Opublikowany: 29, wrzesień, 2010, przez: Piotr Kusiak

Ogłoszenie przetargu na: Kontrakt 8 „Projektowanie i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Oławie”

Kontrakt 8 „Projektowanie i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Oławie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Znak sprawy  JRP/05/P/2010                                                                                                                 Oława dnia 21.09.2010 r.

data wysłania ogłoszenia do publikacji w DUUE: 21.09.2010 r.
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane – „zaprojektuj i wybuduj”
Numer referencyjny D.U.UE:  2010_S 186-284342 (opublikowane w DUUE w dniu 24.09.2010 r.)

Oława, dnia 21 stycznia 2011 r.

Zamawiający zamieszcza Ogłoszenie 2011S 13-019779 o udzieleniu zamówienia K8 opublikowane w DUUE

Oława, dnia 18 stycznia 2011 r.

W dniu dzisiejszym Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wysłane do publikacji w DUUE.

Szczegóły w pliku ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Oława, dnia 03 stycznia 2011 r.

Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza rozstrzygnięcie postępowania w pliku wybór oferty najkorzystniejszej K8

Oława, dnia 05 listopada 2010 r.

Zamawiający zamieszcza opublikowane ogłoszenie w DUUE – dot.  zmiany ogłoszenia

w pliku ENOTICES_olawazwik-2010-146664-F14-PL

Oława, dnia 04 listopada 2010 r.

Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na zapytanie. Szczegóły w pliku zapytanie nr 6.pdf”

Ponadto Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane do publikacji 04.11.10

Oława, dnia 02 listopada 2010 r.

Zamawiający zamieszcza opublikowane ogłoszenie w DUUE – dot.  zmiany ogłoszenia

w pliku ENOTICES_olawazwik-2010-144542-F14-PL Kontrakt 8

Oława, dnia 29 października 2010 r.

Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na zapytanie. Szczegóły w pliku zapytanie nr 5.pdf”

Ponadto Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane do publikacji 29.10.10

Oława, dnia 21 października 2010 r.

Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na zapytanie. Szczegóły w pliku zapytanie nr 4.pdf”

Oława, dnia 20 października 2010

Zamawiający zamieszcza poprawki do SIWZ. Szczegóły w pliku zmiana do SIWZ 20.10.2010.pdf”

Oława, dnia 13 października 2010 r.

Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na zapytanie. Szczegóły w pliku zapytanie nr 3.pdf”

Oława, dnia 08 października 2010 r.

Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na zapytanie. Szczegóły w pliku zapytanie nr 2.pdf”

Oława, dnia 06 października 2010 r.

Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na zapytanie. Szczegóły w pliku „zapytanie nr 1.pdf”

Oława, dnia 13 października 2010 r.

Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na zapytanie. Szczegóły w pliku zapytanie nr 3.pdf”

