Opublikowany: 1, grudzień, 2010, przez: Piotr Kusiak

Ogłoszenie przetargu na: Kontrakt 9 Renowacja kanalizacji sanitarnej w Oławie (v Microsoft Internet Explorer)

Kontrakt 9 „Renowacja kanalizacji sanitarnej w Oławie”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Znak sprawy  JRP/06/P/2010 Oława dnia 12.11.2010 r.

data wysłania ogłoszenia do publikacji w DUUE: 12.11.2010 r.
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane – „zaprojektuj i wybuduj”

Oława, dnia 14.03.2011 r.

Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza rozstrzygnięcie postępowania.

Szczegóły w pliku: wybór oferty najkorzystniejszej K9

Oława, dnia 30.12.2010 r.

Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza Ogłoszenie opublikowane w DUUE w dn. 30.12.10 2010S 253-388487

Oława, dnia 29.12.2010 r.

Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza odpowiedzi na zapytania. Szczegóły w pliku zapytanie nr 5

Oława, dnia 28.12.2010 r.

Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza sprostowanie do dokumentacji przetargowej. Szczegóły w pliku sprostowanie nr 1 z dnia 28.12.2010

Ponadto umieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 28.12.10 wysłane do publikacji w DUUE

Oława, dnia 20.12.2010 r.

Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na zapytanie. Szczegóły w pliku zapytanie nr 4

Oława, dnia 17.12.2010 r.

Zamawiający umieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w DUUE Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane 17.12.10 w DUUE 2010S 245-373442

Oława, dnia 15.12.2010 r.
Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na zapytanie. Szczegóły w pliku  zapytanie nr 3
Ponadto umieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane do publikacji w DUUE w pliku: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane do publikacji 15 12 2010


Oława, dnia 30 listopada 2010

Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na zapytanie. Szczegóły w pliku zapytanie nr 2

Oława, dnia 26 listopada 2010 r.

Zamawiający zamieszcza uszczegóławioną mapę zasadniczą inwestycji w pliku o nazwie  Renowacja K9 sytuacja oraz mapę zasadniczą z naniesioną trasą przebiegu renowacji wraz z nazwami rastrów w pliku Renowacja K9 sytuacja z opisem rastrow

Całość zmian opisana jest w pliku K9 uzupełnienie 1

Oława, dnia 25 listopada 2010 r.

Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na zapytanie. Szczegóły w pliku  zapytanie 1

Oława,dnia 16.11.2010 r.

Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE.

Szczegóły w plikach ogłoszenie opublikowane w DUUE w dniu 16.11.2010 r. oraz
Ogłoszenie na k9 opublikowane w DUUE nr 2010S 222-340293

Ponadto Zamawiający umieszcza na stronie internetowej kompletną dokumentację przetargową z możliwością pobrania.

Oława, dnia 12.11.2010 r.

Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu wysłane do publikacji w DUUE.

Szczegóły w pliku ogłoszenie o zamówieniu wysłane do publikacji w DUUE

Załączone dokumenty

 1. wybór oferty najkorzystniejszej K9
 2. Ogłoszenie opublikowane w DUUE w dn. 30.12.10 2010S 253-388487
 3. Część_IV_Wykaz_Cen_Oława_K9-Tab.01 KN_ZMIANA
 4. Część_III_1_PFU_1_Część opisowa_ZMIANA
 5. zapytanie nr 5
 6. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 28.12.10 wysłane do publikacji w DUUE
 7. sprostowanie nr 1 z dnia 28.12.2010
 8. Załączniki nr 1-6 IDW wersja edytowalna
 9. zapytanie nr 4
 10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane 17.12.10 w DUUE 2010S 245-373442
 11. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane do publikacji 15 12 2010
 12. zapytanie nr 3
 13. zapytanie-nr-2
 14. Renowacja-K9-sytuacja-z-opisem-rastrow
 15. Renowacja-K9-sytuacja
 16. K9-uzupełnienie-1
 17. zapytanie-1
 18. Ogłoszenie-na-k9-opublikowane-w-DUUE-nr-2010S-222-340293
 19. Renowacja-kanalizacji-sanitarnej-w-Oławie-mapa-poglądowa
 20. STRONA_Część_III_3_4_3_PFU_3_Info_dot_war_gruntowo_wodnych
 21. Część_IV_Wykaz_Cen_Oława_K9-Tab.-zbiorcza
 22. Część_IV_Wykaz_Cen_Oława_K9-Tab.-01-KN
 23. Część_IV_Wykaz_Cen_Oława_K9-Tab.-01-KK
 24. Część_IV_Wykaz_Cen_Oława_K9-Tabela-00
 25. Część_IV_Wstęp_do_Wykazu_Cen_Oława_K9
 26. STRONA_Część_IV_Wstęp_do_Wykazu_Cen_Oława_K9
 27. Część_III_3_4_4_-Decyzja_o_środowiskowych_uwarunkowaniach
 28. Część_III_3_4_3_geologia_zadanie_4
 29. STRONA_Część_III_3_4_4_PFU_3_Dec-o-środowis-uwarunkowa
 30. Część_III_3_4_3_geologia_zadanie-_6
 31. Część_III_3_4_3_geologia_ul_Spacerowa
 32. Część_III_3_4_3_geologia_Plac_Zamkowy_24A_Proj_Zagos_Tere
 33. Część_III_3_4_3_geologia_Plac_Zamkowy_24A
 34. Część_III_3_4_3_geologia_dok_geotech_EtapII_-ul_Lipowa_Wiejska
 35. STRONA_Część_III_3_4_2_PFU_3_Pomiary_ruchu_drogowego
 36. Część_III_3_4_1_PFU_3-Kopia-Map-zas-rasty
 37. STRONA_Część_III_3_4_1_PFU_3_Kopia_mapy_zasa
 38. STRONA_Część_III_3_4_PFU_3_Część_info_Inne_info_i_dok
 39. Część_III_3_3_PFU_3_Część_inf_Przepi_praw_i_nor_bud
 40. STRONA_Część_III_3_3_PFU_3_Część_inf_Przepi_praw_i_nor_bud
 41. Część_III_3_2_PFU-_3_Oświad_Zam
 42. STRONA_Część_III_3_2_PFU_3_Część_info_Oświad_Zam
 43. Część_III_3_1_PFU_3_Część_info_Dok_potw_zgod
 44. STRONA_Część_III_3_1_PFU_3_Część_info_Dok_potw_zgod
 45. STRONA_Część_III_3_PFU_3_Część_informacyjna
 46. Część_III_2_PFU_2_War_wyk_i_odb_rob_bud
 47. STRONA_Część_III_2_PFU_2_War_wyk_i_odb_rob_bud
 48. Część_III_1_PFU_1_Część_Opisowa
 49. STRONA_Część_III_1_PFU_1_Część_Opisowa
 50. STRONA_Część_III_OPZ_Pr_funk_użyt
 51. Kontrakt-K9
 52. STRONA_Część_II_Wzór_Umowy
 53. IDW-K9
 54. STRONA_Część_I_IDW_K9
 55. ogłoszenie-opublikowane-w-DUUE-w-dniu-16.11.2010-r.
 56. ogłoszenie-o-zamówieniu-wysłane-do-publikacji-w-DUUE

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.