Światowa Organizacja Zdrowia WHO potwierdza brak zagrożenia systemów wodociągowych jako formy rozprzestrzenia się koronawirusa.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie uprzejmie informuje, iż Światowa Organizacja Zdrowia WHO w swojej publikacji z dnia 2 marca 2020 r. (Water, sanitation, hygiene and waste management for the COVID-19 virus. Technical brief. WHO 3 March 2020potwierdza, że obowiązujące procedury i środki są wystarczające do zapewnienia bezpieczeństwa wody pitnej, a proces dezynfekcji wody zapewnia szybką utratę aktywności wirusa COVID-19.

Woda dostarczana odbiorcom przez ZWiK Sp. z o.o. w Oławie pobierana jest z ujęć głębinowych, uzdatniana w Zakładzie Uzdatniania Wody w Nowym Otoku i poddawana dezynfekcji podchlorynem sodu. Środek ten dodawany do wody wodociągowej służy unieszkodliwianiu wszelkiego rodzaju mikroorganizmów mogących znajdować się w wodzie wodociągowej, w tym wszelkiego rodzaju wirusów i bakterii mogących wywoływać choroby. Dodawany pod pełną kontrolą środek z jednej strony dezynfekuje wodę, a z drugiej w dawkowanych ilościach jest w pełni bezpieczny dla człowieka. Dzięki temu Oławska Średnizozmineralizowana spełnia wszystkie warunki, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi, określone w Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Informujemy, iż dostarczana Państwu woda pozostaje stale pod kontrolą Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Oławie, jak również służb technicznych i akredytowanego laboratorium wodno – ściekowego ZWiK Sp. z o.o. w Oławie, które posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

Dlatego z całą stanowczością pragniemy podkreślić, że dostarczana do Państwa woda z miejskiej sieci wodociągowej jest w pełni bezpieczna.

Ta strona została wyświetlona już 571 razy
Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.