Opublikowany: 19, wrzesień, 2012, przez: Piotr Kusiak

Wyrok w sprawie odwołania jakie wniósł Energopol Południe S.A. z Sosnowca do postepowanie na wybór wykonawcy zadania pn. „Dokończenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – Nowy Otok”

W dniu 18.09.2012 r. ZWiK Sp. z o.o. w Oławie otrzymał wyrok Krajowej Izby Odwoławczej oddalający odwołanie złożone przez firmę Energopol Południe S.A. z Sosnowca. W orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie uznano, iż działania ZWiK Sp. z o.o. w Oławie są prawidłowe i zgodne z prawem a zarzuty Energopol niezasadne. Firmę Energopol obciążono również kosztami postępowania w wysokości 20 000 zł.

Wynik rozprawy składu orzekającego Krajowej Izby Odwoławczej miał istotny wpływ na wybór wykonawcy, z którym podpisana zostanie umowa na „Dokończenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – Nowy Otok”.

Zgodnie z przepisami Spółka zaprosiła wyłonionego w postepowaniu wykonawcę tj. firmę PEKUM z Rzeszowa do podpisania umowy. Warunkiem jest złożenie w dniu podpisania umowy gwarancji należytego wykonania umowy.

Energopol Południe S.A. realizował kontrakt pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nowym Otoku”. Z powodu złamania zapisów kontraktu, tj. zatrudnienia podwykonawców niezgodnie z kontraktem (bez zgody ZWiK) Spółka została zmuszona do wypowiedzenia Energopolowi kontraktu i przez to do ogłoszenia przetargu na dokończenie robót. Zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych wykonawca taki nie może ponownie ubiegać się o udzielenie zamówienia i dokończenie robót więcej tutaj.

Od czerwca br. Energopol Południe S.A. prowadzi prace związane z usunięciem wszystkich wad i usterek w części wschodniej Nowego Otoku w rejonie ulic: Południowej, Błękitnej, Malowniczej, Wiosennej, Pogodnej, Radosnej, Uroczej, Pięknej, Wesołej i Amelii. Z uwagi na niedotrzymanie ustalonego na 24 sierpnia br. terminu, nowy termin zakończenia prac został przesunięty na 17 października br.

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.