Opublikowany: 14, grudzień, 2010, przez: Piotr Kusiak

Ogłoszenie przetargu na:Kontrakt 5 „Budowa kanalizacji sanitarnej – Zwierzyniec”

Kontrakt 5 „Budowa kanalizacji sanitarnej – Zwierzyniec”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Znak sprawy  JRP/09/P/2010

Oława dnia 14.12.2010 r.

Oława, dnia 8.03.2011 r.

Zamawiający zamieszcza rozstrzygnięcie przedmiotowego postępowania.

Szczegóły w pliku „Rozstrzygnięcie postępowania.pdf

Oława, dnia 20.01.2011 r.
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza zmiany do treści SIWZ.  Szczegóły w pliku zapytania 2

Oława, dnia 18.01.2011 r.
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza odpowiedzi na zapytania. Szczegóły w pliku zapytania 1

Oława, dnia 31.12.2010 r.

Zamawiający zamieszcza Ogłoszenie o zm. ogłoszenia opublikowane w DUUE 31.12.10 2010S 254-389860

Oława, dnia 29.12.2010 r.
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane do DUUE z dnia 29.12.2010 wysłane do publikacji w DUUE. Szczegóły wprowadzonych zmian w pliku zmiana SIWZ na K5 z dnia 29.12.2010

Oława, dnia 18.12.2010 r.
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza ogłoszenie opublikowane w DUUE w dniu 18.12.2010 2010S 246-376124, a także kompletną dokumentację przetargową z możliwością pobrania.

Oława, dnia 14.12.2010 r.
Zamawiający w dniu dzisiejszym umieszcza na stronie  ogłoszenie na K5 wysłane do publ. w DUUEZałączone dokumenty

