Zamówienia publiczne

Fundusze Unijne

Oławska mmmm
AKTYWUJ_BASIA_2a-1

tabela kodów dla BASIA
________________________________________

Szanowni Usługobiorcy ikona_zarowka

W celu ochrony Państwa danych osobowych w przypadku kontaktu z Biurem Obsługi Klienta w sprawie rozliczeń za sprzedaż wody lub odbiór ścieków prosimy o przygotowanie numeru identyfikacyjnego Usługobiorcy (Nabywcy). Numer znajduje się w zawartej umowie o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków oraz na wystawionej fakturze.
________________________________________

Aktualności

Opublikowany: 22, Czerwiec, 2018, przez: Grzegorz Zienkiewicz

Dni Koguta 2018

Zapraszamy serdecznie w dniu 24 czerwca 2018 r. (niedziela) do odwiedzenia stanowiska ZWiK Sp. z o.o. w Oławie na terenie „Miasteczka”, obok kawiarni ul. 11 Listopada 27A, podczas obchodów corocznego święta miasta Oława „Dni Koguta”.

Przygotowaliśmy wiele atrakcji: konkursy dla dzieci, gry, możliwość degustacji orzeźwiającej Oławskiej Średniozmineralizowanej, oraz SUPER ATRAKCJĘ – chodzenie po wodzie suchą stopą.

Przyjdź i przekonaj się na własne oczy, że to możliwe!

Opublikowany: 20, Czerwiec, 2018, przez: Grzegorz Zienkiewicz

Jaka jest prawda?

Czytając ostatnie rewelacje Gazety Powiatowej Wiadomości Oławskie o podwyżce cen wody i niniejszy artykuł, zapewne każdy oławianin zada sobie pytanie: jaka jest prawda? Czy rzeczywiście jest tak, jak wynika z gazety, że władze miasta i ZWiK próbowały ukryć przed opinią publiczną wniosek o podwyżki taryf, a w miasto miał iść przekaz – złe Wody Polskie podniosły ceny wody, a dobry burmistrz broniąc interesów mieszkańców nie zgadza się na to i zapowiedział odwołanie?

Opublikowany: 15, Czerwiec, 2018, przez: Grzegorz Zienkiewicz

Ceny wody i ścieków bez zmian

Uprzejmie informujemy, iż ogłoszona w dniu 07.06.2018 r. przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie decyzja o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Oława na okres 3 lat nie jest jeszcze prawomocna ani ostateczna.

Przedmiotowa decyzja została przedwcześnie opublikowana przez Wody Polskie, gdyż w toku jej wydania nie uwzględniono jeszcze odwołania jakie złożył w dniu 05.06.2018 r. Burmistrz Miasta Oława Pan Tomasz Frischmann.

Stosownie do art. 24f ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia publikacji decyzji o zatwierdzeniu przez Wody Polskie. Tym samym Spółka zobowiązana była do ogłoszenia taryfy na swojej stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

W wykonaniu powyższego obowiązku, poza stroną internetową Spółki, stosowne ogłoszenie zamieszczono również w Gazecie Powiatowej – Wiadomości Oławskie, która została wydana w dniu 13.06.2018 r.

Wniesione zgodnie z procedurą, odwołanie Burmistrza Miasta Oława spowodowało, iż w dniu 12.06.2018 r. Wody Polskie usunęły decyzję ze swojej strony BIP.

Informację o powyższym Spółka niezwłocznie zamieściła za swojej stronie internetowej, jednakże z uwagi na proces wydawniczy gazety, nie miała już możliwości zatrzymania druku ogłoszenia w Gazecie Powiatowej.

Wobec powyższego Spółka uprzejmie informuje, iż nadal obowiązują ceny i stawki opłat z roku 2016, przyjęte po raz kolejny, Uchwałą XXXVII/263/17 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 30.11.2017 r.

Opublikowany: 13, Czerwiec, 2018, przez: Grzegorz Zienkiewicz

Informacja o taryfie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie informuje, iż wobec złożonego odwołania przez Burmistrza Miasta Oława od decyzji Nr WR.RET.070.213.2018.MK z dnia 21.05.2018 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Oława, wejście nowej taryfy będzie miało miejsce w terminie późniejszym.

W związku z powyższym nadal obowiązują ceny i stawki opłat z zatwierdzonej taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe zaopatrzenie ścieków na terenie miasta Oława przyjętej Uchwałą XXXVII/263/17 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 30.11.2017 r.

Uchwała Rady Miejskiej w Oławie w sprawie taryf

Opublikowany: 12, Czerwiec, 2018, przez: Edyta Reichert

12.06.2018 r. – awaria na sieci wodociągowej ul.Odrzańska

W związku z awarią na sieci wodociągowej dnia 13.06.2018 r. (tj.środa) od godziny 8.00 do godziny 13.00 będzie wstrzymana dostawa wody do budynków mieszkalnych przy ul.Odrzańskiej.

Prosimy o odpowiednio wcześniejsze zaopatrzenie się w wodę do celów gospodarczych.

Awaria została usunięta. Dostawę wody wznowiono o godz.9.00

Za utrudnienia przepraszamy.

Starsze aktualności »

Przydatne informacje

Telefon alarmowy: 977

Zapraszamy do odwiedzenia naszego internetowego Biura Obsługi Klienta

Informacje teleadresowe

Usługa zadymiania

Ochrona danych osobowych

Czyszczenie wpustów kanalizacji deszczowej

BASIA

Kompleksowe przyłącza wodno kanalizacyjne

Biuletyn informacji publicznej

zwikus

ZWIKUS_SCIEKAWOSTKI_1

oszczedzaj

Wyliczenia

Założenia:

– ilość ścieków odprowadzanych przez gospodarstwo domowe (4 osoby) – 12 m3/ miesiąc,
– koszt wywozu 12 m3 ścieków wozem asenizacyjnym (na podstawie rozeznania rynku)  ok. 220 zł,
– koszt zrzutu  12 m3 nieczystości do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej  –  73 zł,
– przeciętny koszt budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej  –  ok. 5000 zł,
– ceny uwzględniają podatek VAT.

Objaśnienia:

(1)  12 miesięcy x 220 zł = 2 640 zł/rok,
(2)  12 miesięcy x 73 zł =    876 zł/rok + koszt inwestycji 5 000 zł  = 5 876 zł/rok,
(3)  2 640 zł – 5 876  zł = – 3 236 zł  – nakłady w pierwszym roku inwestycji,
(4)  7 920 zł – 7 628 zł = 292 zł  pierwsza oszczędność.

W pierwszym roku realne wydatki to ok. 3 236 zł. Ponosząc nakłady na budowę w wysokości ok. 5 tyś. zł inwestycja w przyłącze zwróci się już w 3 roku. Od 4 roku inwestycja będzie przynosić oszczędności na poziomie ok 1 764 zł co rok w stosunku do kosztów jakie zostałyby poniesione w wyniku eksploatacji szamba.

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.