Opublikowany: 20, październik, 2015, przez: Piotr Kusiak

Usługa kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie

Znak sprawy: PT/6/P/2015                                                                                                        Oława, dnia 20.10.2015 r.

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie zamierza wyłonić Wykonawcę przedmiotu zamówienia w trybie sektorowego zamówienia niepublicznego, na podstawie:

 • art. 132 ust. 1 oraz ust. 4 oraz ust. 2  w związku z art. 133 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zm.), zgodnie z którym Zamawiający nie jest zobowiązany do jej stosowania,
 • Regulaminu Zamówień Sektorowych udzielanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Oławie
 • przepisów kodeksu cywilnego

w trybie przetargu nieograniczonego na:

Usługę kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, Oława ul. 3 Maja 30, sala konferencyjna na I piętrze biurowca, w dniu 17.11.2015 roku o godzinie 12:15

Oława, dnia 06.11.2015 r.
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza odpowiedzi na zapytania. Szczegóły w pliku 2015 11 06 odpowiedzi na zapytanie 1

Oława, dnia 21.10.2015 r.
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza załączniki do SWZ w wersji edytowalnej oraz uaktualniony formularz oferty stanowiący załącznik nr 6 do SWZ, w zakresie przedmiotu i sumy ubezpieczenia.

Oława, dnia 20.10.2015 r.
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza Ogłoszenie na przedmiotowe postępowanie przetargowe wraz z kompletną dokumentacją przetargową. Szczegóły w pliku: SWZ

Załączone dokumenty

 1. 2015 11 06 odpowiedzi na zapytanie 1
 2. Załącznik nr 1.10 - wykaz niskocennych środków trwałych
 3. Załącznik nr 1.11 - wykaz pojazdów_dane na 30.06.2015
 4. Załącznik nr 1.9 - wykaz środków trwałych, bez niskocennych
 5. Załącznik nr 1.8 - kwestionariusz oceny ryzyka dotyczący ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
 6. Załącznik nr 1.7 - ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych
 7. Załącznik nr 1.6.1 - kwestionariusz oceny ryzyka dotyczący ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń
 8. Załącznik nr 1.6 - ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń
 9. Załącznik nr 1.5.2 - kwestionariusz oceny ryzyka dotczący sprzętu elektronicznego
 10. Załącznik nr 1.5.1 - wykaz sprzętu elektronicznego
 11. Załącznik nr 1.5 - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
 12. Załącznik nr 1.4 - ubezpieczenie mienia od kradzieży
 13. Załącznik nr 1.3.1 - kwestionarusze oceny ryzyka ogniowego i kradzieżowego
 14. Załącznik nr 1.3 - ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
 15. Załącznik nr 1.1 - informacje ogólne dotyczące przedsiębiorstwa
 16. Załącznik nr 10 - wzór umowy do zadania 2
 17. Załącznik nr 9 - wzór umowy do zadania 1
 18. Załącznik nr 8 - o członkostwie w TUW
 19. Załącznik nr 7 - o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
 20. Załacznik nr 6 do SWZ- Formularz oferty.
 21. Załacznik nr 6 do SWZ- Formularz oferty.
 22. Załącznik nr 5 - oświadczenie o posiadanym potencjale ludzkim - zadanie nr 2
 23. Załącznik nr 4 - oświadczenie o posiadanym potencjale ludzkim - zadanie nr 1
 24. Załącznik nr 3 - wykaz wykonanych usług - do zadania 1
 25. Załącznik nr 2 - o spełnieniu warunków udzialu w postępowaniu
 26. Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia zadania 1 i 2
 27. Załącznik nr 1.13 do Opisu przedmiotu zamówienia - Pełnomocnictwo.
 28. Załącznik nr 1.12 do Opisu przedmiotu zamówienia - informacja dotycząca przebiegu szkodowego Zamawiającego.
 29. Załącznik nr 1.11 do Opisu przedmiotu zamówienia - Wykaz pojazdów.
 30. Załącznik nr 1.10 do Opisu przedmiotu zamówienia - Środki trwałe niskocenne.
 31. Załącznik nr 1.9 do Opisu przedmiotu zamówienia - Zestawienie środków trwałych.
 32. Załącznik nr 1.8 do Opisu przedmiotu zamówienia - Informacje dotyczące oceny ryzyka. Ubezpieczenie OC.
 33. Załącznik nr 1.7 do Opisu przedmiotu zamówienia - Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych.
 34. Załacznik nr 1.6.1 do Opisu przedmiotu zamówienia - Informacje dotyczące oceny ryzyka.
 35. Załącznik nr 1.6 do Opisu przedmiotu zamówienia - Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń.
 36. Załącznik nr 1.5.2 do Opisu przedmiotu zamówienia - Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, danych i nośników danych.
 37. Załącznik nr 1.5.1 do Opisu przedmiotu zamówienia - Wykaz sprzętu elektronicznego.
 38. Załącznik nr 1.3.1 do Opisu przedmiotu zamówienia - Kwestionariusz oceny ryzyka.
 39. Załącznik nr 1.5 do Opisu przedmiotu zamówienia - Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszelkich ryzyk.
 40. Załącznik nr 1.4 do Opisu przedmiotu zamówienia - Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku.
 41. Załącznik nr 1.3 do Opisu przedmiotu zamówienia - Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.
 42. Załącznik nr 1.2 do Opisu przedmiotu zamówienia - Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia.
 43. Załacznik 1.1 do Opisu przedmiotu zamówienia - Informacje dotyczace Zamawiającego.
 44. Załacznik nr 10 do SWZ - Wzór umowy do zadania 2.
 45. Załacznik nr 9 do SWZ - Wzór umowy do zadania 1.
 46. Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie o członkostwie w TUW.
 47. Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postepowania przetargowego.
 48. Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie do zadania 2.
 49. Załacznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie do zadania 1.
 50. Załacznik nr 3 do SWZ - Wykaz wykonanych usług.
 51. Załacznik nr 2 do SWZ - 0świadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przetargowym.
 52. Załącznik nr 1 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania 1 i 2.
 53. SWZ
 54. Ogłoszenie

Ta strona została wyświetlona już 10686 razy
Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.