Opublikowany: 15, czerwiec, 2018, przez: Grzegorz Zienkiewicz

Ceny wody i ścieków bez zmian

Uprzejmie informujemy, iż ogłoszona w dniu 07.06.2018 r. przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie decyzja o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Oława na okres 3 lat nie jest jeszcze prawomocna ani ostateczna.

Przedmiotowa decyzja została przedwcześnie opublikowana przez Wody Polskie, gdyż w toku jej wydania nie uwzględniono jeszcze odwołania jakie złożył w dniu 05.06.2018 r. Burmistrz Miasta Oława Pan Tomasz Frischmann.

Stosownie do art. 24f ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia publikacji decyzji o zatwierdzeniu przez Wody Polskie. Tym samym Spółka zobowiązana była do ogłoszenia taryfy na swojej stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

W wykonaniu powyższego obowiązku, poza stroną internetową Spółki, stosowne ogłoszenie zamieszczono również w Gazecie Powiatowej – Wiadomości Oławskie, która została wydana w dniu 13.06.2018 r.

Wniesione zgodnie z procedurą, odwołanie Burmistrza Miasta Oława spowodowało, iż w dniu 12.06.2018 r. Wody Polskie usunęły decyzję ze swojej strony BIP.

Informację o powyższym Spółka niezwłocznie zamieściła za swojej stronie internetowej, jednakże z uwagi na proces wydawniczy gazety, nie miała już możliwości zatrzymania druku ogłoszenia w Gazecie Powiatowej.

Wobec powyższego Spółka uprzejmie informuje, iż nadal obowiązują ceny i stawki opłat z roku 2016, przyjęte po raz kolejny, Uchwałą XXXVII/263/17 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 30.11.2017 r.

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.