Zamówienia publiczne

Opublikowany: 25, Październik, 2018, przez: Grzegorz Zienkiewicz

Usługa kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie

Znak sprawy PT/07/P/2018

Oława, dnia 27.11.2018 r.
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza rozstrzygnięcie przetargu. Szczegóły w pliku  Rozstrzygnięcie przetargu PT/07/P/2018

Oława, dnia 16.11.2018 r.

Zamawiający w dniu dzisiejszym informuje, iż zmodyfikował treść SWZ oraz załącznik nr 6 Formularz oferty i załącznik nr 1.5.2. Szczegóły w plikach: 2018 11 16 zmiana treści SWZ, 2018 11 16 załącznik nr 6 Formularz oferty, 2018 11 16 załącznik nr 1.5.2.

Oława, dnia 14.11.2018 r.

Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza odpowiedzi na zapytania, szczegóły w pliku  2018 11 14 odpowiedzi na pytania wraz ze zmianą ogłoszenia o zamówienie.

Uwaga!

Zmianie ulega termin składania ofert. Zamawiający ustala nowy termin składania ofert na 21.11.2018 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego, tj. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie, ul. 3 Maja 30, 55 – 200 Oława, pok. nr 9.

Otwarcie ofert nastąpi w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Oławie, ul. 3 Maja 30, 55 – 200 Oława, w Sali konferencyjnej Zamawiającego, na I piętrze biurowca, w dniu 21.11.2018 r. o godz. 12:15.

Oława, dnia 25.10.2018 r.

Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza ogłoszenie na wyłonienie Wykonawcy dla przedmiotowego postępowania przetargowego. Szczegóły w pliku Ogłoszenie o przetargu, wraz z kompletną dokumentacją przetargową – Specyfikacja warunków zamówienia.

 

Opublikowany: 14, Sierpień, 2018, przez: Grzegorz Zienkiewicz

Obsługa systemu informatycznego używanego przez ZWiK Sp. z o.o. w Oławie

Znak sprawy PT/06/P/2018

Oława, dnia 14.08.2018 r.
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza ogłoszenie na wyłonienie Wykonawcy dla przedmiotowego postępowania przetargowego. Szczegóły w pliku Ogłoszenie o przetargu, wraz z kompletną dokumentacją przetargową – Specyfikacja warunków zamówienia.

Opublikowany: 31, Październik, 2016, przez: Grzegorz Zienkiewicz

Zakup energii elektrycznej dla ZWiK Sp. z o.o. w Oławie

Znak sprawy PT/2/P/2016                                                                                  Oława dnia 31.10.2016 r.

Oława, dnia 23.11.2016 r.

Zamawijący zamieszcza ogłoszenie o wyniku licytacji elektronicznej.

ogloszenie_o_wyniku_licytacji_eletronicznej_22_11_2016

Oława, dnia 31.10.2016 r.
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza ogłoszenie o licytacji elektronicznej  szczegóły w pliku ogloszenie-o-zamowieniu-licytacja-l-249-2016 oraz ogłoszenie w BZP szczegóły w pliku 2016-10-31-ogloszenie-bzp wraz z kompletną dokumentacją przetargową.

Opublikowany: 2, Marzec, 2016, przez: Piotr Kusiak

Dostawa materiałów instalacyjnych dla zadania inwestycyjnego pn.: “Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Miodowej w Oławie”

Znak sprawy JRP/2/P/2016                                                                                  Oława dnia 02.03.2016 r.

Oława, dnia 22.03.2016 r.
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza rozstrzygnięcie przetargu. Szczegóły w pliku 2016 03 21 Rozstrzygnięcie JRP_02_P_2016

Oława, dnia 2.03.2016 r.
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza ogłoszenie wysłane do BZP szczegóły w pliku 2016 03 02 Ogłoszenie o zamówieniu Miodowa wraz z kompletną dokumentacją przetargową.

Opublikowany: 21, Styczeń, 2016, przez: Piotr Kusiak

Dostawa materiałów instalacyjnych dla zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Jagodowa w Oławie” oraz „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Borówkowa w Oławie”

Znak sprawy JRP/1/P/2016                                                                                     Oława dnia 21.01.2016 r.

Oława, dnia 12.02.2016 r.

Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza rozstrzygnięcie przetargu. Szczegóły w pliku rozstrzygnięcie

Oława, dnia 27.01.2016 r.

Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza odpowiedzi na zapytania, szczegóły w pliku  2016 01 27 odpowiedzi na zapytania 2

Oława, dnia 26.01.2016 r.

Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza odpowiedzi na zapytania, szczegóły w pliku  2016 01 26 odpowiedzi na pytania wraz ze zmianą ogłoszenia o zamówienie wysłanego do BZP.

Oława, dnia 21.01.2016 r.

Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza ogłoszenie wysłane do BZP szczegóły w plik 2016 01 21 Ogłoszenie o zamówieniu wraz z kompletną dokumentacją przetargową.

Opublikowany: 21, Październik, 2015, przez: Piotr Kusiak

Dostawę rozdzielni komory pomiarowej oraz wykonanie automatyki, sterowania i monitoringu komory pomiarowej wodociągu DN315 w ramach zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej SUW Nowy Otok – ul. Gazowa Etap II od ul. Jeżynowej do ul. Gazowej odcinek 3 – wodociąg DN315

Znak sprawy: JRP/16/P/2015                                                                                                        Oława, dnia 21.10.2015 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie zamierza wyłonić Wykonawcę przedmiotu zamówienia w trybie sektorowego zamówienia niepublicznego, na podstawie:

  • art. 132 ust. 1 oraz ust. 4 oraz ust. 2  w związku z art. 133 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zm.), zgodnie z którym Zamawiający nie jest zobowiązany do jej stosowania,
  • Regulaminu Zamówień Sektorowych udzielanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Oławie
  • przepisów kodeksu cywilnego

w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę rozdzielni komory pomiarowej oraz wykonanie automatyki, sterowania  i monitoringu komory pomiarowej wodociągu DN315 w ramach zadania pn.:  „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej SUW Nowy Otok – ul. Gazowa Etap II  od ul. Jeżynowej do ul. Gazowej odcinek 3 – wodociąg DN315

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, Oława ul. 3 Maja 30, sala konferencyjna na I piętrze biurowca, w dniu 29.10.2015 roku o godzinie 12:15

Oława, dnia 02.11.2015 r.
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza rozstrzygnięcie. Szczegóły w pliku rozstrzygniecie

Oława, dnia 21.10.2015 r.
Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza Ogłoszenie na przedmiotowe postępowanie przetargowe wraz z kompletną dokumentacją przetargową. Szczegóły w pliku SWZ_Rozdzielnia komory

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.