#

Kolejne fundusze unijne dla „oławskich wodociągów”

ZWiK Sp. z o.o. w Oławie wzbogaciła się o kolejną dotację unijną wartości 1,6 mln zł, dofinansowującą inwestycję o wartości łącznej 3,1 mln zł. Jest to efekt skutecznych, wspartych przez posła P. Romana Kaczora, działań w zakresie pozyskania źródeł finansowania dla realizowanych prac inwestycyjnych w obszarze miejskiej gospodarki wodno-ściekowej.
W czwartek 12 września br. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu prezes ZWIK – Krzysztof Pękala podpisał aneks, rozszerzający obecnie realizowaną, umowę o dofinansowanie projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Oława”. Będzie to kontynuacja prowadzonych od kilku lat prac, modernizujących i rozbudowujących miejski system wodociągowo-kanalizacyjny, których celem jest zwiększenie dostępności świadczonych usług, podniesienie niezawodności i pewności dostawy wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków. Spółka, przy wsparciu funduszy unijnych, dąży do zapewnienia mieszkańcom Oławy usług na najwyższym poziomie technicznym z zastosowaniem rozwiązań ekologicznych, chroniących środowisko. Taka strategia pozwoliła do tej pory na wybudowanie ponad 13 km wodociągów, 36 km nowych sieci kanalizacji sanitarnej, podwojenie zdolności wytwórczych zakładu uzdatniania wody oraz na  zmodernizowanie części osadowej oczyszczalni ścieków. Obecnie renowacji bezwykopowej poddawanych jest kolejnych 6 km, będących w złym stanie technicznym, kanałów sanitarnych w centrum miasta oraz blisko 150 studzienek kanalizacji podciśnieniowej na osiedlu Zaodrze.
Podpisany w czwartek aneks umożliwia dalszą modernizację oczyszczalni, co w dłuższym okresie pozwoli na usprawnienie istniejących instalacji a tym samym kosztów jej funkcjonowania i w konsekwencji kosztów ponoszonych przez mieszkańców Oławy. Skutecznie pozyskane na ten cel fundusze, przy znaczącym udziale własnych środków, przeznaczone będą na cztery zadania, które podniosą poziom automatyzacji oraz usprawnią odbiór i oczyszczanie ścieków. Spółka wybuduje układ kompleksowego odbioru osadów i piasku pochodzący z czyszczenia sieci kanalizacji wraz z zagospodarowaniem osadów z płukania sieci. W celu prowadzenia procesu oczyszczania w sposób pewny i nieprzerwany,  zainstalowane zostaną dwa nowoczesne agregaty prądotwórcze z samoczynnym załączeniem oraz wykonany zostanie system automatyzujący część mechaniczno-biologiczną oczyszczalni. Służby ZWIK wyposażone będą w specjalistyczny samochód do ciśnieniowego czyszczenia i konserwacji kanałów, który dzięki zastosowaniu systemu filtrów i recyklingu, z zasysanego osadu będzie odzyskiwał wodę i wykorzystywał ją dalej do czyszczenia kanałów. Pozwoli to na znacznie skrócenie czasu prowadzonych prac a w aspekcie, tak ważnego dla Spółki podejścia ekologicznego, zmniejszy ilość zużywanej wody.
Wsparcie jakie udzielił Spółce poseł P. Roman Kaczor jak i Burmistrz naszego miasta P. Franciszek Październik, pozwoliły na zapewnienie dofinansowania z Unii Europejskiej w wysokości ponad 27 mln zł do inwestycji, których całkowita wartość wynosi blisko 62,5 mln zł. Jest to niewątpliwy sukces, motywujący do dalszych tak skutecznych działań ponieważ to nie koniec „przygód” ze środkami unijnymi dla ZWIK. Spółka przygotowuje już kolejne inwestycje, m.in. zwodociągowanie i skanalizowanie jeszcze w 2014 r. pozostałej części rejonu Nowego Otoku, w oparciu o dofinansowanie z Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.