Zamówienia publiczne

Fundusze Unijne

Oławska mmmm
AKTYWUJ_BASIA_2a-1

tabela kodów dla BASIA
________________________________________

Szanowni Usługobiorcy ikona_zarowka

W celu ochrony Państwa danych osobowych w przypadku kontaktu z Biurem Obsługi Klienta w sprawie rozliczeń za sprzedaż wody lub odbiór ścieków prosimy o przygotowanie numeru identyfikacyjnego Usługobiorcy (Nabywcy). Numer znajduje się w zawartej umowie o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków oraz na wystawionej fakturze.

________________________________________

W Y M I A N A  W O D O M I E R Z Y 
umawianie wizyt

________________________________________

Z A S A D Y   B E Z P I E C Z E Ń S T W A
przy wymianie wodomierzy 

________________________________________

I N F O R M A C J A 
dotycząca dostaw wody i odbioru ścieków
na terenie Osiedla Reńskie

________________________________________

Montaż i odbiory wodomierzy ogrodowych 

________________________________________

Aktualności

Opublikowany: 3, grudzień, 2021, przez: Grzegorz Zienkiewicz

ZWiK Sp. z o.o. w Oławie przypomina o zabezpieczeniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przed niskimi temperaturami

W związku ze spadkami temperatur powietrza poniżej zera ZWiK Sp. z o.o. w Oławie przypomina wszystkim odbiorcom usług o:
– zabezpieczeniu wodomierzy i miejsca ich zainstalowania przed skutkami niskich temperatur w sposób zapewniający ich odczyt,
– usunięciu wody ze studzienek wodomierzowych,
– zabezpieczeniu termicznym instalacji wod.–kan. w miejscach narażonych na obniżanie się temperatury poniżej 0 stopni Celsjusza,
– niedopuszczaniu do oblodzenia uzbrojenia ulicznej sieci wod.–kan. znajdującej się w pasie ulicy przed nieruchomościami, tj. hydrantów, zasuw, studni rewizyjnych i kratek ściekowych oraz nieukładanie na nich śniegu i lodu.

W przypadku uszkodzeń urządzenia wod.-kan. w wyniku nie dostosowania się do w/w zaleceń, koszt usunięcia awarii oraz szkód powstałych z tego tytułu ponoszą właściciele.

Opublikowany: 3, grudzień, 2021, przez: Jacek Mruklik

04.12.2021 r. Prace na sieci wodociągowej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Oławie informuje, że w związku z pracami na sieci wodociągowej – 4 grudnia (tj. sobota) od godziny 11:00  do  godziny 14:00  budynki przy pl. Zamkowym od numeru 15 do numeru 22-22A będą pozbawione wody.

Prosimy o odpowiednio wcześniejsze zaopatrzenie się w wodę do celów gospodarczych.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

Opublikowany: 2, grudzień, 2021, przez: Grzegorz Zienkiewicz

ZWiK Sp. z o.o. w Oławie wymienia wodomierze

Szanowni Państwo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie uprzejmie informuje, iż przystępuje do wymiany wodomierzy. Wymiana odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem uwzględniającym terminy, w których kończą się legalizacje obecnie zainstalowanych przyrządów.

Zwracamy się zatem do Państwa z uprzejmą prośbą o udostępnienie swoich nieruchomości oraz o ułatwienie naszym monterom dostępu do wodomierzy, poprzez usunięcie zbędnych elementów, zabudów lub przeszkód. W przypadku zidentyfikowania przez naszych monterów, zbyt małej przestrzeni dla nowego wodomierza, prosimy o przebudowanie instalacji i miejsca zestawów wodomierzowych zgodnie z obowiązującymi normami, aby umożliwić sprawny montaż nowego urządzenia.

Wymiana będzie prowadzona od poniedziałku do soboty w godzinach od 8 do 20. W przypadku Państwa nieobecności, monterzy będą ponawiali próby dostępu do wodomierzy. Uprzejmie informujemy, iż przed wstępem na teren nieruchomości nasi monterzy okażą stosowną legitymację i pisemne upoważnienie. W przypadku Państwa wątpliwości co do tożsamości monterów prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta lub pod numerem telefonu pogotowia wodociągowo-kanalizacyjnego 994, który potwierdzi ich dane i prawo do wstępu na teren nieruchomości z upoważnienia ZWiK Sp. z o.o. w Oławie.

