Nasze usługi

Oprócz działalności podstawowej związanej z dostawą wody, odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków spółka wykonuje dodatkowe usługi w zakresie:

  • kompleksowego wykonywania sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • czyszczenie i udrażnianie kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
  • ciśnieniowe czyszczenie kanałów,
  • inspekcje telewizyjne kanalizacji,
  • badań laboratoryjnych wody ze studni przydomowych oraz z nowych instalacji wodociągowych
  • badań laboratoryjnych ścieków z przydomowych i przemysłowych oczyszczalni
  • badań laboratoryjnych fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody w zakresie wymaganym przez Inspekcję Sanitarną i Nadzór Budowlany
  • badań laboratoryjnych  ścieków w zakresie wymaganym przez służby ochrony środowiska
  • wywóz nieczystości płynnych z szamb przydomowych,
  • EKSPERTYZY TERMOWIZYJNE

 

Szczegółowy cennik usług świadczonych przez ZWiK Sp. z o.o. w Oławie zamieszczony został  tutaj.

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.