Opublikowany: 10, grudzień, 2010, przez: Piotr Kusiak

Ogłoszenie przetargu na: Kontrakt 6 „Projektowanie i rozbudowa ujęcia oraz SUW w Nowym Otoku”

Kontrakt 6 „Projektowanie i rozbudowa ujęcia oraz SUW w Nowym Otoku”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Znak sprawy  JRP/08/P/2010 Oława dnia 10.12.2010 r.
data wysłania ogłoszenia do publikacji w DUUE:
10.12.2010 r.
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane – „zaprojektuj i wybuduj”

Aktualny termin składania ofert: do 14.02.2011 r. – 11:00

Oława, dnia 28.03.2011 r.

Zamawiający zamieszcza rozstrzygnięcie przedmiotowego postępowania.

Szczegóły w pliku Rozstrzygnięcie postępowania k6

Oława, dnia 02.02.2011 r.

Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza odpowiedzi na pytania. Szczegóły pliku: zapytanie 5

Oława, dnia 27.01.2011 r.

Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza odpowiedzi na zapytania. Szczegóły w pliku zapytanie 4.

Ponadto Zamawiający zamieszcza plik Część_III_3_4_1_4_kopia mapy zasadniczej PFU Olawa_dwg AKT.exe.

Szczegóły w pliku informacja Zamawiającego.

Oława, dnia 25.01.2011 r.

Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza plik: Ogł. o zm. ogłoszenia opublikowane 25.01.2011 w DUUE 2011S 16-023479

Oława, dnia 24.01.2011 r.

Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza dokument o nazwie: Część_III_3_4_3_3_POZWO WODNO_PRAW szczegóły w pliku  zapytanie 3

Oława, dnia 21.01.2011 r.

Zamawiający w dniu dzisiejszym dokonuje zmiany SIWZ. Szczegóły w  pliku  zmiana treści SIWZ z dnia 21.01.2011

Oława, dnia 21.01.2011 r.

Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w DUUE 21.01.2011 r.

Oława, dnia 20.01.2011 r.

Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza odpowiedzi na zapytania. Szczegóły w pliku zapytanie 2

Ponadto umieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane do publikacji w DUUE w pliku ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 20.01.2011 wysłane do publikacji w DUUE K6

Oława, dnia 18.01.2011 r.
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza odpowiedzi na zapytania. Szczegóły w pliku zapytania 1

Ponadto umieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane do publikacji w DUUE w pliku: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 18.01.2011 wysłane do publikacji w DUUE K6

Oława, dnia 29.12.2010 r.

Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza zmianę do SIWZ  w pliku PFU-1_Olawa_SUW_zmiana . Szczegóły wprowadzenia zmian w pliku zmiana siwz nr 1 z dnia 29.12.2010 r.

Oława, dnia 17.12.2010 r.
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza ogłoszenie opublikowane w DUUE, a także kompletną dokumentację przetargową z możliwością pobrania.

Oława, dnia 10.12.2010 r.

Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu wysłane do publikacji w DUUE w pliku : ogłoszenie wysłane do publikacji w DUUE z dn 10.12.2010