Wobec nadal występującego na terenie kraju stanu epidemii i konieczności przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, chcemy zapewnić Państwa o zastosowaniu przez naszych monterów niezbędnych, wymaganych środków dla ochrony bezpieczeństwa i zdrowia. Liczymy na Państwa wyrozumiałość i prosimy pełną współpracę w wymianie urządzeń z przestrzeganiem m.in. zasad „DDM – dystans, dezynfekcja, maseczka”. Zasady bezpieczeństwa przy wymianie wodomierzy zamieszczone są na głównej stronie niniejszego serwisu i można się z nimi zapoznać także tutaj.

Opublikowany: 26, Listopad, 2021, przez: Grzegorz Zienkiewicz

Prace na sieci wodociągowej w dniu 27.11.2021 r.

W związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu 27.11.2021 r. (sobota), od godziny 8:00 do godziny 14:00 będzie wstrzymana dostawa wody do budynków przy pl. Zamkowym od numeru 15 do numeru 22-22A.

Prosimy o odpowiednio wcześniejsze zaopatrzenie się w wodę do celów gospodarczych.

Prace na sieci wodociągowej zostały zakończone. Dostawę wody wznowiono o godz. 12:30

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

Opublikowany: 5, Listopad, 2021, przez: Grzegorz Zienkiewicz

Konkursu na Facebooku i Instagramie „Znajdź literę i odgadnij hasło”

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie zaprasza do udziału w konkursie na Facebooku i Instagramie pn. „Znajdź literę i odgadnij hasło”.

Konkurs trwa od dnia 08.11.2021 r. od godziny 12:00 do dnia 06.05.2022 r. do godziny 00:00.

Szczegóły konkursu zamieszczone są w Regulaminie.

Opublikowany: 3, Listopad, 2021, przez: Grzegorz Zienkiewicz

Prace na sieci wodociągowej w ul. Lipowej w dniu 04.11.2021 r.

W związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu 04.11.2021 r. (czwartek), od godziny 9:00 do godziny 13:00 będzie wstrzymana dostawa wody do budynku przy ul. Sybiraków, ul. Strzelna 18, ul. Kutrowskiego 2-4-6-8, ul. Lipowa 1-13 (nieparzyste), ul. Lipowa 2-20b (parzyste).

Prosimy o odpowiednio wcześniejsze zaopatrzenie się w wodę do celów gospodarczych.

Prace na sieci wodociągowej została zakończone. Dostawę wody wznowiono o godz. 12:00.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

Starsze aktualności »

Dodatkowe informacje

Deklaracja dostępności

Przydatne informacje

Telefon alarmowy: 977

Zapraszamy do odwiedzenia naszego internetowego Biura Obsługi Klienta

Informacje teleadresowe

Usługa zadymiania

Ochrona danych osobowych

Czyszczenie wpustów kanalizacji deszczowej

BASIA

Kompleksowe przyłącza wodno kanalizacyjne

Biuletyn informacji publicznej

zwikus

ZWIKUS_SCIEKAWOSTKI_1

oszczedzaj

Wyliczenia

Założenia:

– ilość ścieków odprowadzanych przez gospodarstwo domowe (4 osoby) – 12 m3/ miesiąc,
– koszt wywozu 12 m3 ścieków wozem asenizacyjnym (na podstawie rozeznania rynku)  ok. 220 zł,
– koszt zrzutu  12 m3 nieczystości do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej  –  73 zł,
– przeciętny koszt budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej  –  ok. 5000 zł,
– ceny uwzględniają podatek VAT.

Objaśnienia:

(1)  12 miesięcy x 220 zł = 2 640 zł/rok,
(2)  12 miesięcy x 73 zł =    876 zł/rok + koszt inwestycji 5 000 zł  = 5 876 zł/rok,
(3)  2 640 zł – 5 876  zł = – 3 236 zł  – nakłady w pierwszym roku inwestycji,
(4)  7 920 zł – 7 628 zł = 292 zł  pierwsza oszczędność.

W pierwszym roku realne wydatki to ok. 3 236 zł. Ponosząc nakłady na budowę w wysokości ok. 5 tyś. zł inwestycja w przyłącze zwróci się już w 3 roku. Od 4 roku inwestycja będzie przynosić oszczędności na poziomie ok 1 764 zł co rok w stosunku do kosztów jakie zostałyby poniesione w wyniku eksploatacji szamba.

 

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.