Opublikowany: 3, grudzień, 2012, przez: Piotr Kusiak

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Oławie

Znak sprawy: PT/15/P/2012                                                                                                        Oława, dnia 03.12.2012 r.

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie zamierza wyłonić Wykonawcę przedmiotu zamówienia w trybie sektorowego zamówienia niepublicznego, na podstawie:

  • art. 132 ust. 1 oraz ust. 2 w związku z art. 133 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004, Nr 19, poz. 177 z późn. zm.),
    zgodnie z którym Zamawiający nie jest zobowiązany do jej stosowania,
  • Regulaminu Zamówień Sektorowych udzielanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Oławie

w formie zapytania o cenę na:

„Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Oławie”

 Oferty należy składać do dnia 14 grudnia 2012 roku do godz. 13:00 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. 3 Maja 30, 55-200 Oława,  pok. nr 9.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, Oława, ul. 3 Maja 30 w sali konferencyjnej w dniu  14 grudnia 2012 roku o godz. 13:15.

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.