Zamówienia publiczne

Fundusze Unijne

Oławska mmmm
AKTYWUJ_BASIA_2a-1

tabela kodów dla BASIA
________________________________________

Szanowni Usługobiorcy ikona_zarowka

W celu ochrony Państwa danych osobowych w przypadku kontaktu z Biurem Obsługi Klienta w sprawie rozliczeń za sprzedaż wody lub odbiór ścieków prosimy o przygotowanie numeru identyfikacyjnego Usługobiorcy (Nabywcy). Numer znajduje się w zawartej umowie o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków oraz na wystawionej fakturze.

________________________________________

W Y M I A N A  W O D O M I E R Z Y 
umawianie wizyt

________________________________________

Z A S A D Y   B E Z P I E C Z E Ń S T W A
przy wymianie wodomierzy 

________________________________________

I N F O R M A C J A 
dotycząca dostaw wody i odbioru ścieków
na terenie Osiedla Reńskie

________________________________________

Montaż i odbiory wodomierzy ogrodowych 

________________________________________

Aktualności

Opublikowany: 25, Listopad, 2020, przez: Grzegorz Zienkiewicz

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Oława

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie uprzejmie informuje, iż od dnia dzisiejszego wchodzi w życie uchwała nr XXVIII/178/20 Rady Miejskiej w Oławie w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Oława.

Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonym aktem prawa miejscowego. Dokument dostępny jest na naszej stronie internetowej w zakładce Obsługa Klienta oraz w Biurze Obsługi Klienta.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Oława – Uchwała nr XXVIII_178_20 Rady Miejskiej w Oławie

Opublikowany: 13, Listopad, 2020, przez: Grzegorz Zienkiewicz

Konkurs literacki pn. „Nie wyrzucaj skarbu w błoto”

Zapraszamy uczniów oławskich szkół podstawowych do udziału w konkursie  literackim pod nazwą „Nie wyrzucaj skarbu w błoto”.

Opublikowany: 13, Listopad, 2020, przez: Grzegorz Zienkiewicz

ZWiK Sp. z o.o. w Oławie kontynuuje prace związane z przebudową sieci wodociągowej w Rynku

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie informuje, iż nadal prowadzone są prace związane z przebudową sieci wodociągowej w Rynku w ramach projektu rewitalizacji Starówki.  Aktualnie roboty ziemne trwają w Rynku na wysokości kamienicy nr  36 i przesuwają się w kierunku ul. Wrocławskiej. Przypominamy, iż ZWiK Sp. z o.o. planuje w ramach zadania położyć ok. 263 m nowej sieci wodociągowej z rur PEHD De160 i wykonać nowe przyłącza wodociągowe do kamienic po stronie zachodniej Rynku i przy ul. Wrocławskiej. Prace prowadzone są pod nadzorem archeologicznym w pasie chodnika. Sieć wodociągowa i przyłącza wykonywane są metodą wykopu otwartego. Przewidywany termin zakończenia robót – listopad 2020 r.

Za wynikłe podczas prowadzonych prac utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Opublikowany: 12, Listopad, 2020, przez: Grzegorz Zienkiewicz

13.11.2020 r. – prace na sieci wodociągowej ul. Miła.

ZWiK Sp. z o.o. w Oławie informuje, iż w związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu 13.11.2020 r. (piątek), od godziny 8:00 do godziny 14:00 będzie wstrzymana dostawa wody do budynków przy ul. Miłej 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9. Prosimy o odpowiednio wcześniejsze zaopatrzenie się w wodę do celów gospodarczych.

Prace zostały zakończone. Dostawę wody wznowiono o godz. 14:00.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

Opublikowany: 10, Listopad, 2020, przez: Grzegorz Zienkiewicz

Informacja w sprawie konkursu dla studentów ASP we Wrocławiu – Zaprojektuj Skwer Adama Wójcika w Oławie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie informuje, iż na prośbę Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu nastąpiła zmiana terminu składania prac konkursowych z dnia 30.11.2020 r. na dzień 14.12.2020 r. oraz termin ogłoszenia wyników z dnia 11.12.2020 r. na dzień 14.12.2020 r.