Załączone dokumenty

 1. Rozstrzygnięcie postępowania k6
 2. zapytanie 5
 3. Część_III_3_4_1_4_kopia mapy zasadniczej PFU Olawa_dwg AKT
 4. informacja Zamawiającego
 5. zapytanie 4
 6. Ogł. o zm. ogłoszenia opublikowane 25.01.2011 w DUUE 2011S 16-023479
 7. zapytanie 3
 8. Część_III_3_4_3_3_POZWO WODNO_PRAW
 9. Czesc_III Zało tech-organiz dla łączi SUW-Studnie
 10. zmiana treści SIWZ z dnia 21.01.2011
 11. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w DUUE 21.01.2011
 12. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 20.01.2011 wysłane do publikacji w DUUE K6
 13. Czesc III -Zbiornik_Filtracyjny.pdf
 14. Część_III_3_4_1_4_kopia mapy zasadniczej PFU Olawa_dwg
 15. Czesc_III_Szafa_Ster_Sche_Elektr.pdf.
 16. Czesc_III_Siec_Bezprzew_SUW-studnie.pdf
 17. Czesc_III_Siec_Bezprzew_SUW-Dysp.pdf
 18. Czesc III_Inwentaryzacja zieleni mapa.pdf.
 19. Czesc III- Schemat_Napowietrzania.pdf
 20. zapytanie 2
 21. zapytanie 1
 22. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 18.01.2011 wysłane do publikacji w DUUE K6
 23. zmiana siwz nr 1 z dnia 29.12.2010 r.
 24. PFU-1_Olawa_SUW_zmiana
 25. Część_III_3_3_PFU_3_Część_inf_Przepi_praw_i_nor_bud
 26. Część_III_3_4_5_PFU_3_Doku_istn_obiek nr 12 nr 13 nr 14
 27. Część_III_3_4_2_Mapa_do_cel_proje_K6
 28. Część_III_3_4_1_PFU_3_Kopia_Mapy_Zasadniczej A1A2A3
 29. Część_IV_Wykaz_cen SUW tabela zbiorcza
 30. Część_IV_Wykaz_cen SUW tabela 01
 31. Część_IV_Wykaz_cen SUW tabela 00
 32. Część_IV_Wykaz_cen SUW opis
 33. STRONA_Część_IV_Wykaz_cen
 34. Część_III_3_4_7_2_Rys. 3
 35. Część_III_3_4_7_1_Rys. 2
 36. STRONA_Część_III_3_4_7_Info doda
 37. Część_III_3_4_6 Inwenta drzew SUW
 38. STRONA_Część_III_3_4_6_ Inwenta drzew SUW
 39. Część_III_3_4_5_20 DT Instr uzytow SZR
 40. Część_III_3_4_5_19 DT Instr SUW cz. elektr
 41. Część_III_3_4_5_18 DT Instr stano SUW cz. elektr
 42. Część_III_3_4_5_17 DT Instr obsługi panela SUW
 43. Część_III_3_4_5_16 DT Instr automat SUW
 44. Część_III_3_4_5_15 plan_zagosp_SUW
 45. Część_III_3_4_5_11 Rzut_przyziemia
 46. Część_III_3_4_5_10 Rzut_i_przekroje
 47. Część_III_3_4_5_9 Sche tech SUW
 48. Część_III_3_4_5_8 Warun_energet_SUW
 49. Część_III_3_4_5_7 Dok_powyko_SUW-cz._elektryczna
 50. Część_III_3_4_5_6_19_Cz 19
 51. Część_III_3_4_5_6_18_Cz 18
 52. Część_III_3_4_5_6_17_Cz 17
 53. Część_III_3_4_5_6_16_Cz 16
 54. Część_III_3_4_5_6_15_Cz 15
 55. Część_III_3_4_5_6_14_Cz 14
 56. Część_III_3_4_5_6_13_Cz 13
 57. Część_III_3_4_5_6_12_Cz 12
 58. Część_III_3_4_5_6_11_Cz 11
 59. Część_III_3_4_5_6_10_Cz 10
 60. Część_III_3_4_5_6_9_Cz 9
 61. Część_III_3_4_5_6_8_Cz 8
 62. Część_III_3_4_5_6_7_Cz 7
 63. Część_III_3_4_5_6_6_Cz 6
 64. Część_III_3_4_5_6_5_Cz 5
 65. Część_III_3_4_5_6_4_Cz 4
 66. Część_III_3_4_5_6_3_Cz 3
 67. Część_III_3_4_5_6_2_Cz 2
 68. Część_III_3_4_5_6_1_CZ 1
 69. Część_III_3_4_5_5 Deklar zgodn
 70. Część_III_3_4_5_4 DTR Agreg sprezark tloko bezolej
 71. Część_III_3_4_5_3 Inst obsli konse suw
 72. Część_III_3_4_5_2 Paszpt stalego zbiorn cisni cz2
 73. Część_III_3_4_5_1 Paszp stalego zbior cisni cz1
 74. STRONA_Część_III_3_4_5_Dok_istnie_obiek
 75. Część_III_3_4_4_Dok_geotech_zal. 1 i 1a
 76. Część_III_3_4_4_Dok_geotech_dla_oceny_war_grunt_wod
 77. STRONA_Część_III_3_4_4_Dok_geotech_dla_oceny_war_grunt
 78. Część_III_3_4_3_2_Dod do doku hydrogeologicznej
 79. Część_III_3_4_3_1_Operat_wodn-pobor_wody_podzi
 80. STRONA_Część_III_3_4_3_Operat_wodno_prawny
 81. STRONA_Część_III_3_4_2_Mapa_do_cel_proje_K6
 82. STRONA_Część_III_3_4_1_PFU_3_Kopia_mapy_zasa
 83. STRONA_Część_III_3_4_PFU_3_Część_info_Inne_info_i_dok
 84. STRONA_Część_III_3_3_PFU_3_Część_inf_Przepi_praw_i_nor_bud
 85. Część_III_3_2_PFU_3_Część_info_Oświad_Zam
 86. STRONA_Część_III_3_2_PFU_3_Część_info_Oświad_Zam
 87. Część_III_3_1_Posta_do_dec_srodo
 88. Część_III_3_1_Mpzp obsz polo_ Nowy Otok
 89. Część_III_3_1_Dec_srodo
 90. Część_III_3_1_Dec_lokalinr_3_09
 91. STRONA_Część_III_3_1_PFU_3_Część_info_Dok_potw_zgod
 92. STRONA_Część_III_3_PFU_3_Część_informacyjna
 93. Część_III_2_PFU_2_War_wyk_i_odb_rob_bud_opis
 94. STRONA_Część_III_2_PFU_2_War_wyk_i_odb_rob_bud
 95. PFU-1_Olawa_SUW_
 96. STRONA_Część_III_1_PFU_1_Część_Opisowa
 97. STRONA_Część_III_OPZ_Pr_funk_użyt
 98. K6 Wzór umowy
 99. IDW K6
 100. ogłoszenie K6 opublikowane w DUUE w dniu 17.12.2010 r.
 101. ogłoszenie wysłane do publikacji w DUUE z dn 10.12.2010

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.