Opublikowany: 2, grudzień, 2010, przez: Piotr Kusiak

Ogłoszenie przetargu na: Kontrakt 3 „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – Kutrowskiego”

Kontrakt 3  „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – Kutrowskiego”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Znak sprawy  JRP/07/P/2010 Oława dnia 02.12.2010 r.

data wysłania ogłoszenia do publikacji w DUUE: 02.12.2010 r.
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Oława, dnia 18.02.2011 r.

Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza rozstrzygnięcie postępowania. Szczegóły w pliku wybór oferty najkorzystniejszej K3

Oława, dnia 07.01.2011 r.

Zamawiający w dniu dzisiejszym w odpowiedzi na zapytania  umieszcza wersje edytowalne załączników. Szczegóły w pliku zapytanie nr 2

Oława, dnia 20.12.2010 r.

Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza odpowiedzi na zapytanie. Szczegóły w pliku zapytanie nr 1

Oława, dnia 08.12.2010 r.
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza w miejsce uszkodzonych plików:
– Tom 3.1.1.a cz. V Rys 2_1.part1
– Tom 3.1.1.a cz. V Rys 2_2.part1
– Tom 3.1.1.a cz. IV Mapa ewidencyjna.part1
– Tom 3.2.1 cz IV Rys 2_1 Proj Zagosp Teren.part1
– Tom 3.2.1 cz IV Rys 2_2 Proj Zag terenu.part1
wersje poprawione :
Tom 3.1.1.a cz. V Rys 2_1_Aktualne
Tom 3.1.1.a cz. V Rys 2_2_Aktualne
Tom 3.1.1.a cz. IV Mapa ewidencyjna_Aktualne
Tom 3.2.1 cz IV Rys 2_2 Proj Zag terenu_Aktualne
Tom 3.2.1 cz IV Rys 2_1 Proj Zagosp Teren_Aktualne

Oława, dnia 07.12.2010 r.

Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza ogłoszenie opublikowane w DUUE, a także kompletną dokumentację przetargową z możliwością pobrania.

Oława, dnia 02.12.2010 r.

Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu wysłane do publikacji w DUEE w pliku ogłoszenie wysłane do publikacji w DUUE

Oława, dnia 20.12.2010 r.

Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza odpowiedzi na zapytanie. Szczegóły w pliku zapytanie nr 1

