22.03.2024 r. – Światowy Dzień Wody

Dzisiaj 22.03.2024 r. obchodzimy Światowy Dzień Wody.

Światowy Dzień Wody został ustanowiony na datę 22 marca przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją z dnia 22 grudnia 1992 r., w ramach Agendy 21, podczas konferencji Szczyt Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Janeiro w Brazylii.

Od 1993 r. corocznie Światowy Dzień Wody obchodzony jest pod innym hasłem.

Hasło na 2024 r. to: „WODA DLA POKOJU”.

„Woda dla pokoju” zostało wybrane jako hasło Światowego Dnia Wody 2024, aby podkreślić znaczenie wody w zachowaniu pokoju i zapobieganiu konfliktom związanym z zasobami wodnymi. Dostęp do czystej wody jest kluczowy dla ludzkiego zdrowia, rozwoju społecznego i gospodarczego, co może przyczynić się do zminimalizowania potencjalnych źródeł konfliktów związanych z wodą.

Woda może być  czynnikiem pokoju lub przyczyną konfliktów.

Kiedy jest jej mało lub jest zanieczyszczona, a ludzie nie mają do niej równego dostępu, narastają napięcia między społecznościami i państwami. Ponad 3 miliardy ludzi na całym świecie  zależy od wody, która przekracza granice narodowe. Jednak tylko nieliczne kraje mają porozumienia o współpracy dla wszystkich swoich  wspólnych zasobów wodnych. Wraz ze wzrostem skutków zmian klimatu i wzrostem populacji istnieje pilna potrzeba  zjednoczenia się w ramach i miedzy krajami w celu ochrony i zachowania naszego najcenniejszego zasobu jakim jest woda. Zdrowie publiczne i dobrobyt, systemy żywnościowe  i energetyczne, wydajność gospodarcza i integralność środowiska – wszystkie te czynniki zależą od dobrze funkcjonującego i sprawiedliwie zarządzanego cyklu wodnego.  Wszyscy musimy zjednoczyć się wokół wody i wykorzystać ją do pokoju, tworząc fundamenty dla bardziej stabilnej i prosperującej przyszłości.

Woda jest niezbędna w każdym aspekcie życia człowieka. Od jej czystości i dostępności zależna jest szansa na zdrowe i godne życie. Bez niej trudno jest przygotować jedzenie albo zadbać o higienę własną i gospodarstwa domowego. Ogromne ilości wody są zużywane każdego dnia w rolnictwie i przemyśle. Uprawy, zwłaszcza w rejonach o ciepłym klimacie, wymagają nawadniania. Podobnie hodowla zwierząt, która generuje jeszcze większe zapotrzebowanie na wodę. Nie inaczej jest w przemyśle, gdzie wyprodukowanie każdego produktu  niesie ze sobą konieczność zużycia wody. Trudności w dostępie do wody wpływają bezpośrednio na możliwość edukacji i rozwoju człowieka, a także na rozwój ekonomiczny oraz dobrobyt całych społeczeństw i państw.

W Światowym Dniu Wody wszyscy musimy zjednoczyć się wokół wody i wykorzystywać ją dla pokoju, kładąc podwaliny pod bardziej stabilne i dostatnie jutro.

Jeśli chcesz stosować się do zasad oszczędzania wody, musisz zmienić swoje nawyki oraz przyzwyczajenia i zaprzestać jej marnowania.

Źródło filmów serwis internetowy YouTube.

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.