Opublikowany: 9, wrzesień, 2010, przez: Piotr Kusiak

Rozstrzygnięcie przetargu

Rozstrzygnięcie przetargu na : „Dostawę, montaż i uruchomienie zintegrowanej instalacji do separacji   i płukania piasku na mechaniczno – biologicznej  oczyszczalni ścieków przy ul. Rybackiej 31 w Oławie.”

PI/142/2008                                                                                                                       Oława, dnia 14 października 2008 roku

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie informuje, że Komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Nr 7/08 Prezesa Zarządu ZWiK Spółka z o.o. w Oławie z dnia 30 czerwca 2008 roku do przeprowadzenia postępowania na zamówienie: „Dostawę, montaż i uruchomienie zintegrowanej instalacji do separacji   i płukania piasku na mechaniczno – biologicznej  oczyszczalni ścieków przy ul. Rybackiej 31 w Oławie.” dokonała wyboru wykonawcy tego zadania: firmę Huber Technology Spółkę z o.o., ul. Ryżowa 51, 02-495 Warszawa za cenę ofertową w kwocie 126.900,-  złotych netto plus należny podatek VAT 22 % – 27.918,- złotych co stanowi 154.818,- złotych brutto ceny ryczałtowej z terminem wykonania w/w zadania na dzień 20 grudnia 2008 roku.

Poniżej został zamieszczony oryginał pisma.

Załączone dokumenty

  1. Informacja o wyborze oferty

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.