9
 164. Tom_3.1.1.c_rys 8
 165. Tom_3.1.1.c_rys 7
 166. Tom_3.1.1.c_rys 5
 167. Tom_3.1.1.c_rys 4
 168. Tom_3.1.1.c_rys 3.2
 169. Tom_3.1.1.c_rys 3.1
 170. Tom_3.1.1.c_rys 2.3
 171. Tom_3.1.1.c_rys 2.2
 172. Tom_3.1.1.c_rys 2.1
 173. tom_3.1.1.c_rys 1.4
 174. Tom_3.1.1.c_rys 1.3
 175. Tom_3.1.1.c_rys 1.2
 176. Tom_3.1.1.c_rys 1.1
 177. Tom_3.1.1.b_PZT_uzgodnienia_str_tyt
 178. Tom_3.1.1.b_16_BiprProj
 179. Tom_3.1.1.b_15_BiprProj
 180. Tom_3.1.1.b_14_ZWiK
 181. Tom_3.1.1.b_13_ZWiK
 182. Tom_3.1.1.b_12_ZWiK
 183. Tom_3.1.1.b_11_ZDMiZ_7_08
 184. Tom_3.1.1.b_10_DZMiUW
 185. Tom_3.1.1.b_9_GDDKiA
 186. Tom_3.1.1.b_8_GDDKiA
 187. Tom_3.1.1.b_7_STAR_opinia_zudp
 188. Tom_3.1.1.b_6_BURM_srod_uw
 189. Tom_3.1.1.b_5_BURM_lok_inw_cel_pub
 190. Tom_3.1.1.b_4_UM_zasw_lok
 191. Tom_3.1.1.b_3_MPZP_Szpital
 192. Tom_3.1.1.b_2_MPZP_NG
 193. Tom_3.1.1.b_1_UM_wyp_gr
 194. Tom_3.1.1.b_zest_wl
 195. Tom_3.1.1_Proj_zag_ter_opis
 196. Tom_3.1.1_Proj_zag_ter_spis_tresci
 197. Tom_3.1.1_okladka
 198. Tom_3.1_okladka_PB+spis
 199. CZESC_III_OPZ_okladka
 200. Kontrakt K2
 201. K2_IDW
 202. Ogłoszenie opublikowane w DUUE 06.01.2010 2011S 3-004730
 203. ogłoszenie wysłane do publikacji w DUUE 31.12.10

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.