Opublikowany: 4, luty, 2015, przez: Grzegorz Zienkiewicz

Ceny za wodę i ścieki od 1 lutego 2015 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie informuje, że na mocy podjętej Uchwały nr III/10/14 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 18.12.2014 r., oraz Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. 2001 Nr 72 poz. 747 z późn. zm.), ceny za zbiorową dostawę wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków w okresie od 01.02.2015 r. do 31.01.2016 r. na terenie miasta Oława wynoszą:

1. Dla gospodarstw domowych i na cele socjalne:
– opłata za wodę: 3,41 zł /m3 + 8% VAT
– opłata za odprowadzanie ścieków: 6,49 zł /m3 + 8% VAT

2. Dla pozostałych odbiorców:
– opłata za wodę: 5,47 zł /m3 + 8% VAT
– opłata za odprowadzanie ścieków: 7,13 zł /m3 + 8% VAT

Jest to drugi przypadek w historii ZWiK Sp. z o.o. w Oławie, że ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Oława nie zmieniły się w stosunku do okresu poprzedniego.

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.