22 marca 2021 r. – Światowy Dzień Wody

Światowy Dzień Wody Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) obchodzimy każdego roku w dniu 22 marca. Jest to istotne wydarzenie dla każdego mieszkańca naszej planety. W tym roku tematem przewodnim obchodów jest hasło „docenianie wody”. Korzystając codziennie z domowych punktów poboru wody nie zastawiamy się jakim dobrodziejstwem jest możliwość korzystania z bezpiecznej, zdrowej wody w każdym momencie. Woda oznacza różne rzeczy dla różnych ludzi. W gospodarstwach domowych, szkołach i miejscach pracy woda może oznaczać zdrowie, higienę, godność i produktywność. Obecnie woda jest skrajnie zagrożona przez rosnącą populację, rosnące zapotrzebowanie rolnictwa i przemysłu oraz pogarszające się skutki zmian klimatycznych.

Przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 22.12.1992 r. rezolucja w sprawie ogłoszenia Światowego Dnia Wody zachęca kraje do rozwijania działań podkreślających lokalne zapotrzebowanie na wodę. Dzieląc się różnymi sposobami, w jakie woda wpływa na nasze życie, możemy właściwie cenić wodę i skutecznie ją chronić dla wszystkich. Korzystajmy racjonalnie z naszej wody pobieranej z wodociągu, nie marnując jej na niepotrzebne cele.

Niestety Polacy lubują się w trawnikach, które potrzebują wody, ale nie biorą pod uwagę, że są one bardzo wymagające i sprawdzają się w angielskim klimacie, a nie w warunkach polskich. W dodatku do podlewania ogrodów częściej wykorzystujemy wodę z sieci zamiast nagromadzoną deszczówkę. Woda pitna nie powinna być zużywana do tego celu, bo jest to marnotrawstwo – w wielu krajach afrykańskich lub azjatyckich takie zachowanie byłoby najdelikatniej mówiąc niezrozumiałe.

Od 2014 roku, dostarczana przez nas  odbiorcom „Oławska Średniozmineralizowana”, pochodzi w 100% z własnych ujęć głębinowych ZWiK Sp. z o.o. w Oławie, o głębokości dochodzącej do 100 m. Proces jej poboru, uzdatniania i dystrybucji jest w pełni zautomatyzowany i przebiega w Zakładzie Uzdatniania Wody w Nowym Otoku, bez fizycznego z nią kontaktu naszych pracowników. W toku jej uzdatniania  poddawana jest dezynfekcji w celu unieszkodliwianiu wszelkiego rodzaju mikroorganizmów mogących znajdować się w wodzie, w tym wirusów i bakterii. Dodawany środek dezynfekcyjny jest pod pełną kontrolą i jest w pełni bezpieczny dla człowieka. Szczególnie ma to istotne znaczenie w obecnej sytuacji zagrożenia chorobą COVID-19.

ZWiK Sp. z o.o. w Oławie zapewnia zdolność posiadanych przez nią urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz jej dostaw w sposób ciągły i niezawodny o należytej jakości.

Oławska Średniozmineralizowana podlega cyklicznym badaniom, w 4 punktach na terenie Oławy, wykonywanym w cyklu miesięcznym, zarówno przez akredytowane laboratorium wodno-ściekowe Spółki, jak również przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Oławie. Ich wyniki potwierdzają, iż spełnia wszelkie wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. poz. 2294). Uśrednione wyniki kwartalne publikujemy na stronie internetowej Spółki w zakładce „Jakość Wody”.

Źródło filmów serwis internetowy YouTube.

Ta strona została wyświetlona już 688 razy
Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.