Załączone dokumenty

 1. Wybór oferty najkorzystniejszej K3
 2. Tabele do przedmiaru EDYCJA
 3. Załączniki do IDW EDYCJA
 4. zapytanie nr 2
 5. Tom 3.4 Przedmiar AKTUALNE
 6. Tom 3.3 ST-02.02 Przepompownie AKTUALNE
 7. zapytanie nr 1
 8. Tom 3.1.1.a cz. V Rys 2_1_Aktualne
 9. Tom 3.1.1.a cz. V Rys 2_2_Aktualne
 10. Tom 3.1.1.a cz. IV Mapa ewidencyjna_Aktualne
 11. Tom 3.2.1 cz IV Rys 2_2 Proj Zag terenu_Aktualne
 12. Tom 3.2.1 cz IV Rys 2_1 Proj Zagosp Teren_Aktualne
 13. Ogłoszenie 010S 237-362347 opublikowane w DUUE
 14. K3_IDW
 15. Kontrakt K3
 16. Tom 3.3 ST-00.00 Wymagania ogólne
 17. Tom 3.3 ST-02.02 Przepompownie
 18. Tom 3.1.1.b czesc elektryczna
 19. OPZ Strona tytulowa
 20. Tom 3.1 Okladka
 21. Tom 3.1.1 Okladka
 22. Tom 3.1.1 Strona tytulowa
 23. Tom 3.1.1a Czesc technologiczna
 24. Tom 3.1.1a cz. I Opis techniczny
 25. Tom 3.1.1a cz. II Plan BIOZ 1
 26. Tom 3.1.1.a cz. III _Wykaz uzgodnien
 27. Tom 3.1.1.a cz. III 1 Opinia ZUD
 28. Tom 3.1.1.a cz. III 2 Decyzja 26_07
 29. Tom 3.1.1.a cz. III 2a Zaświadczenie UA
 30. Tom 3.1.1.a cz. III 3 Dec. srod. uw
 31. Tom 3.1.1.a cz. III 4 Pismo DDOS
 32. Tom 3.1.1.a cz. III 5 Decyzja GDDKiA
 33. Tom 3.1.1.a cz. III 6 Decyzja UZG_61_08
 34. Tom 3.1.1.a cz. III 7 Postanowienie 44_208
 35. Tom 3.1.1.a cz. III 8 Zatwierdzenie 53_2008
 36. Tom 3.1.1.a cz. III 9 Pismo 175_08
 37. Tom 3.1.1.a cz. III 10 Uzgodnienie DZMiUW
 38. Tom 3.1.1.a cz. III 11 Uzg. EnergiaPro
 39. Tom 3.1.1.a cz. III 12 Uzg. TPSA 25162
 40. Tom 3.1.1.a cz. III 13 Uzg. ERICSSON
 41. Tom 3.1.1.a cz. III 14 Uzg. DOSD
 42. Tom 3.1.1.a cz. III 15 Uzg. GaZSystem
 43. Tom 3.1.1.a cz. III 16 War. ZWIK 274
 44. Tom 3.1.1.a cz. III 17 Uzg. ZWIK 456
 45. Tom 3.1.1.a cz. III 18 Uzg. Jedn. Wojskowa
 46. Tom 3.1.1.a cz. III 19 Opinia Ochrony Zabytków
 47. Tom 3.1.1.a cz. III 20 Dec DWKZ
 48. Tom 3.1.1.a cz. III 21 Uzg. DUW
 49. Tom 3.1.1.a cz. III 22 Dec. Starosty 566
 50. Tom 3.1.1.a cz. IV _Strona tytul info ter pr
 51. Tom 3.1.1.a cz. IV Infor teren pr
 52. Tom 3.1.1.a cz. IV Mapa ewidencyjna.part1
 53. Tom 3.1.1.a cz. V _Str. tyt. czesc rysunkowa
 54. Tom 3.1.1.a cz. V Mapa pogladowa
 55. Tom 3.1.1.a cz. V Rys 2_1.part1
 56. Tom 3.1.1.a cz. V Rys 2_2.part1
 57. Tom 3.1.1.a cz. V Schemat ppompowni
 58. Tom 3.1.1.a cz. V Skrzyzowanie z gazociagiem PE
 59. Tom 3.1.1.a cz. V Skrzyzowanie z gazociagiem Stal
 60. Tom 3.1.1.a cz. V Skrzyzowanie z kablem
 61. Tom 3.1.2 Okladka
 62. Tom 3.1.2 Strona tytulowa
 63. Tom 3.1.2 cz. I Opis Techniczny
 64. Tom 3.1.2 cz. II BIOZ
 65. Tom 3.1.2 cz. III Uzgodnienia
 66. Tom 3.1.2 cz. III 1 Op zud 2530
 67. Tom 3.1.2 cz. III 2 Decyzja 25_08
 68. Tom 3.1.2 cz. III 3 Decyzja uwarunk. śr
 69. Tom 3.1.2 cz. III 4 Pismo DDOS
 70. Tom 3.1.2 cz. III 5 Decyzja GDDKiA
 71. Tom 3.1.2 cz. III 6 Decyzja DZMiUW
 72. Tom 3.1.2 cz. III 7 Uzgodnienie EnergiaPro
 73. Tom 3.1.2 cz. III 8 Uzgodnienie TPSA
 74. Tom 3.1.2 cz. III 9 Uzgodnienie Ericsson
 75. Tom 3.1.2 cz. III 10 Uzgodnienie DOSD
 76. Tom 3.1.2 cz. III 11 Uzgodnienie GAZSystem
 77. Tom 3.1.2 cz. III 12 Warunki ZWIK 274
 78. Tom 3.1.2 cz. III 13 Uzgodnienie ZWIK 456
 79. Tom 3.1.2 cz. III 14 Uzg. Jedn. Wojskowa
 80. Tom 3.1.2 cz. III 15 Opinia WUOZ
 81. Tom 3.1.2 cz. III 16 Decyzja DWKZ
 82. Tom 3.1.2 cz. III 17 Uzgodnienie DUW
 83. Tom 3.1.2 cz. IV Info teren. praw
 84. Tom 3.1.2 _Strona tytulowa