Opublikowany: 5, Listopad, 2020, przez: Grzegorz Zienkiewicz

Dementujemy oskarżenia o roznoszeniu Covid-19

Wobec rozpowszechnianych w mediach nieprawdziwych informacji, które szkalują dobre imię pracowników Spółki, zapewniamy, iż prace wynikające z obowiązku ustawowego, związane z wymianą wodomierzy prowadzone są w ścisłym rygorze sanitarnym, przy spełnieniu wszelkich niezbędnych zasad przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2.

Informacje zamieszczane w mediach społecznościowych i zewnętrznych serwisach informacyjnych o roznoszeniu przez ZWiK choroby Covid19 a także o jakimkolwiek  zmuszaniu pracowników do wymiany wodomierzy nie polegają na prawdzie.

Z całą stanowczością oświadczamy, że nasi pracownicy nie wchodzą na teren nieruchomości, jeżeli nie zostaną do niej wpuszczeni a przede wszystkim wówczas kiedy zostaną poinformowani o fakcie  przebywania na terenie nieruchomości osób chorych lub poddanych kwarantannie. Powiadomienie o powyższym jest obowiązkiem osoby odbywającej kwarantannę.

Zasady bezpieczeństwa przy wymianie wodomierzy zamieszczone są na głównej stronie niniejszego serwisu i można się z nimi zapoznać także tutaj.

Prosimy o zrozumienie dla naszych działań i przyjęcie zapewnienia, iż zależy nam na zdrowiu i bezpieczeństwie zarówno Państwa jak ich naszych pracowników.

Liczymy na Państwa wyrozumiałość i prosimy pełną współpracę w wymianie urządzeń z przestrzeganiem m.in. 3 zasad: – dystans, dezynfekcja, maseczka.

Starsze aktualności »

Przydatne informacje

Telefon alarmowy: 977

Zapraszamy do odwiedzenia naszego internetowego Biura Obsługi Klienta

Informacje teleadresowe

Usługa zadymiania

Ochrona danych osobowych

Czyszczenie wpustów kanalizacji deszczowej

BASIA

Kompleksowe przyłącza wodno kanalizacyjne

Biuletyn informacji publicznej

zwikus

ZWIKUS_SCIEKAWOSTKI_1

oszczedzaj

Wyliczenia

Założenia:

– ilość ścieków odprowadzanych przez gospodarstwo domowe (4 osoby) – 12 m3/ miesiąc,
– koszt wywozu 12 m3 ścieków wozem asenizacyjnym (na podstawie rozeznania rynku)  ok. 220 zł,
– koszt zrzutu  12 m3 nieczystości do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej  –  73 zł,
– przeciętny koszt budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej  –  ok. 5000 zł,
– ceny uwzględniają podatek VAT.

Objaśnienia:

(1)  12 miesięcy x 220 zł = 2 640 zł/rok,
(2)  12 miesięcy x 73 zł =    876 zł/rok + koszt inwestycji 5 000 zł  = 5 876 zł/rok,
(3)  2 640 zł – 5 876  zł = – 3 236 zł  – nakłady w pierwszym roku inwestycji,
(4)  7 920 zł – 7 628 zł = 292 zł  pierwsza oszczędność.

W pierwszym roku realne wydatki to ok. 3 236 zł. Ponosząc nakłady na budowę w wysokości ok. 5 tyś. zł inwestycja w przyłącze zwróci się już w 3 roku. Od 4 roku inwestycja będzie przynosić oszczędności na poziomie ok 1 764 zł co rok w stosunku do kosztów jakie zostałyby poniesione w wyniku eksploatacji szamba.

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.