Opublikowany: 27, grudzień, 2012, przez: Dariusz Piaskiewicz

Ceny usług taryfowych w 2013 roku

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Oławie informuje, że z dniem 
1 lutego 2013 roku na mocy Uchwały Rady Miejskiej 
w Oławie nr XXIX/212/12 z dnia 20.12.2012 r., oraz 
Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. 
(Dz. U. 2001 Nr 72 poz. 747 z późn. zm.), zmieniają się 
dotychczasowe ceny za zbiorową dostawę wody i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków na terenie miasta Oława i wynoszą: 

1. Dla gospodarstw domowych i na cele socjalne:
- opłata za wodę: 3,26 zł /m3 +VAT 
- opłata za odprowadzanie ścieków: 5,62 zł /m3 +VAT 

2. Dla pozostałych odbiorców:
- opłata za wodę:  5,38 zł /m3 +VAT 
- opłata za odprowadzanie ścieków:  6,32 zł /m3 +VAT
Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.