 85. Tom 3.1.2 Mapa pogladowa
 86. Tom 3.1.2 Rys 2_1
 87. Tom 3.1.2 Rys 2_2
 88. Tom 3.1.2 Rys 3_1 i 3_2
 89. Tom 3.1.2 Rys 4
 90. Tom 3.1.2 Rys 5
 91. Tom 3.1.2 Rys 6
 92. Tom 3.1.2 Rys 7
 93. Tom 3.1.2 Rys 8
 94. Tom 3.2 Okladka
 95. Tom 3.2.1 Okladka
 96. Tom 3.2.1 Strona tytułowa
 97. Tom 3.2.1 cz I Opis techniczny
 98. Tom 3.2.1 cz II UZG PW Spis Decyzji
 99. Tom 3.2.1 cz II UZG PW ZWiK
 100. Tom 3.2.1 cz III Zest działek przył
 101. Tom 3.2.1 cz IV Rys 1 Mapa Pog
 102. Tom 3.2.1 cz IV Rys 2_1 Proj Zagosp Teren.part1
 103. Tom 3.2.1 cz IV Rys 2_2 Proj Zag terenu.part1
 104. Tom 3.2.1 cz IV Rys 3 Skrzyż kabel ele
 105. Tom 3.2.1 cz IV Rys 4 Sączek Węch
 106. Tom 3.2.1 cz IV Rys 5 Skrzyż kan i gaz
 107. Tom 3.2.1 cz IV Rys 6 Skrzyż kan i gaz stal
 108. Tom 3.2.1 cz IV Rys 7 Wykop odw igło
 109. Tom 3.2.1 cz IV Rys 8 Wym para podł
 110. Tom 3.2.1 cz IV Rys 9 Schem węzł sieci wod
 111. Tom 3.2.1 cz IV Rys 10 Schem węzł wod
 112. Tom 3.2.1 cz IV Rys 11 Schem wod hydranty
 113. Tom 3.2.1 cz IV Rys 12 Schem przepomp P-1
 114. Tom 3.2.1 cz IV Rys 13 Schem zagos P-1
 115. Tom 3.2.1 cz IV Rys 14 Schem wykopu przepom
 116. Tom 3.2.1 cz IV Rys 15 Ścianki szcz P-1
 117. Tom 3.2.1 cz IV Rys 16 Studnia rozpręż
 118. Tom 3.2.1 cz IV Rys 17_1 Profil podł kan
 119. Tom 3.2.1 cz IV Rys 17_2 Profil podł kan sanit
 120. Tom 3.2.1 cz IV Rys 18 Profil podł sieci wod
 121. Tom 3.2.2 Okladka
 122. Tom 3.2.2 PW czesc elektryczna
 123. Tom 3.2.3 Okladka
 124. Tom 3.2.3 Strona tytulowa
 125. Tom 3.2.3 Opis techniczny
 126. Tom 3.2.3 Mapa pogladowa
 127. Tom 3.2.3 Odbudowa asfaltu
 128. Tom 3.2.3 Odbudowa chodnika-W1
 129. Tom 3.2.3 Odbudowa chodnika-W2
 130. Tom 3.2.3 Odbudowa drog gruntowych-W1
 131. Tom 3.2.3 Odbudowa drog gruntowych-W2
 132. Tom 3.2.3 Odbudowa humusu-W1
 133. Tom 3.2.3 Odbudowa humusu-W2
 134. Tom 3.2.3 Plan sytuacyjny odbudowy nawierzchni
 135. Tom 3.2.4 Okladka
 136. Tom 3.2.4 strona tytulowa
 137. Tom 3.2.4 Opis techniczny
 138. Tom 3.2.4 Mapa pogladowa
 139. Tom 3.2.4 Plan sytuacyjno-wysokosciowy
 140. Tom 3.2.4 Zestawienie oznakowania-znaki istniejace
 141. Tom 3.2.4 Zestawienie oznakowania-znaki projektowane
 142. Tom 3.2.4 Etap nr I
 143. Tom 3.2.4 Etap nr II
 144. Tom 3.2.4 Etap nr III
 145. Tom 3.2.4 Etap nr IV i V
 146. Tom 3.2.4 Etap nr IX i X
 147. Tom 3.2.4 Etap nr VI i VII
 148. Tom 3.2.4 Etap nr VIII, XI i XII
 149. Tom 3.2.4 Etap nr XIII
 150. Tom 3.2.4 Etap nr XIV
 151. Tom 3.2.4 Schemat dla przekopow polowkami jezdni
 152. Tom 3.3 _Okladka STWIORB
 153. Tom 3.3 _Strona tytułowa
 154. Tom 3.3 ST-01.01 roboty pomiarowe
 155. Tom 3.3 ST-01.02 Roboty rozbiórkowe i demontażowe
 156. Tom 3.3 ST-01.03 Roboty ziemne
 157. Tom 3.3 ST-02.01 instalacje sieciowe zewnetrzne
 158. Tom 3.3 ST-03.01 roboty drogowe i zagospodarowanie terenu
 159. Tom 3.4 Przedmiar
 160. Tom 3.5 Okladka
 161. Tom 3.5.1 BIOZ 1
 162. Tom 3.5.2 BIOZ 2
 163. Tom 3.5.3 BIOZ 3
 164. Tom 3.6 Okladka Decyzje i inne
 165. Tom 3.6 24 Decyzja 96_2008
 166. Tom 3.6 25 Decyzja 167_2009
 167. Tom 3.6 26 Decyzja nr 901_2010
 168. Tom 3.6 27 Decyzja nr I_D_15_09
 169. Tom 3.6 28 Decyzja nr I_D_19_09
 170. Tom 3.6 29 Warunki przyłączenia energii
 171. Tom 3.7 Okladka
 172. Tom 3.7.1 Geologia
 173. ogłoszenie wysłane do publikacji w DUUE

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.