Załączone dokumenty

 1. Ogłoszenie 2011S 13-019779 o udzieleniu zamówienia K8 opublikowane w DUUE
 2. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 3. wybór oferty najkorzystniejszej K8
 4. ENOTICES_olawazwik-2010-146664-F14-PL
 5. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane do publikacji 04.11.10
 6. zapytanie nr 6
 7. ENOTICES_olawazwik-2010-144542-F14-PL Kontrakt 8
 8. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane do publikacji 29.10.10
 9. zapytanie nr 5
 10. zapytanie nr 4
 11. zmiana do SIWZ 20.10.2010
 12. Część_IV_Wykaz_Cen zał. 2 tabela 01
 13. Część_IV_Wykaz_Cen zał. 1 tab. 00
 14. Część_IV_Wykaz_Cen zał. 3 tabela zbiorcza
 15. Część_IV_Wykaz_Cen
 16. STRONA_Część_IV_Wykaz_cen
 17. zapytanie nr 3
 18. zapytanie nr 2
 19. zapytanie nr 1
 20. Czesc_III_3_4_1_1_PFU_3_Plan_sytuacyjny_OS
 21. Czesc_III_3_4_5_PFU _3_Konce_mapa_lokal_planow_obie_OS_1
 22. Część_III_3_4_5_PFU _3_Konce_wariantow_OŚ
 23. STRONA_Część_III_3_4_5_PFU_3_Konce_war_rozbud_OŚ
 24. Część_III_3_4_4_9_Zał_33_33_plan_sytu_nr 6
 25. Część_III_3_4_4_9_Zał_32_33_plan_sytu.nr 5
 26. Część_III_3_4_4_9_Zał_31_33_plan_syt_nr 4
 27. Część_III_3_4_4_9_Zał_30_33_plan_syt_nr 3
 28. Część_III_3_4_4_9_Zał_29_33_plan_syt_nr 2
 29. Część_III_3_4_4_9_Zał_28_33_plan_syt_nr 1
 30. Część_III_3_4_4_9_Zał_27_33_podz_zlewni_powie
 31. Część_III_3_4_4_9_Zał_26_33_odwo_plac_bud
 32. Część_III_3_4_4_9_Zał_25_33_profil_ruroc_tlocz
 33. Część_III_3_4_4_9_Zał_24_33_prof_dopr_wody_do_OS
 34. Część_III_3_4_4_9_Zał_23_27_pro_siec_wodo_cz_3
 35. Część_III_3_4_4_9_Zał_22_33_pro_siec_wod_cz_2
 36. Część_III_3_4_4_9_Zał_21_33_prol_siec_wod_cz_1
 37. Część_III_3_4_4_9_Zał_20_33_kan_deszcz_cz_III
 38. Część_III_3_4_4_9_Zał_19_33_pro_kan_deszc_cz_II
 39. Część_III_3_4_4_9_Zał_18_33_pro_kan_deszc_cz_I
 40. Część_III_3_4_4_9_Zał_17_33_prof_rur.osa
 41. Część_III_3_4_4_9_Zał_16_33_prof_ruroc_recy
 42. Część_III_3_4_4_9_Zał_15_33_prrofl_osadu_do_WKF
 43. Część_III_3_4_4_9_Zał_14_33_profil_rur_filtru
 44. Część_III_3_4_4_9_Zał_13_33_prol_osa_do_o_imhoff
 45. Część_III_3_4_4_9_Zał_12_33_prol_kan_omij_z_OS
 46. Część_III_3_4_4_9_Zał_11_33_laguny_osad
 47. Część_III_3_4_4_9_Zał_10_33_WKF
 48. Część_III_3_4_4_9_Zał_8_33_przepo_sciekow
 49. Część_III_3_4_4_9_Zał_7_33_osadni_pozio
 50. Część_III_3_4_4_9_Zał_6_33_koryt_pomia
 51. Część_III_3_4_4_9_Zał_5_33_piaskow
 52. Część_III_3_4_4_9_Zał_4_33_bud_krat_mech
 53. Część_III_3_4_4_9_Zał_3_33_komora_uspok
 54. Część_III_3_4_4_9_Zał_2_33_plan_sytuac
 55. Część_III_3_4_4_9_Zał_1_33_plan.orient
 56. Część_III_3_4_4_9_zalożenia_cz.4
 57. Część_III_3_4_4_9_zalozenia_cz.3
 58. Część_III_3_4_4_9_zalozenia_cz.2
 59. Część_III_3_4_4_9_zalozenia_cz.1
 60. STR_Część_III_3_4_4_9_Zał_tech_ekon
 61. Część_III_3_4_4_8_Zal_Komisji_schemat_cz_osad
 62. Część_III_3_4_4_8_Zal_Komisji_opis
 63. STR_Część_3_3_4_4_8_Zal_Komisji
 64. Część_III_3_4_4_7_14_s1_kab_zasil_ster_pom_tech
 65. Część_III_3_4_4_7_13_plan_og_zew_siec_kablo
 66. Część_III_3_4_4_7_12_plan_kabli_zasil_ster_pom
 67. Część_III_3_4_4_7_11_s2_kab_zasil_ster_pom_tech
 68. Część_III_3_4_4_7_10_obszar_odb_odpad_z_sit_tech
 69. Część_III_3_4_4_7_9_obszar_odb_odpad_z_sit_szczegol
 70. Część_III_3_4_4_7_8_obszar_odb_odpad_z_sit_(cz.elek)
 71. Część_III_3_4_4_7_7_obsz_odb_odpad_z_sit_(cz.bud)
 72. Część_III_3_4_4_7_6_odw_osad
 73. Część_III_3_4_4_7_5_staty_hala_odw_osa
 74. Część_III_3_4_4_7_4_schemat_technol
 75. Część_III_3_4_4_7_3_przekr_zbiorni
