Zamówienia publiczne

Opublikowany: 1, sierpień, 2023, przez: Grzegorz Zienkiewicz

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na „Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oławie”

Informacja z dnia 22.08.2023 r.

O G Ł O S Z E N I E

Dot.: postępowania na: „Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oławie”

Znak sprawy PT/7/P/2023

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie działając w oparciu o § 62 Regulaminu zamówień sektorowych udzielanych przez ZWiK Sp. z o. o. w Oławie zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę firmy UNISOFT Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 8, 81-368 Gdynia

z ceną ofertową w wysokości:

– cena brutto: 1 000 359,00 PLN (słownie złotych: jeden milion trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100)

–  w tym VAT: (23%) 187 059,00 PLN (słownie złotych: sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100),

do realizacji przedmiotu zamówienia określonego w SWZ.

 

Informacja z dnia 11.08.2023 r.

W związku z wpłynięciem pytań w sprawie niniejszego postępowania Zamawiający przekazuje odpowiedzi dla wszystkich zainteresowanych.

Załączone dokumenty:

Odpowiedzi z dnia 11.08.2023 r.

 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie informuje, iż w dniu 01.08.2023 r. ogłosił  postępowanie przetargowe na „Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oławie”.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych  do udziału w niniejszym postępowaniu.

Załączone dokumenty:

Ogłoszenie

Specyfikacja warunków zamówienia

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.