 1. Rozstrzygnięcie postępowania
 2. zapytanie nr 2
 3. zapytanie nr 1
 4. Kontrakt K5 AKTUALNE
 5. K5_IDW_Załączniki do IDW EDYCJA.doc
 6. Tom 3.4 Przedmiar robót EDYCJA.doc
 7. Ogłoszenie o zm. ogłoszenia opublikowane w DUUE 31.12.10 2010S 254-389860
 8. Tom 3.3 ST-02.02 Pomp ścic K5 ZMIANA
 9. Tom 3.3 ST-01.03 Rob ziem K5 ZMIANA
 10. Tom 3.3 ST-01.02 Rob rozb K5 ZMIANA
 11. Tom 3.3 ST-00.00 Wym ogól K5 ZMIANA
 12. TOM III OPZ Strona tytulowa ZMIANA
 13. K5_IDW ZMIANA
 14. zmiana SIWZ na K5 z dnia 29.12.2010
 15. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane do DUUE z dnia 29.12.2010
 16. Tom 3.7.od zał2 zał 3.1 zał 3.2 zał 3.3 zał 3.4
 17. Tom 3.7.1 Geologia
 18. Tom 3.7 Okladka
 19. Tom 3.6.1.7 PT 621 08
 20. Tom 3.6.1.6 war. przył P3 do sieci elek
 21. Tom 3.6.1.5 war. przył P2 do sieci elek
 22. Tom 3.6.1.4 war. przył P1 do sieci elek
 23. Tom 3.6.1.3 dec archeolo k5
 24. Tom 3.6.1.2 przesienie decyzji
 25. Tom 3.6.1.1 pozw. na bud
 26. Tom 3.6 Decy dok w posi Zam
 27. Tom 3.5.2 Plan BIOZ 2
 28. Tom 3.5.1 Plan BIOZ 1
 29. Tom 3.5 Okladka
 30. Tom 3.4 Przedmiar robót
 31. Tom 3.3 ST-03.01 rob drog i zag ter K5
 32. Tom 3.3 ST-02.02 Pomp ścic K5
 33. Tom 3.3 ST-02.01 inst sieci zew K5
 34. Tom 3.3 ST-01.03 Rob ziem K5
 35. Tom 3.3 ST-01.02 Rob rozb K5
 36. Tom 3.3 ST-01.01 rob pom K5
 37. Tom 3.3 ST-00.00 Wym ogól K5
 38. Tom 3.3 strona tytułowa ST
 39. Tom 3.3 _Okladka STWIORB
 40. Tom 3.2.3 Plan syt odb naw
 41. Tom 3.2.3 Odb wars hum-W2
 42. Tom 3.2.3 Odb wars hum-W1
 43. Tom 3.2.3 Odb naw z kos bruk-W2
 44. Tom 3.2.3 Odb naw z kos bruk-W1
 45. Tom 3.2.3 Odb naw wzm mat kam-W2
 46. Tom 3.2.3 Odb naw wzm mat kam-W1
 47. Tom 3.2.3 Odb naw bit-W2
 48. Tom 3.2.3 Odb naw bit-W1
 49. Tom 3.2.3 Odb drog grunt-W2
 50. Tom 3.2.3 Odb drog grunt-W1
 51. Tom 3.2.3 Mapa pogladowa
 52. Tom 3.2.3 Opis techniczny
 53. Tom 3.2.3 Strona tytulowa
 54. Tom 3.2.3 Okladka
 55. Tom 3.2.2 Metryka elektryczna
 56. Tom 3.2.2 Okladka
 57. Tom 3.2.1.rys 15_3 Prof podłu zlew P3
 58. Tom 3.2.1.rys 15_2 Prof podłu zlew P2
 59. Tom 3.2.1.rys 15_1 Prof podłu zlew P1
 60. Tom 3.2.1.rys 14 Ścian szcze; P1 P2 P3
 61. Tom 3.2.1.rys 13 Schem wyk pod przep
 62. Tom 3.2.1.rys 12 PZT P3
 63. Tom 3.2.1.rys 11 PZT P2
 64. Tom 3.2.1.rys 10 PZT P1
 65. Tom 3.2.1.rys 9 Schem przep P3
 66. Tom 3.2.1.rys 8 Schem przep P2
 67. Tom 3.2.1.rys 7 Schem przep P1
 68. Tom 3.2.1.rys 6 Wym param pdł drogi
 69. Tom 3.2.1.rys 5 Wyk odw igło
 70. Tom 3.2.1.rys 4 Przej pod torami
 71. Tom 3.2.1.rys 3 Skrzy z kabl ener
 72. Tom 3.2.1.rys 2_2 Proj Zago ter
 73. Tom 3.2.1.rys 2_1 Proj Zago ter
 74. Tom 3.2.1.rys 1 Mapa pogl
 75. Tom 3.2.1 cz III Zest działek przył
 76. Tom 3.2.1 uzgodnienia
 77. Tom 3.2.1 cz I Opis techniczny
 78. Tom 3.2.1 Strona tytułowa
 79. Tom 3.2.1 Okladka
 80. Tom 3.2.1 Okladka
 81. Tom 3.1.1.b.Czesc elektr
 82. Tom 3.1.1.a.24 Starostwo Powiatowe
 83. Tom 3.1.1.a.23 Deklaracja-Doln.Urzad Wojewodzki
 84. Tom 3.1.1.a.22 Doln.Urzad Wojewodzki
 85. Tom 3.1.1.a.21 Doln.Woj.Konserwator Zabytko
 86. Tom 3.1.1.a.20 Woj.Urzad Ochrony Zabytk
 87. Tom 3.1.1.a.19 Jednostka Wojskowa
 88. Tom 3.1.1.a.18 PT 451 2008 uzgodnienie
 89. Tom 3.1.1.a.17 PT 273 2008 warunki techniczne
 90. Tom 3.1.1.a.16 GAZ-SYSTEM
 91. Tom 3.1.1.a.15 Doln.Operator Systemu Dys
 92. Tom 3.1.1.a.14 Ericsson Sp.z.o.o.
 93. Tom 3.1.1.a.13 TP nr 25163
 94. Tom 3.1.1.a.12 -EnergiaPro
 95. Tom 3.1.1.a.11 Doln.Zarzad Melioracji
 96. Tom 3.1.1.a.10 Gmina Miasto Olawa 70 20 140 08
 97. Tom 3.1.1.a.9 Gmina Miasto Olawa 70 20 174 08
 98. Tom 3.1.1.a.8 Postanowienie 43_208
 99. Tom 3.1.1.a.7 Decyzja UZG_51_08
 100. Tom 3.1.1.a.6 PZD pismo PZD 5445 70 08
 101. Tom 3.1.1.a.5 PZD dec 30 UR 08
 102. Tom 3.1.1.a.4 Pismo DDOS
 103. Tom 3.1.1.a.3 Dec. srod. uw
 104. Tom 3.1.1.a.2a Zaświadczenie UA
 105. Tom 3.1.1.a.2 Decyzja 26_07 zal1
 106. Tom 3.1.1.a.2 Decyzja 26_07
 107. Tom 3.1.1.a.1 Opinia ZUD
 108. Tom 3.1.1.a. STR TYT Spis uzgodnień
 109. Tom 3.1.1.a.Mapa ewidencyjna
 110. Tom 3.1.1.a.Infor teren pr
 111. Tom III 3.1.1.a.rys 7 skrzyz z kablem
 112. Tom III 3.1.1.a.rys 6 Przej pod dr przew
 113. Tom III 3.1.1.a.rys 5 Sche pomp P3
 114. Tom III 3.1.1.a.rys 4 Sche pomp P2
 115. Tom III 3.1.1.a.rys 3 Sche pomp P1
 116. Tom III 3.1.1.a.rys 2_2 Proj zagos teren
 117. Tom III 3.1.1.a.rys 2_1 Proj zagos teren
 118. Tom III 3.1.1.a.rys 1 Mapa poglą
 119. Tom 3.1.1a Plan BIOZ 1
 120. Tom 3.1.1a Opis techniczny 2
 121. Tom 3.1.1a Opis techniczny 1
 122. Tom 3.1.1 Strona tytulowa
 123. Tom 3.1.1 Okladka Projekt Budowlany
 124. TOM III OPZ Strona tytulowa
 125. Kontrakt K5
 126. K5_IDW
 127. ogłoszenie opublikowane w DUUE w dniu 18.12.2010 2010S 246-376124
 128. ogłoszenie na K5 wysłane do publ. w DUUE

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.