 76. Część_III_3_4_4_7_2_schemat_technol_3A
 77. Część_III_3_4_4_7_1_przekroj_hydraul
 78. STR_Część_III_3_4_4_7_Część_rysunkowa
 79. Część_III_3_4_4_6_PW_Stac_odwad_osad
 80. STR_Część_III_3_4_4_6_PW_Stac_odwad_osad
 81. Część_III_3_4_4_5_ruroc_wody_nad_PW_OPIS
 82. STR_Część_III_3_4_4_5_Rur_wod_nados
 83. Część_III_3_4_4_4_rozdzielnica_R14
 84. Część_III_3_4_4_4_rozdzielnica3RPW
 85. Część_III_3_4_4_4_plan_inst_sily_i_ster
 86. Część_III_3_4_4_4_Opis_Inst_ele_stac_odw
 87. Część_III_3_4_4_4_instalacja_oswietl
 88. Część_III_3_4_4_4_instalacj_odgrom
 89. STR_Część_III_3_4_4_4_Ins_ele_stac_odwa
 90. Część_III_3_4_4_3_schemat_zasil_
 91. Część_III_3_4_4_3_schema_ zasil_oswietl
 92. Część_III_3_4_4_3_rozdzielnica_1RPW
 93. Część_III_3_4_4_3_plan_inst_sily_i_sterow
 94. Część_III_3_4_4_3_OPIS
 95. Część_III_3_4_4_3_instal_oswietl
 96. Część_III_3_4_4_3_inst_odgromowa
 97. STR_Część_III_3_4_4_3_PW_Inst_elektr_sit
 98. Część_III_3_4_4_2_PW_cz_ogólna
 99. STR_Część_III_3_4_4_2_PW_cz_ogólna
 100. Część_III_3_4_4_1_Inst_Obsłu_uzupe
 101. Część_III_3_4_4_1_Inst_Obsłu_cz. 1
 102. Część_III_3_4_4_1_Inst_Obsłu_cz.2
 103. STR_Część_III_3_4_4_1_Inst_Obsług
 104. STRONA_Część_III_3_4_4_PFU_3_Dok_istniejący_obiek
 105. Część_III_3_4_3_PFU_3_zał 3, 4, 5, 6
 106. Część_III_3_4_3_PFU_3_przek geotech zał 2 rys 2
 107. Część_III_3_4_3_PFU_3_przek geotech zał 2 rys 1
 108. Część_III_3_4_3_PFU_3_przek geotech zał 2
 109. Część_III_3_4_3_PFU_3_przek geotech opis
 110. Część_III_3_4_3_PFU_3_plan syt otw. bad zał 1
 111. STRONA_Część_III_3_4_3_PFU_3_Dok_geotech
 112. Część_III_3_4_2_PFU_3_Op_wod_prawny_Rys_ 7c
 113. Część_III_3_4_2_PFU_3_Op_wod_prawny_Rys_7b
 114. Część_III_3_4_2_PFU_3_Op_wod_prawny_Rys_7a
 115. Część_III_3_4_2_PFU_3_Op_wod_prawny_Rys_6
 116. Część_III_3_4_2_PFU_3_Op_wod_prawny_Rys_5
 117. Część_III_3_4_2_PFU_3_Op_wod_prawny_Rys_4_przek_przez OŚ
 118. Część_III_3_4_2_PFU_3_Op_wod_prawny_Rys_3_schemat_tech
 119. Część_III_3_4_2_PFU_3_Op_wod_prawny_Rys_2_obiek_OŚ
 120. Część_III_3_4_2_PFU_3_Op_wod_prawny_Rys 1
 121. Część_III_3_4_2_PFU_3_Op_wod_prawny_PT_301_2004
 122. Część_III_3_4_2_PFU_3_Op_wod_prawny_OS_6223_09_04
 123. Część_III_3_4_2_PFU_3_Op_wod_prawny_opis
 124. Część_III_3_4_2_PFU_3_Op_wod_prawny_dec_nr_80
 125. Część_III_3_4_2_PFU_3_Op_wod_prawny__dec_nr_81
 126. STRONA_Część_III_3_4_2_PFU_3_Op_wod_prawny
 127. Część_III_3_4_1_2_PFU_3_plan_syt_widokowy2
 128. STRONA_Część_III_3_4_1_PFU_3_Kopia_mapy_zasa
 129. STRONA_Część_3_3_4_PFU_3_Część_info_Inne_info_i_dok
 130. III_3_3_PFU_3_Część_inf_Przepi_praw_i_nor_bud
 131. STRONA_Część_III_3_3_PFU_3_Część_inf_Przepi_praw_i_nor_bud
 132. Część_III_3_2_PFU _3_Oświad_Zam
 133. STRONA_Część_III_3_2_PFU_3_Część_info_Oświad_Zam
 134. Część_III_3_1_Dec_środ_GKM_7624_16_08_09
 135. Część_III_3_1_Dec_lok_nr_5_09_z_zał_1
 136. Część_III_3_1_Dec_lok_nr_5_09
 137. STRONA_Część_III_3_1_PFU_3_Część_info_Dok_potw_zgod
 138. STRONA_Część_III_3_PFU_3_Część_informacyjna
 139. Część_III_2_PFU_2_War_wyk_i_odb_rob_bud_opis
 140. STRONA_Część_III_2_PFU_2_War_wyk_i_odb_rob_bud
 141. Część_III_1_PFU_1_Część_Opisowa
 142. STRONA_Część_III_1_PFU_1_Część_Opisowa
 143. STRONA_Część_III_OPZ_Pr_funk_użyt
 144. K8 Wzór umowy
 145. STRONA_Część_II_Wzór_Umowy
 146. IDW K8
 147. STRONA_Część_I_Instrukcja_dla_Wykonawcy
 148. JRP_05_P_2010 Ogłoszenie nr 2010_S 186-284342 D.U.UE opublikowane
 149. Ogłoszenie wysłane w dniu 21.09.2010 r. do D.U.UE

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.