Opublikowany: 28, grudzień, 2010, przez: Piotr Kusiak

Ceny za usługi taryfowe w 2011 roku

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie informuje, że z dniem 1 lutego 2011 roku na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Oławie nr III/17/10 z dnia 21.12.2010 r., oraz Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. 2001 Nr 72 poz. 747 z późn. zm.), dotychczasowe ceny za zbiorową dostawę wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Oława pozostaną bez zmian i wynoszą:

1.    Dla gospodarstw domowych i na cele socjalne:
– opłata za wodę:                                       2,67 zł /m3 +VAT
– opłata za odprowadzanie ścieków:     4,17 zł /m3 +VAT

2.   Dla pozostałych odbiorców:
– opłata za wodę:                                       4,34 zł /m3 +VAT
– opłata za odprowadzanie ścieków:     4,87 zł /m3 +VAT

Jednocześnie zawiadamiamy, iż zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. nr 54 poz. 535 z późn. zm.) od 1 stycznia 2011 r. podatek od świadczonych dla Państwa usług wzrośnie o jeden punkt procentowy z 7% do 8%.

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.