Zamówienia publiczne

Fundusze Unijne

Oławska mmmm
AKTYWUJ_BASIA_2a-1

tabela kodów dla BASIA
________________________________________

Szanowni Usługobiorcy ikona_zarowka

W celu ochrony Państwa danych osobowych w przypadku kontaktu z Biurem Obsługi Klienta w sprawie rozliczeń za sprzedaż wody lub odbiór ścieków prosimy o przygotowanie numeru identyfikacyjnego Usługobiorcy (Nabywcy). Numer znajduje się w zawartej umowie o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków oraz na wystawionej fakturze.
________________________________________

Aktualności

Opublikowany: 13, Luty, 2018, przez: Katarzyna Brakoner

Awaria na sieci wodociągowej w dniu 13.02.2018r.

W związku z awarią na sieci wodociągowej w dniu 13.02.2018 r. przy ul.Tulipanów będzie wstrzymana dostawa wody w godzinach od 09.00 do 10.00.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Opublikowany: 9, Luty, 2018, przez: Edyta Reichert

09.02.2018 r. – awaria na sieci wodociągowej ul.Tulipanów

W związku z awarią na sieci wodociągowej w dniu 09.02.2018 r.  przy ul.Tulipanów będzie wstrzymana dostawa wody w godzinach od 10.30 do 11.30.

Awaria została usunięta. Dostawę wody wznowiono o godz.12.00

Za utrudnienia przepraszamy.

Opublikowany: 1, Luty, 2018, przez: Grzegorz Zienkiewicz

Nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

Informujemy, że z dniem 1 lutego 2018 r. wchodzi w życie Uchwała XXXVII/263/17 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 30.11.2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Oława. Taryfa obowiązuje od 01.02.2018 r. do 31.01.2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią w/w Uchwały tutaj.

Opublikowany: 19, Styczeń, 2018, przez: Grzegorz Zienkiewicz

Rozstrzygnięcie konkursu dla studentów ASP we Wrocławiu

ZWiK Sp. z o.o. w Oławie z przyjemnością informuje, iż w dniu 17.01.2018 r. Komisja Konkursowa, w siedzibie Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, oceniła oraz wytypowała najciekawsze koncepcje architektoniczno-przestrzenne na zagospodarowanie terenu ze Stacją Podwyższania Ciśnienia w ramach konkursu „Zaprojektuj zaciszną strefę relaksu”.

Opublikowany: 18, Styczeń, 2018, przez: Grzegorz Zienkiewicz

Kiedy można zawrzeć umowę na dostawę wody lub odbiór ścieków?

Warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy na dostawę wody lub odbiór ścieków jest  techniczna możliwości świadczenia usług tzn. istniejąca i sprawna technicznie infrastruktura wodociągowa lub kanalizacyjna (sieć i przyłącze). Za budowę przyłącza odpowiada przyszły odbiorca i to on ponosi trud i koszty jego budowy.

W przypadku sieci do jej budowy zobowiązane jest przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne, które sukcesywnie rozwija sieć na terenach należących do miasta. W przypadku konieczności wykonania sieci w rejonie, który nie jest w danej chwili zaplanowany do uzbrojenia, istnieje możliwość wcześniejszej budowy sieci przez inwestorów prywatnych, a następnie przekazanie jej na rzecz przedsiębiorstwa za odpłatnością na warunkach określonych w umowie przekazania. W takiej sytuacji, aby móc świadczyć usługi odbiorcom indywidualnym i móc zawierać z nimi stosowne umowy, sieć powinna zostać dopuszczona do użytkowania przez właściwy organ Nadzoru Budowlanego po wcześniejszym dokonaniu szeregu czynności sprawdzających i odbiorowych, w tym wypłukaniu sieci wodociągowej i przeprowadzeniu badań laboratoryjnych określających przydatność wody do spożycia.

Ostatecznym dokumentem potwierdzającym prawidłowe i zgodne z projektem wykonanie sieci jest uprawomocnione pozwolenie na użytkowanie lub zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru użytkowania. Dopiero po przekazaniu przez inwestora kompletu dokumentów dotyczących sieci i przyłącza przedsiębiorstwu a następnie po dokonaniu jego odbioru możliwe jest zawarcie umowy na wniosek, który można pobrać tutaj.

Starsze aktualności »

Przydatne informacje

Telefon alarmowy: 977

Zapraszamy do odwiedzenia naszego internetowego Biura Obsługi Klienta

Informacje teleadresowe

Usługa zadymiania

Czyszczenie wpustów kanalizacji deszczowej

BASIA

Kompleksowe przyłącza wodno kanalizacyjne

Biuletyn informacji publicznej

zwikus

ZWIKUS_SCIEKAWOSTKI_1

oszczedzaj

Wyliczenia

Założenia:

– ilość ścieków odprowadzanych przez gospodarstwo domowe (4 osoby) – 12 m3/ miesiąc,
– koszt wywozu 12 m3 ścieków wozem asenizacyjnym (na podstawie rozeznania rynku)  ok. 220 zł,
– koszt zrzutu  12 m3 nieczystości do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej  –  73 zł,
– przeciętny koszt budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej  –  ok. 5000 zł,
– ceny uwzględniają podatek VAT.

Objaśnienia:

(1)  12 miesięcy x 220 zł = 2 640 zł/rok,
(2)  12 miesięcy x 73 zł =    876 zł/rok + koszt inwestycji 5 000 zł  = 5 876 zł/rok,
(3)  2 640 zł – 5 876  zł = – 3 236 zł  – nakłady w pierwszym roku inwestycji,
(4)  7 920 zł – 7 628 zł = 292 zł  pierwsza oszczędność.

W pierwszym roku realne wydatki to ok. 3 236 zł. Ponosząc nakłady na budowę w wysokości ok. 5 tyś. zł inwestycja w przyłącze zwróci się już w 3 roku. Od 4 roku inwestycja będzie przynosić oszczędności na poziomie ok 1 764 zł co rok w stosunku do kosztów jakie zostałyby poniesione w wyniku eksploatacji szamba.

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.