Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków od 1 lutego 2016 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie informuje, że na mocy podjętej Uchwały XIV/119/15 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 29.12.2015 r., oraz Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 139), taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 01.02.2016 r. do 31.01.2017 r. na terenie miasta Oława wynoszą:

  1. Dla gospodarstw domowych i na cele socjalne:
– opłata za wodę 3,41 zł /m3 + 8% VAT
– opłata za odprowadzanie ścieków 6,49 zł /m3 + 8% VAT
  1. Dla pozostałych odbiorców:
– opłata za wodę 5,47 zł /m3 + 8% VAT
– opłata za odprowadzanie ścieków 7,13 zł /m3 + 8% VAT

Od 01.02.2016 r. w zakresie pozostałych usług wprowadza się opłatę za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych będących w posiadaniu ZWiK Sp. z o.o. w Oławie wynikającą z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług:

1.  Dla domu jednorodzinnego i punktu   usługowego 193,00 zł + 23% VAT
2.  Dla budynku wielorodzinnego, pawilonu
handlowego lub innego obiektu
290,00 zł + 23% VAT
3.   Dla zespołu domów jedno- i wielorodzinnych
i zakładu przemysłowego
580,00 zł + 23% VAT

Uchwała Rady Miejskiej w Oławie w sprawie taryf

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.